Oko Flashcards Preview

Histologia > Oko > Flashcards

Flashcards in Oko Deck (32):
1

Jakie wyróżniamy warstwy ściany gałki ocznej?

-warstwa włóknista: twardówka i rogówka
-warstwa naczyniowa: naczyniówka właściwa, ciałko rzęskowe i tęczówka
-warstwa nerwowa: siatkówka (część optyczna i "ślepa")

2

Co wchodzi w skład warstwy włóknistej gałki ocznej?

-twardówka
-rogówka

3

Co wchodzi w skład warstwy naczyniowej gałki ocznej?

-naczyniówka właściwa
-ciałko rzęskowe
-tęczówka

4

Co wchodzi w skład warstwy nerwowej gałki ocznej?

siatkówka (część optyczna i "ślepa")

5

Jak zbudowana jest twardówka?

Tkanka łączna zbita:
-włókna kolagenowe
-włókna sprężyste
-fibrocyty
-melanocyty
-słabe unaczynienie

6

Jakie są funkcje twardówki?

-nadaje ścianie gałki ocznej wytrzymałość mechaniczną i elastyczność
-jest miejsce przyczepu mięśnie poruszających gałką oczną

7

Jakie wyróżniamy warstwy rogówki?

→nabłonek wielowarstwowy płaski
→błona Bowmana (blaszka podstawna i fibryle kolagenowe)
→zrąb (nieunaczyniony, fibryle kolagenowe, firbocyty, słabiej uwodniona istota podstawowa)
→błona Descementa (kolagen VIII i błona podstawna)
→nabłonej jednowarstwowy płaski

8

Jaka jest funkcja rogówki?

działa jak soczewka (42 D)

9

Co powoduje przejrzystość rogówki?

Regularny (warstwowy i równoległy) układ fibryli kolagenowych w zrębie, słabe jego uwodnienie i brak naczyń.

10

Z czego zbudowana jest naczyniówka właściwa?

-wiotka tkanka łączna
-liczne melanocyty
-liczne naczynia krwionośne

11

Jakie warstwy wyróżniamy w naczyniówce właściwej?

-w. nadnaczyniowa
-w. naczyniowa
-w. naczyń włosowatych (o ścianie okienkowej)
-błona Brucha (kolagen-elastyna-kolagen)

12

Jaka jest funkcja naczyniówki właściwej?

odżywianie fotoreceptorów siatkówki

13

Jak zbudowane jest ciałko rzęskowe?

-zrąb z naczyniami i mięśniami gładkimi
-wyrostki pokryte nabłonkiem
-więzadełka Zinna (fibrylina)

14

Jakie są funkcje ciałka rzęskowego?

-akomodacja
-produkcja płynu wodnistego

15

Jak przebiega akomodacja do ostrego widzenia dalszych obiektów?

-przy rozluźnionych mięśniach ściana gałki ocznej napina więzadełka Zinna
-soczewka ma kształt bardziej płaski

16

Jak przebiega akomodacja do ostrego widzenia bliskich obiektów?

-przy obkurczonych mięśniach więzadełka Zinna zostają poluźnione
-elastyczność soczewki nadaje jej kształt bardziej wypukły

17

Nabłonek ciałka rzęskowego:

→dwuwarstwowy sześcienny, jest przedłużeniem siatkówki (część "ślepa"
→warstwa powerzchniowa - komórki jasne (wpuklenia błony komórkowe, liczne mitochondria) - transportują jony (produkcja płynu wodnistego)
→warstwa głęboka - komórki z ziarnami melaniny (przedłużenie nabłonka barwnikowego siatkówki)
→ten nabłonek to de facto dwa nabłonki jednowarstwowe przylegające do siebie powierzchniami szczytowymi - stąd po obu stronach jest blaszka podstawna

18

Jak zbudowana jest tęczówka?

-zrąb łącznotkankowy z licznymi melanocytami (barwa oczu: niebieska→niebieskozielona→szara→brązowa) i naczyniami
-przednia powierzchnia: nieciągły nabłonek płaski
-tylna powierzchnia pokryta nabłonkiem dwuwarstwowym sześciennym (pigmentowanym)
-zwieracz źrenicy: komórki mięśniowe gładkie
-rozwieracz źrenicy: kurczliwe wypustki komórek nabłonkowych

19

Jaka jest funkcja tęczówki?

adaptacja

20

Jak zbudowana jest sieć beleczkowa (kąt przesączku, przestrzenie Fontany)?

-beleczki łącznotkankowe wyścielone komórkami śródbłonka
-przestrzenie międzybeleczkowe łączą się z kanałem Schlemma

21

Jaka jest funkcja sieci beleczkowej?

odprowadzanie płynu wodnistego

22

Co to je jaskra?

Wzrost ciśnienia płynu wodnistego wewnątrz gałki ocznej powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do jaskry.

23

Jak zbudowana jest soczewka?

-torebka (b. gruba blaszka podstawna)
-nabłonek sześcienny (tylko na przedniej powierzchni)
-włókna soczewkowe

24

Co robią w obszarze równikowym komórki nabłonka?

Ano przekształcają się we włókna soczewkowe

25

Jak zbudowane są włókna soczewkowe i gdzie występują?

-brak jądra
-niewiele organelli
-"koralikowe" filamenty pośrednie
-w cytoplazmie białka krystaliny (zapewniają przejrzystość i zdolność do załamywania światła)
-połączenia boczne "główka i panewka"
-neksusy


Występują w soczewce

26

Jaka jest rola soczewki?

Element układu optycznego (około 14 D)

27

Jak zbudowane jest ciało szkliste?

→ woda
→ jony
→ kwas hialuronowy
→ fibryle kolagenowe (nieliczne)
→ komórki(nieliczne):
-hialocyty (fibroblasty)
-makrofagi

28

Jaka jest funkcja ciała szklistego?

Element układu optycznego (kilka D)

29

Ile pierwszych neuronów drogi wzrokowej zawiera siatkówka?

Ano 3 pierwsze ułożone w odrębnych warstwach

30

Warstwy siatkówki:

1. nabłonek barwnikowy
2. warstwa fotoreceptorów
3. błona graniczna zewnętrzna (połączenia międzykomórkowe)
4. warstwa ziarnista zewnętrzna (perykariony komórek fotoreceptorycznych)
5. warstwa siatkowata zewnętrzna (włókna nerwowe i synapsy)
6. warstwa ziarnista wewnętrzna (perykariony komórek)
7. warstwa siatkowata wewnętrzna (włókna nerwowe i synapsy)
8. warstwa komórek zwojowych
9. warstwa włókien nerwowych
10. błona graniczna wewnętrzna (blaszka podstawna)

31

Na którą warstwę siatkówki jako pierwsza pada światło?

Na błonę graniczną WEWNĘTRZNĄ!!!!!

32

Co to są komórki fotoreceptoryczne?

To dwubiegunowe komórki nerwowe, których dendryty zostały przekształcone w fotoreceptory (pręciki i czopki).