Ogólny Flashcards Preview

Polski > Ogólny > Flashcards

Flashcards in Ogólny Deck (33):
1

potocznie, ironicznie: kierownictwo, ogół ludzi sprawujących władzę, zwierzchność (w...)

wierchuszka

2

daw. «pokornie prosić o coś»

suplikuję dyskrecję

3

«lekki, odkryty pojazd konny, resorowany, podobny do bryczki»

kolaska

4

lekcew. «człowiek niskiego wzrostu»

konus

5

«samica wilka»

wadera

6

słodkie wino węgierskie

węgrzyn

7

najem, dzierżawa

dać w arendę

8

reg. «poprzeczny próg skalny w obrębie szerokiego i płytkiego łożyska rzeki»

poroh

9

pot. «człowiek chodzący w podartym ubraniu»

oberwaniec

10

«obszerne pomieszczenie w ogrodach zoologicznych, osłonięte siatką, przeznaczone dla ptaków latających»

woliera

11

żydowska stela nagrobna, najczęściej w formie pionowo ustawionej, prostokątnej płyty kamiennej

macewa

12

szkoła muzułmańska

medresa albo madrasa

13

bezczelność; wulgarne, bezczelne, często rozbudowane w formie oszustwo

hucpa

14

«czuły, serdeczny»

tkliwy

15

«przesadnie sentymentalny», «o zapachu: mdły»

ckliwy

16

«długie, rozwlekłe rozważania, zwykle odbiegające od tematu»

dywagacja

17

tkanina z surowej przędzy jedwabnej

szantun

18

«o sypkim, grząskim podłożu: trudny do przejścia»

kopny

19

«rzeczy osobiste» «majątek osobisty mężatki wnoszony w posagu»

parafernalia

20

«każda z dwóch jednakowych ozdób, przypinanych dobranym parami uczestnikom balu»«taniec z figurami, do którego pary dobierają się według tych ozdób»

kotylion

21

«przywódca bandy rozbójniczej»«w dawnej Polsce: dowódca Kozaków ukraińskich»

watażka

22

«ciąć na części»«cięciem, żłobieniem wydobywać jakiś kształt»

rzezać

23

«wąska deska będąca częścią ogrodzenia»

sztacheta

24

ozdobny pleciony sznur naramienny, będący częścią stroju, głównie wojskowego

akselbant

25

pasmanteryjna ozdoba ubrań, najczęściej w postaci różnego rodzaju pętli (również galony) naszytych z przodu ubioru

szamerunek

26

zwany też lodem prądowym) jest efektem zamarzania cieku wodnego bądź jeziora

śryż

27

pasta kanapkowa na bazie twarogu i ryby

kanapki z awanturką

28

«wydać dźwięk pss! lub psyt!, żeby kogoś uciszyć lub zwrócić na coś czyjąś uwagę»

psyknąć

29

wysokie, bujne zarośla roślin zielnych, złożone przede wszystkim z chwastów: ostów i łopianów, występujące dawniej na stepach ukraińskich

szelest w burzanach

30

«tytuł grzecznościowy w niektórych krajach muzułmańskich» «stopień oficerski w sułtańskiej Turcji»

aga

31

«właściwy osobom młodym i niedojrzałym»

sztubackie przewinienia

32

«dwa pudełka zawierające zwitki pergaminowe z cytatami z Tory, które wyznawcy judaizmu przymocowują na lewym ramieniu i na czole w czasie modlitwy»

tefilin

33

tym bardziej iż dobrze nie wiedział, kto *** jestem [tzn. kim jestem]

zacz