NSAIDs Flashcards Preview

Paraklinik > NSAIDs > Flashcards

Flashcards in NSAIDs Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hvad er de generelle bivirkninger ved NSAIDs?

1) Mavesår (cox1)
2) Koagulation ned, thrombocyt aggregering, (COX1)
3) Forstyrret nyrefunktion
4) Forlænger drægtighed eller fødsel
5) Levertoxisk
6) Forsinket blødvævs og frakturheling

2

Nævn 3 specifikke COX-1 inhibitorer

Hvad kan du sige om de forskellige stoffer i denne gruppes analgetiske/antiinflammatoriske evner ?

1) Ketoprofen
2) Acetylsalicylsyre
3) Vedaprofen

Ketoprofen: meget potent analgetikum og antiinflammatorikum

Acetylsalicylsyre: Binder irreversibelt til thrombocytterne

3

Nævn 2 uspecifikke COX-1/COX-2 inhibitorer

Hvad kan du sige om de forskellige stoffer i denne gruppes analgetiske/antiinflammatoriske evner ?

1) Phenylbutazon (Meget potent antiinflammatorikum)

2) Flunixin (Potent analgetikum)

4

Nævn 2 der overvejende er COX-2 inhibitorer

1) Meloxicam

2) Carprofen

5

Nævn 1 selektiv COX-2 inhibitor

Firocoxib

6

Nævn et stof der både går på cyclooxygenasen og lipoxygenasen

Tepoxalin

7

Hvilket stof går på COX-2 (måske COX-3) i hjernen?

Paracetamol

8

Generel ADME/Kemi for NSAIDs?

1) svage organiske syrer
2) God oral absorption -> bioavailability 70-100%
3) proteinbinding over 99% (undtagen salicylater)
4) Vd 0,2 - 0,3 L/kg
5) Affinitet til inflammatorisk ekssudat
6) Metabolisering i lever fase 1 og 2
7) lipidopløselige
8) Filtreres ikke i nyrerne pga. proteinbinding
9) Ikke PO til ruminanter (omsætter meget i vommen)
10) Hest: Hvis man fodrer med hø kan det absorberes heri og give anden biotilgængelighed

Acetylsalicylsyre, Tepoxalin og Paracetamol har aktive metabolitter

9

Acetylsalicylsyre - ADME?

A: Oral
D: til hele organismen
M: Lever
E: koblet til glukoronid

10

Ketoprofen findes i høj konc. hvor?

Synovialvæsker

11

Phenylbutazon - ADME?

A: PO, IV
D:
M: Lever -> Aktiv metabolit -> oxyfenolbutazon
E:

12

Flunixin - ADME?

ingen metabolisering

13

Tepoxalin - ADME?

A: God PO
D:
M: Lever -> til aktiv metabolit
E: fæces

14

Paracetamol - ADME?

A: God PO
D:
M: cytotoxisk metabolit
E:

15

NSAIDs - indikationer?

1) Postoperativt -> sammen med opioider under og efter. Efter et døgn -> kun NSAID
2) Aseptiske inflammationer
3) Kolik, specielt stortarm hest -> flunixin
4) Spasmer i mave-tarmkanal
5) Viscerale smerter
6) Aseptiske inflammationr i bevægeapparater, f.eks. efter forvridninger
7) MMA og Pneumonier, især A. Pleuropneumoniae
8) Acetylsalicylsyre: endotoxikose og feber
9) paracetamol: feber
10) Tepoxalin -> specielt udviklet til hund
11) Firocoxib udviklet til hund -> senere hest

16

NSAIDs - kontraindikationer?

1) Corticosteroider
2) GI-inflammation
3) Acetylsalicylsyre: Kat
4) meget unge/gamle dyr
5) Lever, nyre sygdom
6) Stoffer der konkurrerer om proteinbinding
7) Dehydrering
8) Phenylbutazon: ikke til konsumdyr -> ingen MRL

17

NSAIDs - tox?

1) Acetylsalicylsyre - kat
2) Fenylbutazon: lav terapeutisk index, IM + SC -> vævsbeskadigelse
3) Flunixin: vævsbeskadigelse
4) Meloxicam - hund
5) Firocoxib - hest
6) Paracetamol: Snæver sikkerhed, levertox