Obk - 7 Flashcards Preview

English > Obk - 7 > Flashcards

Flashcards in Obk - 7 Deck (93):
1

Náhodný

Accidental

2

Účetní chyba

Accounting error

3

Vyrovnání, pojistná náhrada

Adjustment

4

Omluva

Apology

5

Vzniknout, nastat

Arise

6

Odhadnout, ohodnotit

Assess

7

V současné době

At present

8

Být žalován

Be sued by for

9

Rozbití, sleva za poškození

Breakage

10

Výpočet

Calculation

11

Obvod, okruh

Circuit

12

Blízko, těsně blízkosti

Closely

13

Látka

Cloth

14

Odškodnění

Compensation

15

Stížnost, reklamace, žaloba

Complaint

16

Zúčatněný, zainteresovaný, příslušný, dotyčný

Concerned

17

Mást

Confuse

18

Skládat se

Consist of something

19

Smluvní strana, dodavatel

Contractor

20

Rozmačkaný

Crushed

21

Poškozený

Damaged

22

Datovaný, označený

Dated

23

Popřít

Deny something

24

Nepřijmout

Dishonour

25

Nespokojenost

Dissatisfaction

26

Zdvojnásobit

Double

27

Řádný, náležitý, nastat

Due

28

Zdatně

Efficiently

29

Zabezpečit

Ensure

30

S výjimkou

Except for

31

Prodloužení, rozšíření

Extension

32

Mimořádný poplatek, přirážka

Extra charge

33

Látka, tkanina, Hrubá stavba

Fabric

34

Pevný, zábavný

Firm

35

Stanovit, určit, opravit

Fix

36

Přepravní společnost

Forwarding company

37

Část oděvu, prádla

Garment

38

Nebezpečí, riziko, hazard

Hazard to somebody/something

39

Cestou, při přepravě

In transit

40

Nesprávné použití

Incorrect use

41

Kontrolovat

Inspect

42

Vyšetřovat

Investigate

43

Dráždit

Irritate

44

Rozepsaný, specifikovaný

Itemized

45

Oprávněný

Justified

46

Nahlédnout, vyšetřit

Look into

47

Záležitost

Matter

48

Chybně spočítat

Misscalculate

49

Založený, nesprávně umístěny

Mislaid

50

Chybějící

Missing

51

Nedorozumění

Misunderstanding

52

Namítat

Object to

53

Vyskytnout se

Occur

54

Vzniknout, začínat

Originate

55

Předražit

Overcharge on

56

Přetížit

Overload

57

Trpělivost

Patience

58

Poštovné

Postage

59

Soukromí

Privacy

60

Odložit stranou

Put to one side

61

Být napsáno, stát

Read

62

Znovu seřídit, obnovit, opravit

Refit

63

Nahradit, vrátit zálohu

Refund a deposit

64

Přesto, stejně, navzdory něčemu

Regardless

65

Odpovědět, reagovat

Respond

66

Zodpovědnost

Responsibility

67

Umírněný, zdrženlivý, rezervovaný

Restrained

68

Maloobchodník

Retailer

69

Prohrabat, prošťourat, rozházet

Rummage

70

Zdát se, vypadat

Seem

71

Roztřídit, vyřešit

Sort out

72

Zaměstnanci

Staff

73

Znečištěný

Stained

74

Velice, silně, důrazně

Strongly

75

Mít soucit, mít pochopení

Sympathize

76

Výhrůžka, hrozba, ohrožení

Threat of something

77

Účtovat chybně, účtovat méně

Undercharge

78

Neoprávněný, neomluvený

Unjustified

79

Nepřiměřený, nerozumný

Unreasonable

80

Hodnota, cena

Value

81

Odejmout, odebrat

Withdraw

82

Chybná dodávka

Wrong delivery

83

Podle čeho, v souladu s čím

As per

84

Být pokrytý zárukou

Be covered by the guaratee

85

Předem, v předstihu

In advance

86

Udělat chybu na faktuře

Make mistake on an invoice

87

Uvést věci na pravou míru

Putt matters right

88

Děkuji za vaši trpělivost v této záležitosti

Thank you for your patience In tíha matter

89

Je nepravděpodobné aby se tato chyba vyskytla znovu

The mistake is unlikely to occur again

90

Zásilka, kterou jsme obdrželi včera

The shipment we received yesterday

91

Omluvit se za nepříjemnost

To apologize for the inconvenience

92

Být něčím obtěžován

To be troubled with

93

Splnit závazky

To meet commitments