Norsk - Begreper Flashcards Preview

STO17/18 Brainscape 2.0 > Norsk - Begreper > Flashcards

Flashcards in Norsk - Begreper Deck (23):
1

Etos def.

å overbevise gjennom personlig karakter.

2

Innledende etos

Den troverdigheten en har i kraft i hvem man er.

3

Avledet etos

Den troverdigheten man bygger opp gjennom tekst/tale/reklame.

4

Endelig etos

Summen av innledende og avledet etos.

5

Fire karaktertrekk som stryker troverdighet

1. Forstandighet
- Klok, kunnskapsrik, erfaren,
2. Dyd
- Har gode verdier, god moral.
3. Velvilje
- Velvilje viser respekt og interesse for tilhørerene.
4. Autensitet
- Det å fremstå som ekte, seg selv. Det å være den samme hele tiden.

6

Patos def.

Å overtale gjennom følelser

7

Virkemidler som kan brukes for å vekke følelser hos mottaker?

- Kontraster
- Gjennom språklige bilder
- Gjennom bevisst ordvalg (plussord, minusord)
- Gjennom illustrasjoner (biler, tegninger, film)
- Gjennom å inkludere mottakeren gjennom bruk av personlige pronomen som vi og du.
- Gjennom å appelere til sentrale verdier
- Gjennom detaljerte og levende beskrivelser.
- Gjennom å fortelle noe som vekker en bestemt følelse.
Gjennom å selv gi intrykk av at de har den følelsen de vil mottakeren skal få.

8

Logos def.

Å overtale gjennom direkte og logiske resonnement.

9

Logiske argumentasjonsstrategier

Om fortiden
- Anklage
Om framtiden
- Anbefale
- Fraråde
Om nåtiden
- Lovprise
- Kritisere

10

Måter å fremme logos?

- Brukes det eksempelargumentasjon?
- Brukes det generaliseringer; å trekke generelle og slutninger fra enkelttilfeller?
- Finner du resonnement gjennom premisser og konklusjon?
- Viser man til fakta, undersøkelser eller statistikk?
- Viser man til hvilke verdier en vil oppnå dersom man går inn for sak?
- Viser man til fornuftige løsninger som følge av en sak?
- Brukes ord som derfor, dermed, dersom, fordi, da, dermes osv.

11

Førstespråk

Morsmål

12

Andrespråk

Det eller dei språka ein lærer i tilegg til morsmålet. Språk som ein lærar ved å leve i eit miljø der språket blir brukt.

13

Fleirspråkleg

Ein person som kan meir enn eitt språk.

14

Fleikulturell

Vokser opp og blir kjent med fleire kulturar.

15

Fremmedspråk

Språk som ein stort sett ikkje møter i kvardagen.

16

Nasjonal minoritet

Folkegrupper med minst eitt hundre års tilknytning til riket - med andre morsmål.

17

Innvandrarspråk

Språk som blir brukt av folk som har komme hit i nyere tid, særleg brukt om dei som har komme til landet dei siste 30-40 åra.

18

Fleispråkleg samfunn

Eit land eller samfunn der innbyggerane snakkar ulike språk.

19

Etnolekt

Variant av språk som oppstår når ei etnisk gruppe mennesker tilregner seg et språk.

20

Tonelag/tonem

Felles for Norsk og Vietnamesisk
Veldig mange tonem på Vietnamesisk
Språklydene er like, men uttalelsen er lik.
Bønner/bønder
Forskjellen er tonem
Bade/badet
Jernet/gjerne/hjerne
Særtrekk for Norsk

21

Konsonantgrupper

Fleire konsonantar som kjem etter kvarandre utan vokal mellom.

22

Dobbel bestemming

På norsk har vi en ettersilt bestemt artikkel som inngår i substantivet (blir en del av substantivet)
Særtrekk ved skandinaviske språk.

23

Standard talemål

offisielt godkjent talemål.