Pagina 3 Flashcards Preview

Examenidioom > Pagina 3 > Flashcards

Flashcards in Pagina 3 Deck (40):
1

to defend

verdedigen

2

to demand

eisen

3

to deny

ontkennen / niet geven

4

He denied the crime.

Hij ontkende de misdaad.

5

I denied him his rights

Ik gaf hem zijn rechten niet.

6

to do justice to

recht doen aan

7

to enable to

in staat stellen tot/om

8

to entail

inhouden / met zich meebrengen

9

It entails a lot of hard work.

Het brengt veel hard werken met zich mee.

10

to exceed

overtreffen

11

ignorance

onwetendheid

12

to ignore

negeren / niet weten

13

to imply

suggereren

14

It implied that...

Het wekte de suggestie dat...

15

to suggest

de suggestie wekken

16

to impress

indruk maken op

17

to include

inhouden

18

in accordance with

in overeenstemming met / volgens

19

to judge from...

te oordelen naar...

20

Which is right, judging from paragraph 3?

Wat is juist, te oordelen naar alinea/paragraaf 3?

21

to mock

bespotten / spotten

22

to oppose

tegen iets zijn

23

an opponent

een tegenstander

24

to prevent

voorkomen

25

to provide something

iets bieden / iets geven

26

to qualify

beschouwen / indelen / kenmerken

27

How can this word be qualified?

Hoe kun je dit woord beschouwen?

28

to recognize

erkennen / herkennen

29

to refuse

weigeren

30

to remain

blijven / niet veranderen

31

to replace

vervangen

32

to resemble

lijken op

33

to reveal

tonen / laten zien

34

to seem (to)

lijken / schijnen

35

to state

vaststellen / stellen

36

the state

de staat / de toestand

37

statement

uitspraak

38

to tend (to)

ertoe neigen / ertoe neigen om te / ertoe neigen naar

39

to underline

onderstrepen / benadrukken

40

to warn

waarschuwen