Otwarte- koło 1 mikro j u Flashcards Preview

Mikrobiologia > Otwarte- koło 1 mikro j u > Flashcards

Flashcards in Otwarte- koło 1 mikro j u Deck (24)
Loading flashcards...
1

Rzeżączka: etiologia + podstawowa diagnostyka


Neisseria gonorrhoeae
DIAGNOSTYKA: ​

 • Materiał wydzielina ropna z cewki moczowej mężczyzny, wymaz z bł śluzowej kanału szyjki macicy kobiety
 • Barwienie metodą GRama- Gram(-) dwoinki we wnętrzu leukocytów wielojądrzastych
 • Hodowla podłoże MTM (35-37st C, 5% CO2
 • Testy rzędu biochemicznego, PCR

2

Środki do dezynfekcji skóry rąk - 4
 

Chlorheksydyna
Czwartorzędowe zasady amoniowe
Alkohol etylowy
?

3

podaj 2 metody chemicznej sterylizacji
 

tlenek etylenu,

nadtlenek wodoru (sterylizacja plazmowa),

gazowy formaldehyd 

4

2 zespoły chorobowe wywołane przez S. pyogenes
 

zapalenie gardła, angina
płonica (szkarlatyna)
ropne zapalenie skóry (liszajec)
róża
zapalenie tkanki łącznej
martwicze zapalenie powięzi
paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego
powikłania po pierwotnej infekcji (gorączka reumatyczna, zapalenie kłębuszków nerkowych 

5

fizyczne niszczenie drobnoustrojów

 

 • wysoka temperatura (spalanie, autoklawy, suszarka, aparat Kocha),
 • promieniowanie jonizujące,
 • filtrowanie

6

Na czym polega proces sterylizacji
 

Sterylizacja – to proces prowadzący do całkowitej eliminacji wszystkich form drobnoustrojów tzn. form wegetatywnych, przetrwalników, wirusów I grzybów.

7

O czym świadczy podwyższone miano ASO
 

Odczyn antystreptolizynowy. Wykrywa obecność przeciwciał przeciwko streptolizynie O. Podwyższony (400) ASO oznacza duże prawdopodobieństwo trwającego zakażenia paciorkowcem z grupy A i wystąpienia groźnych powikłań  (gorączka reumatyczna, ostra paciorkowcowe kłębuszkowe zapalenie nerek, rumień guzowaty

8

Na czym polega kontrola biologiczna sterylizacji
 

TO DO SPRAWDZENIA- było coś o sporalach A i B do testowania
Wskaźniki biologiczne – zawierają określone liczby żywych, zdolnych do przejścia w formy wegetatywne, wysoce opornych na dany rodzaj czynnika wyjaławiającego przetrwalników bakteryjnych. Dają gwarancję  jałowości - jeżeli użyte w teście przetrwalniki zostały zabite oznacza to, iż zostały zabite wszystkie bardziej wrażliwe drobnoustroje zanieczyszczające sterylizowany materiał. 
 

9

Opisz powikłania po S. pyogenes i podaj leczenie.

 

-gorączka reumatyczna

-rumień guzowaty

-ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

penicylina,
dla osób uczulonych na pen: makrolidy (klarytromycyna), klindamycyna, cefalosporyny

10

źródła zakażeń w gabinecie
 

pacjent będący nosicielem
personel medyczny będący nosicielem
instalacje wodne występujące w gabinecie
niezdezynfekowane powierzchnie robocze
niestarannie umyte ręce

11

środki antyseptyczne:
 

 • chlorheksydyna
 • alkohol etylowy
 • alkohol izopropylowy
 • alkoholowe roztwory jodu
 • jodofory
 • fiolet gencjany

12

Otwarte - 3 metody sterylizacji niskotemperaturowej.
 

