Pagina 2 Flashcards Preview

Examenidioom > Pagina 2 > Flashcards

Flashcards in Pagina 2 Deck (40):
1

indignant

verontwaardigd

2

indignation

verontwaardiging

3

issue

onderwerp / kwestie / zaak

4

main

voornaamste

5

What is the main message?

Wat is de hoofdboodschap?

6

measure

maatregel

7

ordinary

gewoon / doorsnee

8

outdated

verouderd / uit de tijd

9

purpose

doel

10

regard

aandacht / achting

11

to regard

beschouwen

12

remarkable

opmerkelijk

13

a remark

een opmerking

14

to remark

opmerken

15

the stand taken

het standpunt dat wordt ingenomen

16

the writer's present stance

het huidige standpunt van de schrijver

17

to accuse

beschuldigen

18

to acknowledge

erkennen

19

to agree

het eens zijn met / instemmen met

20

to aim

richten / richten op

21

the aim

het doel

22

to approach

benaderen

23

an approach

een benadering

24

You must approach the subject from both sides.

Je moet het onderwerp van beide kanten benaderen.

25

to assert

stellen / vaststellen

26

to assume

aannemen / veronderstellen

27

to be inclined to

geneigd zijn om

28

to believe

geloven

29

belief

geloof

30

to calculate

berekenen

31

to cause

veroorzaken

32

a cause

een oorzaak

33

to compare

vergelijken

34

to concede

toegeven

35

to confirm

bevestigen

36

to contain

bevatten

37

to contradict

tegenspreken

38

to contribute

bijdragen

39

to convince

overtuigen

40

to counterbalance

een tegenwicht vormen