Nyre og urinveier hos barn Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Nyre og urinveier hos barn > Flashcards

Flashcards in Nyre og urinveier hos barn Deck (6):
1

Definisjon av inkontines?

-Fra 5 år kalles det inkontines
-min 2 ml, minst 3 ganger i uka
-urge, stress
-Primær vs sekundær
-Strukturelle årsaker, funksjonelle, nervogene

2

Enurese?

- Fra 5 år
-Minst 2 ganger i måneden
-Noen bare om natten (monsosyptomatisk nocturn eneurese
-60-70% også intontines probemer

Utelukke organiske årsaker:
Urinprøver , stiks. Miksjonsliste, flowmetri, UL.

3

Hvordan behandles UVI hos barn?

-Hos små barn som pyelonefritt
-Ekoli hos 70-90 %, evt Klebsielle, eterobactus.

Pyelonefritt:
-Ab po 7-10 d, Pivmecillinam, trimetoprim sulpha, vurder iv
.
Cystitt:
po 5 dager.
-Trimetoprim,

Vurdere utredning med UL

4

Hva er HUS?

-Hemolytisk uremisk syndrom
- Hemolytisk amemi + aktutt nyresvikt
+ trompocytopeni
-Se etter schizozytter i blodutstryk

Shiga toksin - ta PCR
Atypisk kan og føre til HUS (streptokokker, pneumoni, defekt i komplement system)

5

Hva er nefrotisk syndrom?

- Ødem
+ 4 i serum
+ proteinure > 300 protein/creatinin ratio

Beh:
Perdnisolon 4-6 uker
-evt væskebehandling, salt restriksjon
-Ingen bedring etter 4 uker--> BIOPSI (MCD)

6

Hva er Henoch Schønleins purpura?

-Vaskulitt i små kar
-4-8 år
-Hud, ledd, nyrer, tarmer
-Klinisk diagnose, ingen spesifikke tester, ukjen årsak

-Må utrede om nyrer er affisert: hematuri, proteinuri, nefrotisk syndrom, nefrittisk syndrom