Orthopædi ruminanter Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Orthopædi ruminanter > Flashcards

Flashcards in Orthopædi ruminanter Deck (43):
1

Nævn 5 former for hornrelaterede klovlidelser!

- laminitis
- sålesår
- dobbeltsål
- tånekrose
- hulvæg/byld i den hvide linje

2

Hvad er patogenesen ved sålesår?

En skade på læderhuden i sålen står på i lang tid => læderhuden vil holde op med at danne horn => hul i hornet => hullet vil vokse med ud og ses først 2 mdr. efter skaden er kommet => knoglen vil begynde at danne nyt knoglevæv der, hvor hullet er opstået for at passe på kloven => knudret knoglevæv.
Da det er en gammel skade, kan koen have været påvirket i længere tid

3

Hvad er patogenesen ved dobbeltsål?

Pga. af en skade/lidelse har læderhuden ikke dannet horn. Det vil den pludseligt gøre igen => der vil komme et hul mellem sål og den nydannede kommende sål = dobbeltsål.

4

Hvor meget vokser hornet om måneden?

0,5 cm om måneden.

5

Hvordan kan ved at se på den manglende horn få en idé om, hvor gammel skaden/lidelsen er?

Hornet vokser 0,5 cm om måneden, så mangler der meget horn ved fx sålesår, så passer det ikke, hvis landmanden siger, at det er en akut opstået sag.

6

Hvad er patogenesen ved tånekrose?

Koen har stået i for meget ammoniak, traume eller lignende => der er kommet hul i kloven => nekrose i tåen (= spidsen af klovbenet) => store smerter, kommer ikke igen.

7

Hvad er prognosen ved tånekrose?

Dyret kommer sig sjældent og bør derfor aflives. Men det er ikke egnet til at blive transporteret til slagteriet pga. smerterne => bliver mange gange holdt i produktionen til kælvning og malkning.
Bør tages ud bagved og skydes eller sprøjtes ned.

8

Hvordan behandles hornrelaterede klovlidelser?

- klovbeskæring
- bortskæring af løst horn (alt det løse horn skal væk)
- debridement af nekrotisk væv (kræver analgesi)
- aflastning med klods, reduktion af smerte
- lokal behandling med salicylsyre
- forbinding
- smertebehandling
- væskebehandling
- antibiotika
- sørg for blødt underlag og let motion

9

Hvad er fordelene og ulemperne ved forbinding ved klovlidelse?

Anvendes til
- lokalbehandling
- beskyttelse mod forurening
- trykforbinding mod blødning
- opsuger pus og væske
Risiko
- bliver fugtig og varm
- hindrer adgang til ilt
- bakterievækst
- opløser horn/hud
- forbinding skal skiftes dgl.

10

Hvad giver de bedste muligheder for rekonvalens ved hornrelaterede klovlidelser?

- tørt miljø
- god hygiejne
- blødt leje
- let motion på blødt underlag

11

Nævn 5 alvorlige komplikationer ved hornrelaterede klovlidelser!

- bakteriel infektion
- blodforgiftning
- påvirkning af indre organer
- abscesser i hjerte, lunger, lever og nyrer
- shock og død

12

Nævn 3 hudrelaterede klovlidelser!

- klovspaltebetændelse/balleerosion/interdigital dermatitis
- digital dermatitis DD
- klovbrandbyld

13

Hvad er ætiologien for klovspaltebetændelse?

- primært forårsaget af miljøfaktorer, køerne går rundt i ris og afføring
- sekundært forårsaget af andre klovlidelser, der påvirker horndannelsen

14

Hvad kan klinisk ses ved klovspaltebetændelse?

- forandringer i ballehorn/hud
- kan være øm
- uspecifik læsion
- besætningsproblem

15

Hvordan behandles klovspaltebetændelse?

Salicylsyre forbinding.

16

Hvad er prognosen for klovspaltebetændelse?

God.

17

Hvordan forebygges klovspaltebetændelse?

God hygiejne.

18

Hvad er ætiologien for digital dermatitis?

Primært bakterier som Treponema.

19

Hvad er patogenesen ved digital dermatitis?

