Page 3 Flashcards Preview

Íosagán > Page 3 > Flashcards

Flashcards in Page 3 Deck (29):
1

Tuisceanach

Compassionate, insightful, knowing

2

I bhfochair

Accompanying

3

Aimsir dhíomhaoinigh

Spare time

4

An dheiseacht an domhain

Best in the world

5

Ag aithris

Recite

6

Fathaigh

Giants

7

Píobaire

Piper

8

Breoite

Sick

9

Meall

Attract, elicit

10

Líon tí

Household

11

I dtríthí (gáire)

Fits (of laughter)

12

Ag marcaíocht

Ride

13

Maidir le

As for...

14

A choinneáil ar siúl

Follow, watch

15

Comrádaithe

Companions

16

Ag míniú

Mínigh - explain

17

Slí bheatha

Way of life (job)

18

Míol

Bug

19

Ag ríomhadh

Ríomh - calculating, computing

20

Gráinneoige

Hedgehog

21

Ag bádóireacht

Boating

22

Maide rámha

Oar

23

Gearr-chaile

Girl

24

Ag stiúradh

Steering

25

Gártha áthais

Cheers of delight

26

Chuain

Harbor

27

Ag gabháil

Gabh = take

28

Faitíos

Fear / apprehension

29

Oiread

Much