Pagina 1 Flashcards Preview

Examenidioom > Pagina 1 > Flashcards

Flashcards in Pagina 1 Deck (28):
1

according to

volgens

2

with respect to

volgens

3

attitude

houding

4

available

beschikbaar

5

to characterise

typeren

6

a characteristic

een eigenschap / een kenmerk

7

characteristic

kenmerkend

8

to concern

betreffen / gaan over

9

a concern

een bezorgdheid

10

to develop

ontwikkelen

11

development

ontwikkeling

12

due to

als gevolg van

13

evidence

bewijs

14

to fear

vrezen

15

a fear

een angst

16

generally

in het algemeen

17

how does paragraph X relate to the previous paragraph?

hoe verhoudt paragraaf X zich tot de vorige paragraaf?

18

it describes

het beschrijft

19

it gives an explanation

het geeft een verklaring voor

20

it provides a contrast

het is in tegenstelling met

21

it continues the line of thought of

het gaat door op de ideeën van

22

it criticizes

het bekritiseert

23

it explains

het verklaart / het legt uit

24

it adds weight to

het maakt ... belangrijker

25

image

beeld

26

to imagine something

zich iets voorstellen

27

in connection with

in verband met

28

indifferent

onverschillig