Høj fugtighed og dårlig hygiejne => bakterieinfektion => kommer ind i cellerne i epidermis, hvor der ikke er immunitet.

20

Hvad ses klinisk ved digital dermatitis?

- produktionssygdom (ses hos højtydende malkekos-besætninger, der går inde)
- smertefuld
- skarp afgrænsning til rask væv
- lange strittende hår i kanten af såret
- sjældent hævelse
- ingen feber

21

Køer med hvilke klove har størst risiko for digital dermatitis?

Køer med flade klovspalter.

22

Hvordan behandles digital dermatitis?

- rengør såret
- lokal antibiotika behandling med oxytetracyklin spray
- behandl med 100% rent salicylsyre pulver
- forbinding
- smertestillende

23

Hvad er ætiologien for klovbrandbyld?

Fusobacterium necrophorum primært.

24

Hvad er patogenesen ved klovbrandbyld?

Koen får et traume eller dermatitis, hvorefter den udsættes for smitte med F. necroforum.

25

Hvad er de kliniske symptomer på klovbrandbyld?

- høj feber
- akut halthed (halthed kan komme natten over)

26

Hvordan behandles klovbrandbyld?

- penicillin
- NSAID

27

Hvad er prognosen for klovbrandbyld?

God hvis tidlig behandling.

28

Hvordan forebygges klovbrandbyld?

Sørg for at hygiejnen er god, og at der ikke er noget, dyrene kan komme til skade på i driften. Hvis alt omkring dyrene er i orden, så vil de være mere modstandsdygtige, når nyindkøbte dyr i besætningen introducerer dem for bakterier.

29

Nævn 3 klovlidelser mere specifikt for får og geder!

- ondartet klovsyge
- contagious ovine digital dermatitis CODD
- white line disease (byld i den hvide linje)

30

Hvad er ætiologien for ondartet klovsyge hos får/ged?

F. necrophorum + Dichelobacter nodosus.
Meget smitsom!

31

Hvad er de kliniske fund ved ondartet klovsyge?

- rød fugtig inflammeret hud mellem klovene
- en grå hævelse mellem klovene
- undermineret horn ved balle, sål tå og væggen

32

Hvordan behandles ondartet klovsyge hos får/ged?

Antibiotika og/eller 10% zinksulfat fodbad.

33

Hvor forekommer contagious ovine digital dermatitis?

I Skotland.
Ligner DD hos kvæg.

34

Hvad er ætiologien for white line disease hos får/ged?

- primær med F. necrophorum + T. pyogenes nede fra gennem løs hornvæg
- sekundær ved komplikation af ondartet klovsyge og CODD

35

Hvad ses klinisk ved white line disease hos får/ged?

Byld i den hvide linje.

36

Hvordan behandles white line disease?

- fjern alt det løse horn
- salicylsyre
- forbinding

37

Hvad er ætiologien for trykninger/liggesår?

Beskadigelse af hud og underliggende væv, som følge af trykpåvirkning mod underlag eller staldinventar.

38

Hvad er de kliniske symptomer på trykninger/liggesår?

- kan være lette forandringer til invaliderende haltheder
- hyperkeratose
- hævelser
- infektion i bursa
- sårdannelse
- dannelse af granulationsvæv
- halthed

39

Hvad kan ses ved grad 1 trykninger/liggesår?

- hyperkeratose
- ingen forandringer i underliggende væv
- afslidning af hår

40

Hvad kan ses ved grad 2 trykninger/liggesår?

- hyperkeratose
- hævelse

41

Hvad kan ses ved grad 3 trykninger/liggesår?

- betydelig hævelse
- sårdannelse
- suppuration
- opbrud og dannelse af granulationsvæv
- abscesdannelse i bursaen

42

Nævn 4 overordnede grunde til haltheden proximalt i lemmer!

- frakturer
- flexor deformitet hos kalve
- arthritis
- luksation af patella, hofteled

43

Hvad er dyrlægens rolle ved produktionssygdomme?

Rådgivning på besætningsniveau
- diagnostik
- profylakse
- strategi
Diagnostik og behandling på ko-niveau