Ö-Wörter Flashcards Preview

Türkisch > Ö-Wörter > Flashcards

Flashcards in Ö-Wörter Deck (28):
1

der, die, das andere

öbür

2

(be)zahlen

ödemek

3

Hausaufgabe

ödev

4

verleihen / ausleihen

ödünç vermek /
ödünç almak

5

Mittag

öğle

6

Mittagessen

öğle yemeği

7

nachmittags

öğleden sonra

8

zu Mittag

öğleyin

9

Schüler(in)

öğrenci

10

Lehrer(in)

öğretmen

11

warnen

öğütlemek

12

husten

öksürmek

13

Husten

öksürük, -ğüğ

14

(ab)töten

öldürmek

15

sterben

ölmek

16

Tod

ölüm

17

tödlich

ölümcül

18

unwichtig

önemsiz

19

Beispiel

örnek, -eği

20

der, die, das andere

öteki

21

(Kurz)Geschichte

öykü

22

tatsächlich?, ist das so?

öyle mi?

23

wenn das so ist

öyleyse

24

besondere(r, s)

özel

25

typisch

-e özgü

26

frei

özgür

27

Beispiel

örnek

28

Bedeutung behalten

önemini korumak