Nos, jama nosowa Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > Nos, jama nosowa > Flashcards

Flashcards in Nos, jama nosowa Deck (48):
1

Jakie znasz mięśnie warstwy mięśniowej nosa?

Nosowy
Obniżacz przegrody
Dźwigacz wargi gornej i skrzydła nosa
Podłużny

2

Jakie kości budują nos?

Kolec nosowy kosci czołowej
Kosci nosowe
Wyrostki czołowe szczęk (czołowe, bo widoczne czołowo)
Brzegi przyśrodkowe szczęk

3

Jak ograniczony jest otwór gruszkowaty?

Brzeg przyśrodkowy szczęk, kolce nosowe przednie

4

Wymień chrząstki nosa

Przegrody
Skrzydłowe większe
Skrzydłowe mniejsze
Dodatkowe
Boczne
Lemieszowo-nosowe

5

Jaką trójkątna przestrzeń wypełnia chrząstka przegrody?

Pomiędzy blaszka pionowa kosci sitowej i lemieszem

6

Jakie gruczoły ma skóra przedsionka?

Łojowe i potowe

7

Co tworzy próg nosa?

Brzeg górny odnogi bocznej chrząstki skrzydłowej większej 🐥🐥🐥

8

Co oddziela próg nosa?

Przedsionek od jamy nosowej właściwej oraz skore od bl. śl.

9

Co występuje na przegrodzie nosowej na wysokości progu nosa?

Splot żylny Kisselbalcha

10

Jak unaczyniony jest nos?

T. kątowa
T. grzbietowa nosa od ocznej
Gałązki od podoczodołowej

11

Podaj odpływ krwi żylnej z nosa

Żyła nosowo-czołowa---żyła oczna górna---zatoka jamista
Żyła kątowa---żyła twarzowa---żyła szyjna wew.

12

Podaj odpływ chłonki z nosa

Węzły przyusznicze, podżuchwowe---szyjne głębokie

13

Jak umięśnione są ruchowo mm. nosa?

Gałęzie n. VII

14

Skąd pochodzi unerwienie czuciowe nosa?

Gałąź nosowa zewnętrzna od n. sitowego przedniego

Gałęzie nosowe zewnętrzne od n. podoczodołowego

Gałęzie nosowe wewnętrzne od n. podoczodołowego (nozdrza przednie i przedsionek)

15

Przez co utworzona jest przegroda nosa?

Lemiesz
Blaszka pionowa kosci sitowej
Chrząstka przegrody

16

Ile czesci ma przegroda nosa?

3- chrzestna, kostna, błoniasta/skórna

17

Podaj ograniczenia sciany gornej jamy nosowej

Kość nosowa
Kolec nosowy kosci czołowej
Blaszka sitowa kosci sitowej
Trzon kosci klinowej z małżowinami klinowymi

18

Czy to prawda, że ścianę dolna jamy nosowej tworzy podniebienie twarde? Jesli tak, to wymień jego elementy

Tak, to prawda. Wyrostki podniebienne szczęk, blaszka pozioma kosci podniebiennej

19

Podaj ograniczenia sciany bocznej jamy nosowej

Trzon szczęki
Brzeg przyśrodkowy wyrostka czołowego szczęki
Kość łzowa
Blaszka pionowa kosci podniebiennej
Ściana przyśrodkowa błędnika kości sitowej
Blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego
Małżowina nosowa DOLNA

20

Jakie struktury kostne tworza przegrodę?

Blaszka pionowa kosci sitowej
Lemiesz

21

Jaki zachylek jest nad małżowina nosowa gorna?

Zachylek klinowo-sitowy

22

Gdzie lezy przewód nosowo-gardłowy, a gdzie przewód nosowy wspolny (PODCHWYTLIWE)

Nosowy wspolny- pomiędzy małżowinami i przegroda

Nosowo-gardłowy- połączenie górnego, środkowego i dolnego

23

Z czym i przez co łączy sie przewód nosowo-gardłowy?

