Ortopediska Infektioner Flashcards Preview

Infektion > Ortopediska Infektioner > Flashcards

Flashcards in Ortopediska Infektioner Deck (34):
0

Vad är septisk artrit?

Akut bakteriell infektion i naiv led (led utan främmande material)

1

Hur får man septisk artrit?

Spridning per continuitatem (via stick), septiskt nedslag (via blod) , post op kontamination

2

Vilka bakterier vid septisk artrit?

Alla är möjliga! Vanligaste är stafylokocker (Staf aureus är helt klart vanligast, 60-70%) och streptokocker. KNS post op, ej så svullet eller ömt.

3

Vilka är tecken på septisk artrit?

Svullnad, smärta, feber
Rodnad och värmeökning ej obligat. Ensidigt, en led!! Ofta andra sjukdomar så som diabetes, artros, njursvikt, malignitet

4

Diffdiagnoser septisk artrit?

Ffa Kristallartrit
Reumatoid artrit
Traumiterativ artrit/hemartros
Artrosartrit
Reaktiv artrit
Betrakta alla som septisk artrit initialt!

5

Viktigt tänka på vid anamnes septisk artrit?

Hänt något på senaste tiden - op, trauma etc? Nyl annan infektion? Tandingrepp?

6

Varför viktigt att hitta septisk artrit?

Kan förstöra leden väldigt snabbt! Brosket väldigt känsligt, driva fram eller accelerera artros

7

Viktigt att tänka på innan ab beh?

Ledpunktion innan!!

8

Diagnostik septisk artrit?

Ledpunktion (vätska kan sprutas ner i aerob blododlingsflaska)
Blododling x2
Allmänna inf parametrar
Röntgen behövs ej, ev UL för att kunna sticka

9

Viktigaste analysen ledvätska septisk artrit?

Odling (i blododlingsflaska, aerob och ev anaerob.

10

Övriga analyser utöver odling ledvätska septisk artrit?

2.LPK och diffräkning
3.Glukos (med samtidigt p-glukos)
4.Kristaller
5.Laktat

11

Vad är LPK i ledvätska om septisk artrit?

70-200

12

Behandling initialt septisk artrit?

Ffa mot s.aureus - ekvacillin 2g x 3

13

Viktigt del av behandlingen?

Kontakta ortoped, spolning! Jätteviktig del!

14

Varför är Spondylit farligt?

Kan skada ryggmärgen, kan bli epidural abscess som snabbt kan påverka ryggmärgen

15

Vanligaste etiologin spondylit?

S. Aureus 50%
Streptokocker

16

Hur sprids spondylit?

Hematogen, t.ex. En pat med endokardit

17

Symtom spondylit?

Konstant värk i ryggen och feber, viktigt att dra öronen åt sig vid feber! Palp/dunkömhet, kan ha ett långsamt eller snabbt förlopp, neurologiska bortfall - jätteallvarligt!!

18

Hur diagnostisera spondylit?

MR
Blododling
CT-ledd finnåkspunktion/grovnålsbiopsi: odling, cytologi, TB- pcr och odling, svampodling

19

Vad är epiduralabscess?

Kan växa till mycket snabbt, ej reversibelt förlamning av armar och ben. Neurologiska symtom som t.ex. kan ej kissa viktigt att haja till på och agera snabbt!

20

Spondylit behandling

Septiskt insjuknande: beh efter blododling
Subakut insjuknande: vänta med beh till efter biopsi
Cloxacillin 4g x 3

21

Varför är protesinfektioner problem?

Bakterier bildar biofilm, antibiotikaval förändrade.

22

Etiologi tidig protesinfektion

S. Aureus, möjligen KNS

23

Beh vid akut, tidigt insjuknande?

Öppna upp och spola, går att rädda protesen

24

Viktigt att tänka på vid pat med protes

Viktigt att reagera om tecken på infektion, remittera, ju längre tiden går --> biofilm. Enormt lidande för pat

25

Viktigt att tänka på vid beh protesinfektion?

Jättebråttom om pat är septisk
Se till att odla!!!

26

Hur beh protesinfektioner?

Clocacillin 1-2 v följt av annan ab

27

När måste man byta ut protesen?

Om den har täckts av biofilm

28

Två viktiga saker som är viktiga för infekterad diabetesfot ska kunna läka

Immobilisering och kärlutredning (viktigaste)

29

Vad är minst viktigt inf diabetesfot läkning?

Ab. Också försöka undvika kirurgi i högsta möjliga mån

30

Vilka bakt växer alltid i inf diabetesfot?

Gram neg

31

Vilka bakt är farliga i inf diabetesfot?

S. Aureus och streptokocker

32

Om ett diabetessår svullnar upp + feber vad göra?

Misstänka abscesser, lägga in, bredspektra ab

33

Skillnad akut och kronisk osteomyelit/osteit?

Akut: symtom, kan beh snabbt
Kronisk: diffusa/svaga symtom, långvarig beh, kirurgi behövs oftast