Nowotwory ogólnie (VI) Flashcards Preview

Patomorfologia egzamin > Nowotwory ogólnie (VI) > Flashcards

Flashcards in Nowotwory ogólnie (VI) Deck (82):
1

Onkogenne wirusy:

 • DNA wirusy
  • EBV
  • KSHV
  • HPV
   • HBV
 • RNA wirusy:
  • HTLV-1
  • HIV1
  • HIV-2

2

Wczy wirus cytomegalii (CMV) jest onkogenny?

NIE JEST

3

Zmiany nienowotworowe:

 • krwiak (haematoma)
 • gruźliczak (tuberculoma)
 • twardziel (rhinoscleroma)
 • ziarniniak (granuloma)
 • odpryskowiak (choristoma)
 • hamartoma (ale w płucach to niezłośliwy nowotwór!)

 

4

Najczęstszy nowotwór łagodny płuca

hamartoma płuca

5

Clark, Dukes, Ann Arbor, Astler-Coller

ocena zaawansowania nowotworu

6

Klasyfikacja Clarka

czerniak

7

Klasyfikacja Dukesa

j. grube

8

Klasyfikacja Ann Arbor

chłoniak Hodgkina

9

Klasyfikacja Astler-Coller

j. grube

10

Mięsak Kaposiego w HIV - co powoduje

wirus mięsaka Kaposiego - HHV8

11

Komórki tarczycy w języku to

choristoma (odpryskowiak)

 

komórki poza ektopowym umiejscowieniem

12

Nowotwór łagodny

nie nacieka sąsiednich ścian

13

Zespół Li Fraumeni

mutacja p53

14

Co nie jest zespołem paraneoplastycznym

złamanie głowy szyjki udowej u kobiety z rakiem sutka

 

Zespół paraneoplastyczny, zespół paranowotworowy – są to objawy lub zespoły objawów towarzyszące chorobie nowotworowej powstające niezależnie od miejscowego wzrostu lub występowania przerzutów odległych. Zespoły paraneoplastyczne często ustępują po skutecznym wyleczeniu nowotworu.

15

Jednoznacznie o złośliwości decyduje

naciek i przerzuty

16

CZy gruczolak zawsze tworzy gruczoły?

nie, gruczolak nie zawsze tworzy gruczoły

17

Palenie i picie alkoholu - wzrost ryzyka raka

 • przełyku
 • krtani
 • trzustki
 • języka

 

18

Który nowotwór tworzy perły rakowe

rak kolczystokomórkowy skóry

19

Jak odrózniamy zmianę przednowotworową od stanu przedrakowego

zmiana przednowotworowa odrózniana jest od stanu przednowotworowego wystąpieniem dysplazji (np. leukoplakia, hiperplazja atypowa przeowdów sutkowych)

 

stan przedrakowy to np. owrzodzenia itp. (brak dysplazji)

20

Zmiana przedrakowa

dysplazja dużego stopnia

21

Stanem przedrakowym nie jest

 • uchyłek Meckela
 • odoskrzelowe zapalenie płuc

 

22

Najczęstsze przerzuty drogą krwi

 • płuca
 • wątroba

23

EBV co powoduje

 • chłoniak Hodgkina
 • chłoniak Burkitta

 

24

Najczęstszy zespół paraneoplastyczny

hiperkalcemia

25

Grading

histologiczne zróżnicowanie (anaplazja)

26

Geny ulegające amplifikacji (wielokrotnie skopiowane) w nowotworach

 • HER2
 • n-myc
 • c-myc

27

DO zmian przedrakowych należą

 • gruczolak kosmkowy jelita grubego
 • rozrost atypowy sutka

28

Papulosis bowenoidalis

ulega zezłośliwieniu bardzo rzadko

29

Heteropia trzustkowa w błonie śluzowej żołądka

nie jest zmianą przedrakową

30

Zmiany przedrakowe to:

 • przełyk Baretta
 • gruczolak jelita grubego
 • hiperplazja złożona z endometrium z atypią
 • dysplazja z nabłonka paraepidermoidalnym w jamie ustnej

bo one mają cechy dysplazji

31

Promieniowanie jonizujące może wywołać

 • ostrą białaczkę
 • raka tarczycy (dzieci)
 • raka oskrzeli
 • raka sutka
 • nowotwory układu chłonnego

 

32

Geny supresorower transformacji nowotworowej

 • p53
 • DCC
  Rb
 • WT-1
 • APC
 • BRCA 1 i BRCA 2
 • nF 1 i nF 2
 • E-kadheryna
 • VHL

 

33

Karcinogenem nie jest

sól kwasu inozynowego

34

Oceniając grading nowotworu oceniamy

stopień zróżnicowania cytologicznego guza pierwotnego (anaplazja, atypia)

 

złośliwość histologiczna

35

Staging to

ocena kliniczna nowotworu

36

Rak in situ

przerzuty 0% - totalny brak

 

(no bo rak w miejscu)

37

Czego nie kodują protoonkogeny

apoptozy

38

Zajęcie węzłów chłonnych po obu stronach przepony i śledziony - Ann Arbor

III S

39

Onkogenne DNA wirusy

DNA wirusy

 • EBV
 • KSHV
 • HPV
 • HBV

40

Onkogenne RNA wirusy

RNA wirusy:

