Øjne Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > Øjne > Flashcards

Flashcards in Øjne Deck (186)
Loading flashcards...
1

Hvordan diagnosticeres AMD (aldersrelateret maculadegeneration)

Ved AMD kan nethindens metabolisme danne stoffet med fluorescerende egenskaber. Det vandopløselige stof flourescein anvendes til diagnostik af corneale epiteldefekter, fordi det optages i den vandigt ECV i de området hvor epitelcellebarrieren er brudt.

2

Hvordan udredes vaskulære sygdomme i øjets nethinde

Ved flourescensangiografi

3

Hvad er mikropsi

Når der udvikles ødem centralt i nethinden, udviskes forveagruben og billedet fordeles derfor på færre fotoreceptorer. Dette formindsker det centrale billedindtryk.

4

Hvilke trin omfatter vurdering af skelen

1. Observation for umiddelbar synlig skelen

2. Hirschbergs test hvor der observeres for en synlig asymmetri af pupilrefleksens placering i pupillen. Refleksen behøver ikke ligge i centrum af pupillen og ligger ofte forskudt en smule men symmetrisk på begge øjne.

3. Tildækningsprøven hvor man lyser på begge øjne samtidig og tildækket derefter det ene øje mens man observerer om det andet øje foretager en lille indstillingsbevægelse for at overtage fiksationen fra det øje som tildækkes. (til manifest skelen)

Evt.
4. Afdækningsprøven hvor det øje som har været tildækket foretager en indstillingsbevægelse efter at være blevet afdækket.

5

Hvordan testes øjenene bevægelighed

Ved H-figur test. Ved parese af øjenmusklerne vil pt opleve dobbeltsyn ved forsøg på at bevæge øjnene i den retning, der svarer til den patetiske muskels trækretning, og oftest er det tydeligt at se hvilket af øjnene der har nedsat bevægelighed. Dog svært at vurdere ved partielle pareser eller pareser som involverer flere øjenmuskler.

6

Hvordan undersøges for paralytisk skelen hvor flere øjenmuskler er involveret

Med rød/grøn brille ved H-figur test. Det dobbeltbillede der opleves at bevæge sig, tilhører det paretiske øje. Den retning som dobbeltbilledet ses at bevæge sig i, svarer til den paretiske muskels trækretning.

Ellers kan der laves en LEE-screen test (s. 133).

7

Hvordan bedømmes synsnerven

Ud fra farve, afgrænsning og ekskavation. Farven kan være rødlig ved hyperæmi eller hvidlig ved atrofi. Afgrænsningen kan være normalt skarp eller uskarp fx ved papilødem. Ekskavationen kan være udslettet ved retinalt ødem eller accentueret som fx ved glaukom.

8

Hvad er haze

Arvæv dannet efter photorefraktiv keratektomi (PRK), hvor der fjernes væv fra hornhindens overflade efter at epitelet er fjernet. Hvis der fjernes meget væv for at korrigerer store refraktionsændringer, kan der dannes arvæv.

9

Hvilke typer refraktiv kirurgi på hornhinden findes der

1. Fotorefraktiv kirurgi (PRK)

2. Laser in situ keratomileusis (lasik)

3. Linseudskæring med femtosekundlaser (smile)

10

Ulemper/komplikationer til LASIK

Den dannede cirkulære hængslede lap kan dislocere sig selv flere år efter operationen.

11

Hvornår benyttes hhv PRK, LASIK, og SMILE

PRK og LASIK kan behandle nærsynethed under 6 dioptrier, mens højere grader af nærsynethed behandles med LASIK eller SMILE pga risikoen for haze-dannelse.

Samlet har refraktionskirurgi med excimer laset en risiko på 1% for en blivende forringelse af synet.

12

Hvor meget kan laserbehandling af hornhinden korrigerer

Nærsynethed op til 10 dioptrier og langsynethed op til 4 dioptrier.

13

Hvornår skal det offentlige betale for laserkirurgi

Nærsynethed over 6 dioptrier, bygningsfejl over 3 dioptrier eller en refraktionsforskel på mere end 3 dioptrier mellem de to øjne. Lavere grader behandles kun offentligt hvis det ikke er muligt at benytte briller eller kontaktlinser Fx pga psykisk eller fysisk handikap.

14

Ciliær rødme

Tegn til irritation af "dyre strukturer" så som hornhinde og......

15

Conjunctival (perifer) rødme

Slimhinde infektion i conjunctiva

16

Hvordan diagnosticeres ridser i hornhinden

Ved at dryppe flourescens på øjet. Det vil blive optaget i ridsen så den fremstår tydelig.

17

Bygkorn vs haglkorn

Betændelse i en cilie hårsæk, mens en haglkorn er betændelse i en af de meilbunske kirtler.

Kan efterlade en lille knop i øjenlåget som hos helt små børn kan give bygningsfejl fordi det trykker på øjet. Derfor kan man udtømme det kirurgisk.

18

Hvad er dacryo cystitis

Betændt tåresæk pga obstrueret afløb. Tømmes og oprenses kirurgisk.
OBS tåresækken ødelækkes og huden ødelægges fordi øjet render i vand ned over nedre hud i stedet. Kan løses ved en dacryo-cystit-rhinostomi

19

Årsager til ptose

- alder
- myastenia
- oculomotorius parese
- Horner syndrom

20

Hvorfor får man ptose ved Horner syndrom

Fordi innerveringen til Müllers muskel ophører. Ligeledes vil pupillen være lille.

21

Symptomer på ektopium (udadvent øjenlåg) og entopium (indadvent)

Udadvent øjenlåg: tør og irriteret øje. Farligt pga disponering for tørhed --> infektion --> blindhed.

Indadvent øjenlåg: fremmedlegemefornemmelse, tåreflåd.
Farligt fordi øjenvipperne gnider sår i hornhinden --> infektion --> blindhed.

22

Hvad er Bells fænomen

Øjets hornhinde drejes op ad under øvre øjenlåg når pt lukker øjet, for at forhindre udtørring. Ses ved eksoftalmus med lukkedefekt.

23

Innervation af øjenmusklerne

Orbicularis oculi - facialis
Levator palpebrae - oculomotorius
Müllers muskel - sympaticus

24

Hvorfor kan Graves eksophtalmus være farligt? Og tumorer og alt andet som medfører eksoptalmus

1. de kan have svært ved at lukke øjet
2. hvis fedt- og muskelvæv er så fortykket at det afklemmer n. opticus og a. ophtalmica
3. dobbeltsyn

25

Hvad kan give enophtalmus

Blow-out fraktur.

26

Hvad er kerato conus

Spids/kegleformet hornhinde

Lyset brydes skævt gennem optikken --> synet bliver dårligt.
Starter typisk i teenageårene, hyppigst hos mænd.

27

Hyppigste fremmedlegemer / pletter

- splinter
- iris melanom
- iris nævus

28

Årsager til keratit/hornhinde betændelse

- kontaktlinsebrug
- DM
- tørre øjne
- ridser

OBS. giver altid et ar

29

Hvad er Dendritika

Herpes keratit i øjet.

30

Årsager til regnbuehindebetændelse

Inflammation ofte associeret med autoimmunesygdomme (gigtsygdomme, inflammatorisk tarmsygdom).
Øjet bliver rødt og øm. Hypopion. Kan blive så slemt at regnbuehinden vokser fast på linsen.

Diagnostik: spaltelampe hvor der kan ses aflejring af hvide blodlegemer på bagsiden og i kammervæsken.