Øvelsestime 5 Flashcards Preview

Forretningsudvikling med informationssystemer > Øvelsestime 5 > Flashcards

Flashcards in Øvelsestime 5 Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er et enterprise system?

A

Informationssystemer der muliggør udveksling af information i processer og imellem
processer på tværs af organisationen

Sikrer integration og koordination på tværs af funktioner så som regnskab, produktion,
kundestyring og leverandørstyring

2
Q

Nævn eksempler på Enterprise systemer?

A
Eksempler:
› Enterprise Resource Planning (ERP)
› Supply Chain Management (SCM)
› Customer Relationship Management (CRM)
› Product Lifecycle Management (PLM)
3
Q

Hvad er et ENTERPRISE RESSOURCE PLANNING (ERP)?

A

Et tværfunktionelt virksomhedssystem bestående
af en integreret suite af software-moduler, der
støtter virksomhedens grundlæggende interne
forretningsprocesser

4
Q

Hvad er CUSTOMER RELATIONSHIPMANAGEMENT (CRM)?

A

Informationssystemer der styrer og støtter aktiviteter der har til formål på at opnå, udvikle
og fastholde kunder
› Inkluderer kundeprocesserne: Salg, support og service
› Indeholder data om kunder, salg, marketing-effektivitet, reaktionsevne og
tendenser i markedet.

5
Q

Hvad er Supply Chain management(SPM)(forsyningskæden)?

A
Supply Chain (forsyningskæde)
rækker ud over den enkelte
virksomheds værdikæde
3 flows i en forsyningskæde:
 Materiale/produkter
 Informationer
 Kapital/finansielt
6
Q

fordele ved Enterprise systemer?

A

 Det er nemt for modulerne at kommunikere efficient
 Effektiv centralisering af aktiviteter og beslutningstagning - med geografisk spredning
 Sikrer brugen af standardprocedurer på tværs af forskellige geografisk lokationer
 Muliggør eliminering af genindtastninger og redundante data
 Sikrer overholdelse af standarder for nummerering, navngivning og klassificering
 Større datakvalitet gennem standardisering.

7
Q

ulemper ved Enterprise systemer?

A

 Implementering…
 Optimal effektivitet og efficens i de integrerede moduler opnås kun gennem forudgående
re-design af forretningsprocesserne
 Organisationen skal indordne sig under systemet (f.eks. ændre organisationsstruktur).
 Høj pris – og hertil kommer ekstraomkostninger til projektledelse, brugeruddannelse og itsupport
 Solgt som suite frem for individueller moduler
 Enterprise systems er højrisiko-projekter.

8
Q

Hvad er virksomhedsakitektur?

A

 Virksomhedsarkitektur er den logik, der ligger bag samspillet mellem virksomhedens
forretningsprocesser og it-infrastruktur.

 Virksomhedsarkitektur afspejler behov for integration og standardisering fra
virksomhedens driftsmodel

 .. det er et ledelsesværktøj, der sikrer alignment af forretningsinitiativer og teknologiske
initiativer igennem hele organisationen

9
Q

Hvad er foreskellen på moden og umoden virksomhedakitektur?

A

Moden: integreret system der sørger for at processerne i virksomheden bliver fordelt optimalt
Så det ,man kræver i projektet også stemmeroverens med virksomhedens mål, vision mv.
Så man får en vertikal samt horisontal integrestion i virksomheden og dermed vil man opnå at få en moden virksomhedsakitekttur.

Umoden: det modsatte en der lagre redundante data?

10
Q

Hvad er IS Governace

A

Governance handler om at træffe beslutninger, der
› definerer forventninger
› tildeler autoritet
› sikrer performance
 Aligner adfærd med forretningsmål gennem bemyndigelse og overvågning
› Bemyndigelse: at tildele retten til at træffe beslutninger
› Overvågning: at evaluere performance
 Fokuserer på at beslutningsretten faciliterer beslutningstagning
 Organisationsstrukturen spiller en stor rolle

11
Q

Hvad er IT-engagement model?

A

Skal bruges til at alignment og kordination deres stemmer overens med strategi med deres processer, ved at udvikle et system der passer hertil.