nsf325 Flashcards Preview

French TAKHS > nsf325 > Flashcards

Flashcards in nsf325 Deck (18):
1

Ντύνομαι στη πένα#

Μην μου πείτε ότι δεν σας αρέσει να δείτε τις πιο όμορφες ηθοποιούς του  κόσμου να ντύνονται στη πένα   για την περίσταση...

se mettre sur leur trente et un#

 

Ne me dis pas que tu n’apprécies pas de voir les plus belles actrices du monde se mettre sur leur trente et un pour l’occasion...

2

υποδηλώνω# υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει μόνον να εμπιστεύονται πηγές που επιδοκιμάζουν οι ηγέτες

Insinuer Insinuer que les gens devraient uniquement faire confiance aux sources qui approuvent les dirigeants

3

έτσι ώστε # με αποτέλεσμα να#

 

συχνά χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους για να εμπλουτίσουν έτσι ώστε πολλοί από αυτούς τους αξιωματούχους τελικά να οδηγηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες.

si bien que#

 

ils utilisent souvent leurs compétences pour s'enrichir si bien que beaucoup de ces hauts fonctionnaires finissent par diriger des sociétés privées.

--------

4

κουτσομπολιά#

 

Αυτό που δεν μου αρέσει είναι όλα τα κουτσομπολιά.

Les potins et les ragots#

 

Ce que je n'aime pas, ce sont tous les potins et les ragots

5

κοινότοπος # τετριμμένος # χιλιοειπωμένος#Αν και το θέμα είναι τετριμένο στην Γαλλική καθημερινότητα.

le rebattu#

Quoique ce sujet soit souvent rebattu dans l'actualité française

6

δυσπιστία#

 

Το σχολείο αυτό είναι το αντικείμενο της καχυποψίας και του ερεθισμού του πληθυσμού χωρίς οι Γάλλοι πραγματικά να γνωρίζουν τι είναι.

La mefiance#

Cette école est l'objet de la méfiance et de l'irritation de la population sans que les Français sachent vraiment de quoi il s'agit.

7

απαιτώ # αξιώνω #

Συγγεκριμένα μέλη του κογκρέσου, περιλαμβανομένων και ρεπουπλικανών, αξιώνουν το FBI να δημισιοποιήσει όλες τις πληροφορίες του.

exiger

certains membres du Congrès, y compris des républicains, exigent que le FBI publie tous ses enregistrements

8

όσο # τόσο... όσο # εφόσον#

 

Οι πανεπιστημιακές σπουδές ενός φοιτητή από ένα μεγάλο σχολείο στη Γαλλία υποστηρίζεται πλήρως από το κράτος, εφόσον δεσμεύεται να υπηρετεί ως αξιωματικός για 10 χρόνια.

tant que#

 

Les études universitaires d'un élève d'une grande école en France sont entièrement prises en charge par l’État tant qu’il s'engage à servir en tant que fonctionnaire pendant 10 ans. 

9

καίτοι # αν και#

 

Αν και δεν μου αρέσουν οι απόφοιτοι ΕΝΑ, είμαι μακριά από τη σκέψη ότι είναι τεμπέληδες.

Quoique#

 

Quoique je n'aime pas les énarques, je suis loin de penser qu'ils ont un poil dans la main.

10

νεωτερισμός #εκκεντρικότητα # πρωτότυπο χαρακτηριστικό #πρωτοτυπία # καινοτομία#

 

άλλα πανεπιστήμια στον κόσμο προωθούν την πρωτοτυπία

l'originalité (la)#

 

les autres grandes universités du monde favorisent l'originalité

11

ποκαλύπτω# Ο Trump αποκάλυψε διαβαθμισμένες μυστικές πληροφορίες σε Ρώσσους αντιπρόσωπους.

divulguer Trump avait divulgué des informations classées secrètes à des responsables russes

12

μεγαλώνω# αυξάνομαι# δεδομένου ότι οι δυνατοί στροβιλισμοί θα μπορούσαν να αυξηθούν 149%.

s'accroître tandis que les fortes turbulences pourraient s'accroître de 149 %.

13

σκευωρία# Λεπτομέρεις για μιά τρομοκατική σκευωρία του Ισλαμικού κράτους.

le complot détails sur un complot terroriste de l'État islamique.

14

δεδομένου ότι # ενώ # ενόσω # παρ'όλον ότι #εφόσον # εκεί που#

 

Λέγεται ότι στη Γαλλία οι μαθητές διαμορφωμένοι, ενώ άλλα πανεπιστήμια στον κόσμο προωθούν την πρωτοτυπία

tandis que#

 

On dit qu'en France les élèves sont formatés tandis que les autres grandes universités du monde favorisent l'originalité

15

διάβασμα τελευταίας στιγμής#

 

Ο διαγωνισμός απαιτεί πολλά χρόνια προετοιμασίας και διάβασμα τελευταίας στιγμής

le bachotage#

 

le concours demande de nombreuses années de préparation et de bachotage

16

δεσμεύομαι#

 

εφόσον δεσμεύεται να υπηρετεί ως αξιωματικός για 10 χρόνια.

s'engager#

 

tant qu’il s'engage à servir en tant que fonctionnaire pendant 10 ans. 

17

ανιαρός#

 

Αυτό δεν είναι το πιο ανιαρό (οδυνηρό) μέρος του Φεστιβάλ.

pénible#

 

Ce n’est pas la partie la plus pénible du festival. 

18

λατρεύω κάποιον σαν είδωλο#

 

Ελπίζω ότι  δεν εξιδανικεύω όλα αυτά τα αστέρια

idolâtrer#

 

J’espère que je n'idolâtre pas toutes ces stars !