Z czescia nosowa gardła poprzez CHOANE

24

PODAJ OGRANICZENIA CHOANAE XDDD ~dr Iskra

Od gory: trzon kosci klinowej i skrzydła lemiesza

Od boków: blaszki przyśr. wyrostków skrzydlowatych

Od dołu: brzeg tylny blaszki poziomej kosci podniebiennej

25

Co uchodzi do: przewodu nosowego dolnego, środkowego, górnego i do zachylka klinowo-sitowego?

Dolny- kanał nosowo-łzowy

Środkowy- zatoka szczękowa, czołowa, komórki sitowe przednie

Górny- komorki sitowe tylne

Zachylek- zatoka klinowa

26

Co biegnie w otworze klinowo-podniebiennym?

Jednoimienne naczynia, gałęzie nosowe tylne górne ze zwoju S-P

27

Co biegnie w otworach blaszki sitowej?

Nici węchowe, naczynia i nn. sitowe przednie (od n. nosowo-rzęskowego)

28

Co biegnie przez kanał przysieczny?

Naczynia podniebienne większe, gałęzie nn. nosowo-podniebiennych

29

Jakie 2 okolice wyróżniamy w błonie śluzowej jamy nosowej?

Mniejsza węchową i większa oddechowa

30

Jakie gruczoły znajdziemy w BLASZCE WŁAŚCIWEJ okolicy oddechowej?

Gruczoły nosowe

31

Jaka pow. (po jednej stronie) ma okolica węchowa? Na poziomie czego sie rozciąga?

2,5cm kwadratowego
Małżowina nosowa i najwyższa, jednoimienne przewody oraz przeciwlegla strona przegrody

32

Jaki nabłonek ma okolica oddechowa? Która cześć gardła ma tem sam nabłonek?

Wielorzędowy migawkowy
Cześć nosowa gardła

33

Co jest I neuronem drogi węchowej?

Komórki węchowe

34

Jakimi neuronami sa komórki węchowe?

Dwubiegunowymi

35

Czym jest zakończony stozek wechowy (wypustka obwodowa przekraczająca powierzchnie nabłonka węchowego)?

Włoskami węchowymi

36

Czym sa włoski węchowe?

Receptorami węchu

37

Jak nazywają sie neuryty komórek węchowych i do czego dochodzą?

Nici węchowe, do opuszki węchowej

38

Co unaczynia gorno-przednia, a co dolno-tylną cześć jamy nosowej?

Gorno-przednia: t. sitowa przednia od ocznej (razem z odpowiadająca przegroda)

Dolno-tylna: t. klinowo-podniebienna od szczękowej

39

Jakie gałęzie oddaje t. klinowo-podniebienna?

Nosowe Tylne boczne i nosowe tylne przegrody

40

Co unaczynia okolice zachylka klinowo-sitowego?

T. sitowa tylna od ocznej

41

Jakie jest unaczynienie żylne jamy nosowej?

Żyły towarzyszące jednoimiennym tt. biegna do splotu żylnego skrzydłowego lub do zatok żylnych opony twardej

42

Jaki charakter ma unerwienie jamy nosowej?

Czuciowy i autonomiczny

43

Przez co zaopatrzona jest nerwowo okolica gorno-przednia?

Gałęzie wew. n. sitowego przedniego

44

PRZYPOMNIENIE: jak dzielą się gałęzie wew. n. sitowego przedniego?

Przednie boczne
Przednie przyśrodkowe

45

Jak unerwiona jest dolno-tylna cześć jamy nosowej?

Gałęzie nosowe tylne ze zwoju S-P

46

Co unerwia błonę śluzowa zatoki klinowej i komórek sitowych tylnych?

N. sitowy tylny i gałęzie oczodołowe zwoju S-P, ktore dołączają do n. sitowego tylnego

47

Jak unerwiona jest błona śluzowa zatoki szczekowej?

Przez gałęzie ze splotu zebowego górnego oraz gałęzie nosowe tylne dolne ze zwoju S-P

48

Jaka struktura nerwowa występuje w okolicy węchowej oprocz komórek węchowych i podporowych?

Wolne zakończenia n. V