Okolica głęboka twarzy Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > Okolica głęboka twarzy > Flashcards

Flashcards in Okolica głęboka twarzy Deck (26):
1

Jakie rodzaje ograniczeń (, z których stron) mają dół żażuchwowy i skrzydłowo-podniebienny?

Przód, tył, góra, przyśrodkowo

2

Podaj ograniczenia dołu zażuchwowego (przód, tył, góra, przyśrodkowo).

Przód: gałąź żuchwy
Tył: wyrostek sutkowaty
Góra: część bębenkowa kości skroniowej
Przyśrodkowo: wyrostek rylcowaty, więzadło rylcowo-gnykowe i rylcowo-żuchwowe, mięśnie przyczepiające się do wyrostka rylcowatego- TE WIĘZADŁA I MIĘŚNIE TWORZĄ MAGICZNY PĘCZEK RIOLANA

3

Jakie mięśnie przyczepiają się do wyrostka rylcowatego (współtworząc MAGICZNY PĘCZEK RIOLANA)?

Rylcowo-gnykowy
Rylowo-gardłowy
Rylcowo-językowy

4

Podaj elementy MAGICZNEGO PĘCZKA RIOLANA

Więzadło rylcowo-żuchwowe
Więzadło rylcowo-gnykowe
Mięsień rylcowo-gnykowy
Mięsień rylcowo-gardłowy
Mięsień rylcowo-językowy

5

Podaj zawartość dołu zażuchwowego

Część głeboka ślinianki przyusznej
N. VII i jego harem (gałęzie)
N. uszno-skroniowy
Końcowy odcinek t. szyjnej zew. i jej podział na gałęzie końcowe (t. skroniowa pow. i szczękowa)
Żyła zażuchwowa

6

Z czego powstaje żyła zażuchwowa?

Z żyły skroniowej pow. i skroniowej środkowej

7

Gdzie znajdują się gałęzie skroniowe powierzchowne n. uszno-skroniowego (,który znajduje się w dole zażuchwowym)?

Na powięzi skroniowej (było przy dole skroniowym).

8

Wymień gałęzie n. VII

W obrębie kanału: n. skalisty większy, n. strzemiączkowy, struna bębenkowa

Poza kanałem: n. uszny tylny, gałąź dwubrzuścowa, splot przyuszniczy

9

PRZYPOMNIENIE: jakie gałęzie odchodzą od n. usznego tylnego, gałęzi dwubrzuścowej i splotu przyuszniczego?

Uszny tylny- gałąź uszna i potyliczna

Gałąź dwubrzuścowa- gałąź rylcowo-gnykowa, gałąź łącząca z n. IX (językowo-gardłowym)

Splot przyuszniczy- gałąź górna (gałęzie skroniowe, jarzmowe, policzkowe), gałąź dolna (gałąź brzeżna żuchwy, gałąź szyi).

10

Jak usytuowana jest część powierzchowna ślinianki przyusznej?

Na mięśniu żwaczu, do przodu od brzegu przedniego m. SCM i małżowiny usznej

11

Z jakich dwóch blaszek i z jakich trzech wyrostków składa się kość podniebienna?

Blaszka pionowa i pozioma
Wyrostek klinowy, oczodołowy i piramidowy.

12

Podaj ograniczenia dołu skrzydłowo-podniebiennego

Ściana przednia: trzon szczęki, wyrostek oczodołowy kości podniebiennej

Ściana tylna: wyrostek skrzydłowy, powierzchnia szczękowa skrzydła większego kości klinowej

Ściana przyśrodkowa: blaszka pionowa kości podniebiennej

Ściana górna: trzon kości klinowej

13

Podaj zawartość dołu skrzydłowo-podniebiennego

N. V2 z trzema gałęziami końcowymi (n. jarzmowy, n. podoczodołowy, nn. skrzydłowo-podniebienne)

Zwój skrzydłowo-podniebienny (niczym 🐒 wiesza się na n. V2)

III odcinek t. szczękowej

Część splotu żylnego skrzydłowego

14

Wymień 7 otworów komunikacyjnych dołu skrzydłowo-podniebiennego

Szczelina oczodołowa dolna (z oczodołem)

Otwór klinowo-podniebienny (z jamą nosową)

Otwór okrągły (z dołem środkowym)

Kanał skrzydłowy (z otworem poszarpanym)

Kanał skrzydłowo-podniebienny

Szczelina skrzydłowo-podniebienna (z dołem podskroniowym)

Kanał podniebienno-pochwowy (z zew. pow. podstawy czaszki w pobliżu nozdrzy tylnych)

15

Co zawiera kanał skrzydłowy?

T. Ż. i N. kanału skrzydłowego

16

Co tworzy n. kanału skrzydłowego?

N. skalisty większy (od VII) i n. skalisty głęboki (od splotu szyjno-tętniczego wew. pnia współczulnego)

17

Co przebiega przez kanał podniebienno-pochwowowy?

Gałąź t. klinowo-podniebiennej z żyłą towarzyszącą

Gałęzie nosowe tylne boczne ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego

18

Odkąd odchodzi t. klinowo-podniebienna?

Od t. szczękowej w jej czesci skrzydlowo-podniebiennej

19

Na jakie trzy kanały dzieli się kanał skrzydłowo-podniebienny? Z czym łączy on dół skrzydłowo-podniebienny?

Na podniebienny większy i dwa mniejsze.
Z jamą ustną.

20

Co przechodzi przez kanał skrzydlowo-podniebienny?

T. podniebienna zstępująca (od t. szczękowej w jej czesci skrzydłowo-podniebiennej)

Nerwy podniebienne ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego

Gałęzie nosowe tylne dolne ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego

21

Co zawiera szczelina skrzydlowo-podniebienna?

T. szczękowa
Splot żylny skrzydłowy

22

Podaj ograniczenia przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej pedale

Bocznie- gałąź żuchwy
Przyśrodkowo- powięź międzyskrzydłowa i m. skrzydłowy przyśrodkowy (,bo przyśrodkowo hihihi)
Od góry- rozcięgno międzyskrzydłowe (między mm. skrzydłowymi)
Od przodu- szew policzkowo-gardłowy
Od tyłu i przyśrodkowo- dół podskroniowy

Ku tyłowi sąsiaduje z dołem zażuchwowym

23

Przez co tylna część przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej w okolicy wyrostka kłykciowego jest przebita od góry ku dołowi i do boku?

Przez ż. i t. szczękową oraz n. uszno-skroniowy

24

Gdzie znajduje się wejście do przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej? Przez co jest ograniczone bocznie i przyśrodkowo?

Z przodu.
Bocznie- część głęboka ścięgna m. skroniowego
Przyśrodkowo- m. skrzydłowy przyśrodkowy

25

Po co nam wiedza na temat przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej?

Znieczulenie n. zębodołowego dolnego

26

Podaj zawartość przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej

N. zębodołowy dolny z t. i v.
T. oponowa środkowa (od części żuchwowej t. szczękowej)
Tt. skroniowe głębokie (od części skrzydłowej t. szczękowej)
Liczne drobne gałązki mięśniowe
Splot żylny skrzydłowy
Żyła łącząca splot żylny skrzydłowy z v. zębodołową dolną
N. językowy (od V3)
Struna bębenkowa
N. i naczynia żuchwowo-gnykowe
N. policzkowy (gałąź przednia V3)