Pagina 4 Flashcards Preview

Examenidioom > Pagina 4 > Flashcards

Flashcards in Pagina 4 Deck (35):
1

unwillingness

onwil

2

What accounts for…?

Wat is de oorzaak van…?

3

What function is paragraph 2 meant to serve?

Wat is het doel van alinea 2?

4

to add

toevoegen / iets toevoegen

5

to illustrate

voorbeelden geven van

6

to provide / give examples of

voorbeelden geven van

7

to summarise

samenvatten

8

to warn

waarschuwen

9

to warn against

waarschuwen tegen

10

to show

laten zien

11

to stress

benadrukken

12

to concede

toegeven

13

to highlight

de nadruk leggen op

14

to tone down

afzwakken

15

to emphasise

benadrukken

16

What is in line with...?

Wat is in overeenstemming met...?

17

What is made clear about...?

Wat wordt er duidelijk gemaakt over...?

18

counter

contra / tegen / niet

19

a counter-argument

een tegenargument

20

a counterbalance

een tegenwicht

21

counter-productive

contraproductief / averechts werkend

22

to appal

afkeer opwekken

23

appalling

afschuwelijk

24

a difference

een verschil

25

erroneously

bij vergissing

26

an error

een fout

27

false

onterecht / onwaar

28

The writer falsely claims that...

De schrijver beweert onterecht dat...

29

to claim

beweren

30

a flaw

een minpunt / een fout

31

inferior

minder waard dan / minderwaardig

32

the loss

het verlies

33

ruthless

meedogenloos

34

to threaten

bedreigen

35

a threat

een bedreiging