ped kardio dobrz choroby mięśnia sercowego Flashcards Preview

medicine > ped kardio dobrz choroby mięśnia sercowego > Flashcards

Flashcards in ped kardio dobrz choroby mięśnia sercowego Deck (25)
1

zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez

Coxackie B

2

patognomoniczny objaw dla zapalenia mięśnia sercowego

rytm CWAŁOWY

3

czy w ZMS badania laboratoryjne mają duże znaczenie

raczej nie bo odchylenia są nieznaczne

4

jakie badania mają znaczenie kliniczne

WIRUSOLOGICZNE
- oznaczenie przeciwciał neutralizujących
- hamujących hemaglutynację
- wiążących dopełniacz

5

dlaczego ważne jest oznaczenie miana przeciwciał

bo informuje nas to o dynamice procesu

6

inne badania w ZMS

- RTG
- EKG (odwrócone spłaszczone T, poszerzone QT i QRS mimo tachykardii zatokowej)
- ECHO (hipokineza mięśna sercowego, obniżenie LVEF i LVSF)
- biopsja mięśnia sercowego

7

z której komory pobiera sie materiał biopsyjny

prawej

8

co ocenia się w biopsji mięśnia sercowego w ZMS

- indeks limfocytarny
- obecność nacieku limfocytarnego
- reakcje immunohistopatologiczne
- stopień aktywacji różnych białek

9

czym leczymy ZMS

ANTYBIOTYKI
- leki zmniejszające obciążenie wstępne i następcze
- środki moczopędne
- katecholaminy
- naparstnicę
- leki umiarawiające

10

jakie alternatywy w leczeniu ZMS

GKS
immunoglobuliny

11

jaka jest najczęstsz GENETYCZNIE uwarunkowana choroba mięśnia sercowego

kardiomiopatia przerostowa

12

jaki charakter ma przerost mięsnia sercowego w KmP

asymetryczny

13

która część serca najczęściej zajęta w KmP (kardiomiopatii przerostowej)

przegroda międzykomorowa

14

jakie czynniki mają wpływ na stopień dysfunkcji LV w KmP

-podwyższone ciśnienie rozkurczowe
- zwężenie drogi odpływu LV
- upośledzenie rezerwy wieńcowej
- niedokrwienie MS
- arytmie (zwłaszcza migotanie przedsionków i częstoskurcz KOMOROWY)

15

Nagłe zgony w KmP spowodowane są zwykle

dużym wysiłkiem fizycznym

16

leczenie KmP to

zależy od objawów ale najczęściej profilaktyka arytmi

17

Przyczyny WTÓRNEJ Kardiomiopatii Rozstrzeniowej

- ZMS
- nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od t. płucnej
- KOARKTACJA AORTY

18

jakie zmiany charakterystyczne dla Km Rozstrzeniowej

zmiany zakrzepowo zatorowe obwodowe
skrzepliny przyścienne w LV i LA

19

jaki objaw może sugerowac obecność KmRozs

Niewydolność krążeniowo oddechowa po przebytej infekcji dróg oddechowych

20

Jakie odchylenia w badaniach w KmRozs

- powiekszona sylwetka serca w RTG
- EKG (przerost LV, arytmie, blok p-k)
- ECHO (znacznie powiększona LV z obniżona kurczliwością

21

leczenie KmRozs

w pierwotnej objawowe
- naparstnica
- moczopędne
-katecholaminy
- zmniejszające obciążenie następcze

22

Jakie zmiany w mięśniu sercowym w Kardiomiopatii restrykcyjnej ?

nacieki które zmniejszają podatność rozkurczową i czynność skurczową (jamy komór małe, przedsionki duże)

23

Czy obecność złogów hemosyderyny bądź amyloidu może prowadzić do kardiomiopatii restrykcyjnej ?

tak

24

jaki charakterystyczny objaw dla Kardiomiopatii restrykcyjnej

nagłe zgony

25

Jaka jest patofizjologia Arytmogennej kardiomiopatii PRAWEJ komory

mięsień RV jest zastępowany tk. tłuszczową i włóknistą co prowadzi do arytmii

Decks in medicine Class (107):