 • HTLV-1
 • HIV1
 • HIV-2

41

Nie jest neo

granuloma (ziarniniak)

bo to zmiana nienowotworowa

42

Rak z czego się wywodzi i jaki jest

 • z tkanki nabłonkowej
 • jest złośliwy

43

Najczęstszy nowotwó złośliwy to 

rak

44

Co towarzyszy wielu nowotworom

zapalenie mięśni i kości

45

Rak przedinwazyjny to inaczej

carcinoma in situ=carcinoma intraepitheliale

46

Neo miejscowo złośliwy

 • cechy złośliwego
 • brak przerzutów

47

CO to jest dysplazja

 • zaburzenia architektoniki (zaburzenia różnicowania i dojrzewania)

48

Niezdolność komórki nowotworowej do wykonania czynności mimo swego pozornego podobieństtwa do komórki prawidłowej to

kataplazja

49

Kataplazja to

Niezdolność komórki nowotworowej do wykonania czynności mimo swego pozornego podobieństtwa do komórki prawidłowej 

50

Wykładnikiem złośliwości nowotworu nie jest

wzrost rozprężający

(tylko anaplazja!!!!)

51

Co wydziela zespół rakowiaka i gdzie?

zespół rakowiaka wydziela serotoninę zarówno w ukłądzie pokarmowym jak i w płucach

52

Co jest ważniejsze w ocenie nowotworu?

staging ważniejszy od gradingu

STAGING > GRADING

53

W zespole rakowiaka NIE ma

hipotonii ortostatycznej

54

Neo bez cech złośliwości źle wpływa na organizm

rozpad i uwalnianie metabolitów

55

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC, wykonywana jest igłą o średnicy

<0,7 mm

56

Czy do zespołów paraneoplastycznych zaliczamy rakowiaka?

rakowiaka nie 
(ale zespół rakowiaka tak)

57

Zespoły paraneoplastyczne

 • zespół rakowiaka
 • objaw Trousseau
 • SIADH
 • hiponatermia
 • hiperkalcemia
 • zespół Cushinga
 • zmiany skórne

 

58

Trisomia 21 pary chromosomó zwiększa szanse na 

białaczke

59

Retinoblastomę powoduje

mutacja w genie Rb

60

Co oznacza GII

pośrednio zróznicowany

61

Rak miejscowo złośliwy

rak podstawnokomórkowy skóry

62

Największa umieralność wśród kobiet

rak płuc

63

Komórki sygnetowate

 • nowotworowe 
 • jądra spychane na obwód *wyglądają jak sygnety)

 

64

Popularny biomarker w badaniach przesiewowych

Antygen gruczołu krokowego (PSA)

65

Cecha guza wskazująca najbardziej na jego złośliwość

obecność martwicy

66

Dlaczego raki są białe, twarde i o włóknistej konsystencji

desmoplazja, czyli rozplem elementów łącznotkankowych podścieliska

67

Co to kacheksja?

wyniszczenie nowotworowe

68

CO powoduje kacheksję?

TNF - Tumor Necrosis Factor

zwany też kachektyną

 

Oddziałuje on zarówno miejscowo, jak i ogólnie wywierając cytotoksyczny wpływ na komórki. Czynnik ten zmniejsza aktywność lipazy lipoproteinowej, powodując zmniejszenie produkcji tłuszczów oraz aktywację proteolizy w tkance mięśniowej. W badaniach na zwierzętach wykazano, że TNF podawany w sposób ciągły doprowadza do powstania zespołu wyniszczenia (a nowotwory są długo),

69

Cechy jąder komórkowych wskazujące na złośliwość zmiany

 • polimorfizm
 • hiperchromazja
 • nieregularność błony jądrowej
 • grudowata chromatyna

 

70

HPV wysokiego ryzyka

 • 16
 • 18
 • 31
 • 33
 • 35

 

71

Nowotwór łagodny to np.

hibernoma (zimowiak, odmiana tłuszczaka)

72

TNM

zaawansowanie kliniczne nowotworu

73

Nowotwory miejscowo złośliwe, a rokowanie

nie są gwarancją dobrego rokowania (glejaki itd)

74

Zespół pareneoplastyczny przy raku nerki

wzrost hematokrytu (EPO)

75

Zespół paraneoplastyczny przy raku żołądka

zakrzepica żylna nawracająca

76

Brak związku z nowotworami narządów wewnętrznych

erythema induratum

 

Rumień stwardniały (gruźlica stwardniała, łac. erythema induratum) – zapalne zmiany guzowate, umiejscowione najczęściej na podudziach, głównie po stronie zginaczy, bardzo rzadko także uda. Występują głównie u kobiet. Przebieg jest przewlekły z zaostrzeniami jesienią i wiosną

77

Mutacja Rb

zarówno retinoblastoma jak i czerniak

78

Mięsak - złośliwość

zawsze złośliwy

(sarcoma)

79

Neuropatia w zespołach paraneoplastycznych

 • przewlekła,
 • odsiebna,
 • obustronna,
 • polineuropatia

80

Nowotwór nie różnicujący się w kierunku kom. mięśniowej

Guz Abrikosowa, guz ziarnistokomórkowy

rzadki nowotwór o niejasnej etiologii, być może wywodzący się z osłonek nerwów.

81

Łagodne nowotwory mezenchymalne bardzo rzadko złośliwieją, poza jednym - jakim?

Nerwiakowłókniak w nerwiakowłókniakowatości

82

Nowotwór łagodny to np.

lymphangioma