Σταδιοποίηση Πρωτοπαθούς NHL Πεπτικού Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Πρωτοπαθούς NHL Πεπτικού > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Πρωτοπαθούς NHL Πεπτικού Deck (4):
0

ΣΤΑΔΙΟ ΙΕ?

Όγκος εντοπισμένος στον ΓΕΣ - 26%.

1

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΕ?

Όγκος με διασπορά στους επιχώριους λεμφαδένες - 26%.

2

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΕ?

Όγκος με μεταστάσεις σε απομακρυσμένους λεμφαδένες, παραορτικούς, λαγόνιους - 17%.

3

ΣΤΑΔΙΟ ΙVE?

Όγκος με διασπορά σε ενδοκοιλιακά όργανα και εξωπεριτοναικά - 31%.

Decks in Χειρουργική Class (58):