Personal Accessories Flashcards Preview

Azerb Vocab 04 - Clothing and Accessories > Personal Accessories > Flashcards

Flashcards in Personal Accessories Deck (42):
1

əlcək

gloves

2

əl ağacı

walking stick

3

saç şotkası

hairbrush

4

frame (for glasses)

çərçivə

5

handkerchief

cib dəsmalı

6

çiyinbağı

suspenders

7

hairbrush

saç şotkası

8

çərçivə

frame (for glasses)

9

çətir

umbrella

10

kəpənək qalstuk

bow tie

11

walking stick

əl ağacı

12

şərf

scarf (long)

13

yelpik

fan (accessory)

14

eynək

glasses (spectacles)

15

çanta

backpack

16

qalstuk

tie (necktie)

17

suspenders

çiyinbağı

18

umbrella

çətir

19

fan (accessory)

yelpik

20

buckle (belt)

toqqa

21

handbag, bag

kisə

22

pul kisəsi

purse

23

tie (necktie)

qalstuk

24

təkbarmaq əlcək

mittens

25

hairpin, barrette

baş sancağı

26

baş sancağı

hairpin, barrette

27

comb (for hair)

daraq

28

kəmər

belt

29

mittens

təkbarmaq əlcək

30

kisə

handbag, bag

31

kəmərcik

strap

32

daraq

comb (for hair)

33

scarf (long)

şərf

34

toqqa

buckle (belt)

35

glasses (spectacles)

eynək

36

belt

kəmər

37

strap

kəmərcik

38

cib dəsmalı

handkerchief

39

gloves

əlcək

40

purse

pul kisəsi

41

backpack

çanta

42

bow tie

kəpənək qalstuk