Personlighetsforstyrrelser Flashcards Preview

MED4500 > Personlighetsforstyrrelser > Flashcards

Flashcards in Personlighetsforstyrrelser Deck (10):
1

Schizoid PF

Sky, tilbaketrekning fra kontakt, preferanse for fantasi og enslige aktiviteter

2

Schizotyp PF

Eksentrisk, upassende følelser, bisarre ideer, tilbaketrekning fra kontakt

3

Paranoid PF

Mistenksomhet, mistillit, tolker handlinger fiendtlig eller foraktfullt, følsomhet for krenkelser

4

Dyssosial PF

Sosialt ansvarsløs og normløs, utnyttende, impulsiv, hensynsløs

5

Emosjonelt ustabil PF

Impulsiv, svingende og sterke affekter, selvdestruktiv, ustabile relasjoner

6

Dramatiserende/histrionisk PF

Dramatiserende, oppmerksomhetssøkende, emosjonelt labil, overflatiske følelser

7

Narcisstisk PF

Utnyttende, storhetsforestillinger, selvopptatt, manglende empati, devaluerende

8

Tvangspreget PF

Perfeksjonistisk, samvittighetsfull, rigid, detaljopptatt, kontrollert

9

Unnvikende PF

Frykt for avvisning, nærtagende, lengsel etter å bli likt/ akseptert

10

Avhengig PF

Uselvstendig, overlater ansvaret til andre, hjelpeløshet, utrygg uten en partner