OCD Flashcards Preview

psychiatry shlav alef > OCD > Flashcards

Flashcards in OCD Deck (113)
Loading flashcards...
1

כמה ממטופלים פסיכיאטרים עם OCD

10%

2

מהם 4 ההפרעות השכיחות יותר(מהשכיח ללא שכיח)?

פוביה, סמים, דיכאון, OCD

3

גילאים והפרשי מינים בOCD

גברים כמו נשים, אך בגיל ההתבגרות יותר בנים

4

אפידמיולוגיה של OCD

2-3%. אונסט- 20 בממוצע, גברים יותר מוקדם(19) מנשים(22). ל2/3 האונסט לפני גיל 25, ול15% מעל גיל 35. יותר ברווקים. פחות בשחורים(אך אולי פשוט לא מטופלים(

5

קומורבידיות של OCD

דיכאון 67%, חרדה חברתית 25%. כמו"כ- אלכוול, GAD, פוביה ספציפית, פאניקה, הפרעות אכילה, הפרעות אישיות.

6

טורט וטיקים בOCD

5-7% טורט, 20-30% הפרעת טיקים.

7

נוירוטרנסמיטורים בOCD

הכי מוכח-סרוטונין. דיווחים אנאקדוטלים על נ"א(תגובה לקלונידין בחלק מהאנשים).

8

נווירואימונולוגיה של OCD

20-30% מאלה שמפתחים RF אחרי סטרפטוקוק B ביתא המלויטי מפתחים סידנהאום כוראה ומראים סימנים של OCD.

9

הדמיה בOCD

עליה בפעילות פרונטלית, עליה בבזאל גנגליה(בעיקר קאודייט) וסינגולום. מעורבות בעיקר של מסלולים קורטיקוסטריאטלים ולא לימבים. קאודייט מוקטן דו צדדי. עליה בT1 בקורטקס פרונטלי.

10

הפרעות נפשיות בקרב קרובי משפחה של מטופלים עם OCD

GAD, טיקים, BDD, היפוכונדריאזיס, הפרעות אכילה, NAIL BITING.

11

סיכון גנטי לPEDIGREES של OCD

סיכון של פי3 עד פי 5.

12

ממצאים בEEG של OCD

אבנורמליות לא ספציפית, שינה כמו בדיכאון - פחות REM.

13

אנדוקרינולוגיה בOCD

דומה לדיכאון- אי דיכוי במבחן דקסהמתאזון בשליש מהחולים, וירידה בהפרשת GH כתגובה לקלונידין.

14

מנגנון למידה בOCD

האובססיה מקורה בהתנייה קלאסית, הקומפולסיה מקורה בהתנייה אופרנטית.

15

לכמה מחולי OCD היתה אישיות אובססיבית לפני המחלה?

15-35%.

16

פקטורים פסיכולוגים בשימור ויצירה של OCD

רווח משני (רצון להיתלות באמא כדי לקבל ממנה תשומת לב), מעורבות בין אישית של הטקסים - המשפחה משתפת פעולה עם הטקסים כדי להפחית מתחים והתפרצויות של המטופל. סטרסורים שכיחים- הריון, לידת ילד, טיפול בילדים.

17

פרויד וOCD

obsessive-compulsive neurosis. רגרסיה משלב אדיפלי לאנאלי. חרדה לגבי אימפולסים לא מודעים או אובדן אובייקט- רגרסיה לשלב אמביוולנטי אנאלי. יש אהבה ושנאה בו זמנית כלפי אדם אחד, מה שמגביר ספקות וחוסר החלטיות אצל המטופל.

18

Ambivalence

מאפיין התפתחותי נורמלי בילדים בשלב האנאלי-סאדיסטי. מאפיין חולי OCD עם נטייה לשנוא ולאהוב אובייקט בו זמנית, ולכן מתקשים להחליט.

19

כמה חולי OCD עם אובססיות וקומפולסיות ביחד?

75%, ויש שמאמינים שקרוב ל100% עם קומפולסיות יותר קוברטיות.

20

כמה מהחולים לא מצליחים להכנע בפני הקומפולסיות שלהם?

50%

21

כמה מהחולים מאמינים שהקומפולסיות שלהןם לא רציונלים?

80%.

22

קריטריון B של OCD

האובססיות או קומפולסיות לוקחות הרבה זמן(מעל שעה), או שגורמות להרבה דיסטרס ופגיעה בתפקוד.

23

Specifiers של OCD

תובנה טובה, תובנה נמוכה, חסר תובנה/דלוזיונלי, עם טיקים.

24

מהם 4 הדפוסים השכיחים ביותר של OCD(מהשכיח לפחות שכיח)?

זיהום ושטיפה, ספק פתולוגי עם בדיקה, מחשבות חודרניות ללא קומפולסיה, סימטריה עם קומפולסיה של איטיות, ואחרים.

25

תסמינים דיכאוניים בOCD

ב50%

26

זוגיות בOCD

גברים באחוזים גבוהים יותר ללא יחסי מין. אחוזים גבוהים יותר של נישואין בעייתיים.

27

שכיחות של אובססיות(במבוגרים)

קונטמינציה- 45%, ספק פתולוגי-42%, סומטי- 36%, סימטריה-31%, אגרסיבי- 28%, מיני 26%, אחרים 13%,

28

שכיחות של קומפולסיות(במבוגרים)

בדיקה 63%, שטיפה-50%, ספירה- 36%, צורך בהתוודות- 31%, סימטריה ודיוק- 28%, אגרנות-18%, שילובים- 48%.

29

לכמה מocd מספר אובססיות וקומפולסיות במקביל?

אובססיות -60%

30

אלו דפוסים יש למהלך של OCD, והן השכיחויות?

ממושך-85%, מתדרדר-10%, אפיזודי- 2%. לא בהווה-71%, בהווה-21%.