Państwo i jego obywatele Flashcards Preview

Polish - Jagiellonian 2014 > Państwo i jego obywatele > Flashcards

Flashcards in Państwo i jego obywatele Deck (113):
1

ustrój

system, regime

2

monarchia konstytucyjna

constitutional monarchy

3

dyktatura

dictatorship

4

demokracja

democracy

5

ustrój państwowy

political system

6

władza

authority, power, role

7

dochodzić / dojść do władzy

to come to power

8

sprawować (co?)

to hold, wield power

9

władza ustawodawcza

legislative power

10

władza sądownicza

judicial power

11

władza wykonwacza

executive power

12

przejmować / prejąć (co?) władzę, urząd

to assume power, office

13

tracić / stracić władzę

to lose power

14

sprawować się

to behave oneself

15

bezpowrotny

irreparable, irrecoverable

16

sejm

lower house of parliament; 460 deputies elected by party-list proportional representation every 4 years - each constituency gets a certain number of delegates in proportion to population

17

marszałek sejmu

chair of the Sejm / speaker of the Sejm

18

wicemarszałek sejmu

deputy speaker of sejm

19

poseł / posłanka na sejm

deputy / represenative at the sejm

20

senat

Senate - upper house of parliament; 100 representatives elected by single member, FPTP

21

marszałek senatu

speaker of the senate

22

wicemarszałek senatu

deputy speaker of the senate

23

senator

senator

24

sejm + senat

zgromadzenie narodowe (National Assembly)

25

zgromadzenie

assembly; also, congregation (religious)

26

zwoływać / zwołać co?

to convene, summon

27

rozwiązywać / rozwiązać co?

to dissolve (also to untie)

28

obradować nad czymś

to debate, deliberate over sth.

29

rozpatrywać / rozpatrzeć wniosek

to consider a proposal, motion

30

mieć Sesję

to hold a session

31

uchwalać / uchwalić (co?) ustawę

to pass a law

32

parlamentarny

parliamentary

33

parlamentarzysta (M) / parlamentarzystka (F)

member of parliament

34

parlamentarna większość

parliamentary majority

35

parlamentarna mniejszość

parliamentary minority

36

kandydować do czego?

to run for

37

kandydat (M) / kandydatka (F)

candidate

38

kandydat niezależny

independent candidate

39

kandydat (z ramienia) partii X

candidate (with support, backing) of

40

wybierać / wybrać (kogo? co?)

to choose, elect (also to take out, as in money from an ATM)

41

wybór (pl. wybory)

choice, selection (election)

42

ogłaszać / ogłosić (co?)

to announce, pass/pronounce (wyrok), publish, issue (manifest, odezwę), organize (konkurs)

43

tura

round, also tour

44

ogłaszać / ogłosić co?

to declare, announce

45

rozpisywać / rozpisać (co?) wybory

to call an election

46

wybory powszechne

general election

47

wybory bezpośrednie

direct election

48

wybory tajne

secret election

49

wyborczy

election (adj.)

50

okręg wyborczy

constituency

51

wyborca

voter

52

kampania wyborcza

election campaign

53

etap wyborów

stage of elections (?)

54

głosować / zagłosować (na kogo? za czym? przeciw komu/czemu?)

to vote for sb/sth, against sb/sth

55

głos

vote

56

okręg

district, region

57

powszechny

prevailing, prevalent

58

oddawać / oddać głos

to vote

59

prezydent

president

60

premier

prime minister

61

ustawa zasadnicza

constitution

62

projekt ustawy

bill

63

powoływać / powałać

to appoint

64

powoływać / powałać kogoś na świadka

to call someone as a witness

65

skrajny

extreme

66

radykalny

radical, extreme

67

wizerunek

image (liter.)

68

traktat

treaty

69

sądzić

to try, judge

70

sąd

court, trial, judgement

71

sąd okręgowy

district court (okręgowy = regional)

72

sąd grodzki

city/magistrate's court

73

sąd wojskowy

martial court

74

sąd najwyższy

Supreme Court

75

rząd

government, rule

76

tworzyć / stworzyć (co?) urząd

to form, make up (government)

77

formować / uformować (co?) rząd

to form government

78

powoływać / powołać (kogo? na coś?)

to appoint somebody as something

79

mianować ministra (kogo? kim?)

to appoint somebody as something

80

odwoływać / odwołać (kogo?) ministra

to dismiss, recall minister

81

ministerstwo

ministry

82

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW)

Ministry of Internal Affairs

83

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MZS)

Ministry of Foreign Affairs

84

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Ministry of Science and Higher Education System

85

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

Ministry of National Education

86

Ministerstwo Zdrowia

Ministry of Health

87

urząd

department, office

88

urząd premiera, ministra, prezydenta

office of the prime minister, minister, president

89

sprawować

to hold, wield

90

ubiegać się (o urząd)

to contest, compete (to run for office)

91

województwo

province, voivodeship

92

wojewoda

governor of a province/voivodeship

93

powiat

~ district

94

starosta

local government officer of a powiat in Polish administration

95

gmina

community, commune

96

wójt

leader of a gmina

97

prezydent

leader of a big city

98

burmistrz

leader of a smaller city

99

sołtys

leader of a village, countryside community

100

mianować się kimś

to call oneself something

101

sąd niezawisły

autonomous court

102

sędzia

judge

103

trybunał stanu

state tribunal

104

trybunał konstytucyjny

Constitutional Tribunal

105

stanąć (przed czym) przed trybunałem stanu

to stand before a state tribunal

106

partia polityczna

political party

107

przywódca partii

leader of the party

108

lider partii

leader of the party

109

prawica, prawicowy

right wing noun, adj.

110

lewica, lewicowy

left wing noun, adj.

111

centroprawica, centroprawicowy

center right noun, adj.

112

stan wojenny

martial law

113

stan wyjątkowy

state of emergency