Participe passe MNO Flashcards Preview

Francuski > Participe passe MNO > Flashcards

Flashcards in Participe passe MNO Deck (40)
Loading flashcards...
1

maintenir

maintenu (utrzymywać, podtrzymywać)

2

utrzymywać, podtrzymywać

maintenir (maintenu)

3

maudire

maudit (przeklinać, złorzeczyć)

4

przeklinać, złorzeczyć

maudire (maudit)

5

méconnaître

méconnu (nie uznawać, nie doceniać)

6

nie uznawać, nie doceniać

méconnaître (méconnu)

7

médire de

médit (źle mówić o, obmawiać, obgadywać, oczerniać)

8

źle mówić o, obmawiać, obgadywać, oczerniać

médire de (médit)

9

mentir

menti (kłamać)

10

kłamać

mentir (menti)

11

se méprendre sur qqch/qqn

mépris (pomylic się co do)

12

pomylic się co do

se méprendre sur qqch/qqn (mépris)

13

mettre

mis (kłaść, stawiać, umieszczać)

14

kłaść, stawiać, umieszczać

mettre (mis)

15

mordre

mordu (gryźć)

16

gryźć

mordre (mordu)

17

se morfondre

morfondu (męczyć się wyczekiwaniem)

18

męczyć się wyczekiwaniem

se morfondre (morfondu)

19

moudre

moulu (mielić)

20

mielić

moudre (moulu)

21

mourir

mort (umrzeć)

22

umrzeć

mourir (mort)

23

mouvoir

mû (poruszać)

24

poruszać

mouvoir (mû)

25

naître

né (rodzić się)

26

rodzić się

naître (né)

27

nuire

nui (szkodzić)

28

szkodzić

nuire (nui)

29

obtenir

obtenu (otrzymywać)

30

otrzymywać

obtenir (obtenu)