Perifere nevropatier Flashcards Preview

Nevrologi > Perifere nevropatier > Flashcards

Flashcards in Perifere nevropatier Deck (27):
1

Hva er polynevropati, mononevropati og multippel mononevropati?

Polynevropati er bilateral symmetrisk funksjonsforstyrrelse i perifer nerver.
Mononevropati er når det rammer en enkelt nerve.
Multippel mononevropati er når det rammer flere perifere enkeltnerver.

2

Tre "reaksjonsmønstre" ved nerveskade perifert?

1. Wallersk degenerasjon, både akson og myelin rammes distalt for en overskjæring av nerven.
2. Aksonal degenerasjon, typisk for metabolske, begynner distalt.
3. Segmental demyelinisering, der aksoner er bevart, som AIDP og CIDP.

3

Hva er hyperestesi?

Sterkere fornemmelse av et sensorisk stimulus enn normalt.

4

Hyperalgesi?

Sterkere fornemmelse av smerte enn normalt.

5

Allodyni?

Smertefull opplevelse av noe som vanligvis ikke gjør vondt.

6

Parestesi?

Unormal sensasjon, spontant eller ved stimulering.

7

Dysestesi?

Som parestesi, men der sensasjonen er ubehagelig.

8

Hva er komplekst regionalt smertesyndrom, type 1 og type 2?

KRS2 er brennende smerte og allodyni i hånd eller fot etter skade av perifer nerve. I tillegg tegn på sympatikushyperreaktivitet (rubor og økt svette, men kald hud).
KRS1 er samme, men uten påvist nerveskade.

9

Hvordan kan vi vurdere affeksjon av tynne umyeliniserte fibre? Hva med tykkere?

Hudbiopsi med telling av nervefibre. De tykkere kan vi måle med EMG.

10

Hvilken sykdom utgjør 90 % av arvelige nevropatier?

CMT - Charcot Marie Tooth.

11

Hvor mange typer CMT og hva slags arvegang?

CMT1 og 2, autosomal dominant arvegang.

12

Symptomer ved CMT1?

Distale pareser og atrofi i undereks som begynner før 20 års alder. Ofte hulfot og klohånd. Dropfot er typisk. Gangvansker blir etter hvert det dominerende problem. Plagene er ofte mer uttalte ved CMT1 enn ved CMT2.

13

Er CMT aksonal eller demyeliniserende?

CMT1 er demyeliniserende og hypertrofisk (nerver kan palperes), CMT2 er aksonal.

14

Prognose ved CMT?

En sykdom man dør med og ikke av!

15

Hvor mange med diabetes har perifer nevropati?

50 % etter 20 år.

16

Hva slags nevropati kan vi ha hos diabetikere?

Distal sensorisk polynevropati er absolutt vanligst. Kan også ha mononevropati og multippel mononevropati.

17

Hvorfor får alkoholikere nevropati? Hva slags type?

Både skade fra alkohol og mangel på vitamin B. Aksonal type.

18

Hva er paraneoplastisk nevropati? Hva slags type? Blodprøve?

Viktig å huske at kreft kan gi nevropati ved onkonevrale antistoffer! For eksempel anti-Hu. En asymmetrisk sensorisk nevropati er vanligst, og ataksi er vanlig funn.

19

To typer immunonevropatier?

AIDP og CIDP, altså akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradykolonevropati. Og kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati.

20

Hva forutgår 2/3 av AIDP?

Infeksjon med virus eller bakterier.

21

Forskjell på AIDP og CIDP mtp tid?

AIDS progredierer i 4 uker, men CIDP progredierer i 8 uker.

22

Hvor mange får restpareser etter AIDP?

10 %.

23

Typisk spinalprøve ved AIDP?

Protein i spinalvæsken, men normalt celletall etter 1 uke.

24

Hvordan følger man respirasjonsfunksjonen til AIDP-pasient?

FEV., Husk også kontinuerlig EKG.

25

CIDP-behandling?

Intravenøs immunglobulin eller plasmaferese.

26

Debutsymptom ved AIDP?

De første symptomene er svakhet, nummenhet, parestesier, smerter (> 50%) - eller kombinasjoner av disse plagene, i ekstremiteter.

27

EMG av AIDP regnes som diagnostisk, hva finner man?

Forlenget latenstid for F-respons (som tegn på rotaffeksjon) i tillegg til varierende patologiske funn ved måling av perifer nerveledningshastighet (som tegn på distal nerveaffeksjon)