- promieniowanie jonizujące
- metoda sączenia
- aldehyd glutarowy
- formaldehyd
- tlenek etylenu

13

Opisz sposób sterylizacji narzędzi metalowych
 

Wszystkie narzędzia przed sterylizacją muszą być do niej odpowiednio przygotowane - zdezynfekowane, idealnie czyste, suche, posegregowane i opakowane. Metody i parametry muszą być zachowane.

Metodami są: sterylizacja parowa - autoklaw lub termiczna - sterylizatory kulkowe, w których wykorzystywane są temperatury rzędu 250 stopni.

14

Co to aseptyka? 

→ postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, leków, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska ( antyseptyka=odkażanie żywych powierzchni i tkanek)

15

Powikłania po GAS i leczenie (S.pyogenes)
 

choroba reumatyczna,
ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
rumień guzowaty

(ropień okołomigdałkowy,
ropne choroby skóry,
angina paciorkowcowa,
płonica)???

Leczenie: penicylina, makrolid (klarytromycyna), klindamycyna

16

rozwiń skrót PRSP, zaproponuj leczenie i podaj naturalną oporność

 

 

 

PRSP- szczepy Streptococcus pneumoniae oporne na penicylinę

leczenie: fluorochinolony 4 generacji, wankomycyna, linezolid

naturalna oporność- wytworzenie nowych białek lub modyfikacja już istniejących

białek wiążących penicyliny.

17

Profilaktyka meningokoków (Neisseria meningitidis)

 

 

Profilaktyka :

● chemioprofilaktyka - u osób, które mają kontakt z osobami zarażonymi -

rifampicyna, ciprofloksacyna, ceftriakson

● immunoprofilaktyka- szczepienia szczepionką koniugowaną: serogrupy A, C, Y, W-135 i osobno na grupę B

18

Opisz schematycznie diagnostykę Streptococcus pneumoniae (4pkt.)

 

Materiał: plwocina lub płn m-r
Mikroskopia:Gram-dodatnie ziarenkowce ułożone w pary lub sporadycznie w krótkie łańcuszki.

Hodowla z próbki pobranego materiału w temp. 37 stopni na podłożu agarowym z krwią. Wyrosłe kolonie są gładkie o równym brzegu, przejrzyste, śluzowe, hemolizy typu α. 

➔  test optochinowy - zahamowanie wzrostu wokół krążka z optochiną oraz test rozpuszczalności w żółci lub lateksowy test aglutynacyjnym

➔ W identyfikacji gatunku stosuje się komercyjne testy biochemiczne z identyfikacjąmanualną 

➔ PCR

19

4 metody fizyczne sterylizacji (2pkt.)

 

➔ ciepło (wilgotne i suche)

➔ sterylizacja z użyciem ultrafioletu lub promienia jonizującego

➔ spalanie

➔ sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem

➔ filtracja

20

Na co oporne enterokoki

 

➔ cefalosporyny

➔ klindamycyna

➔ sulfonamidy

➔ szczepy HLAR - oporność na aminoglikozydy

➔ szczepy VRE - oporność na wankomycynę

21

6. 4 środki do dezynfekcji

 

- alkohol 70%

- nadtlenek wodoru 3%

- chlorheksydyna

- aldehyd glutarowy 2%

22

Chlorheksydyna - jak dziala na bakterie, mechanzm dzialania -> 

Najpierw niszczy błonę
komórkową bakterii, a następnie zwiększa przepuszczalność ściany komórkowej (otwarte)
w wyższych stężeniach denaturacja białek cytoplazmatycznych
Jest kationowa, działa na anionowe części błony kom., powodując wzrost przepuszczalności. Działa
na wszystko oprócz przetrwalników. Bakterie wirusy grzyby.

23

Sterylizacja i dezynfekcja, podać definicje (otwarte)

a) sterylizacja: jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno
wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy - nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych.
Metody fizyczne i chemiczne.
b) dezynfekcja: postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w
odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów. Zdezynfekowany
materiał nie musi być jałowy. Dezynfekcja dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

24