Persoonlijkheidstrekken en -taxonomieen (Week1) Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Persoonlijkheidstrekken en -taxonomieen (Week1) > Flashcards

Flashcards in Persoonlijkheidstrekken en -taxonomieen (Week1) Deck (13):
1

2 basisformuleringen van een persoonlijkheidstrek

1. persoonlijkheidstrek als interne causale eigenschap: persoonlijkheidstrekken altijd aanwezig, ook al wordt er geen bepaald gedrag vertoond

2.persoonlijkheidstrek als puur beschrijvende samenvatting: gebruikt om sammenvattend de algemene trend in iemands gedrag te beschrijven, oorzaak van gedrag wordt niet beoordeeld.

2

uitleg: actiefrequentie benadering

hoe vaak iemand gedrag vertoont wat in verband staat met een bepaalde persoonlijkheidstrek 

hoe vaker gedrag vertoond, hoe sterker persoonlijkheidstrek voorhanden

3

3 sleutelelemente van de actiefrequentie benadering

1. actienominatie - welk handeling behoort bij welk persoonlijkheidstrek

2. prototypische beoordeling - welk handeling het meest "typisch" voor persoonlijkheidstrek

3.actie- uitvoering - hoeveel voert iemand handeling uit

4

3 fundamentele benaderingen om persoonlijkheidstrekken te identificeren

 

1. lexicale benadering

2. statistische benadering

3. theoretische benadering 

5

uitleg: lexicale benadering

 

alle persoonlijkheidstrekken die genoteerd staan in woordenboeken zijn de basis om verschillen tussen individuen te beschrijven

 

 

6

wat zegt de lexicale hypothese?

Alle belangrijke individuele verschillen tussen individuen zijn gecodeert in taal.

7

2 criteria van lexicale benadering

1.synoniemfrequentie: hoe meer synoniemen een woord heeft, des te belangrijker voor beschrijven van persoonlijkheid

2.crossculturele universaliteit - woord komt voor in meer landen/talen -> belangrijker voor beschrijven van persoonlijkheid

8

uitleg: statistische benadering

gebruik van factoranalyse (of andere statistische procedures) om grote persoonlijkheidstrekken te identificeren

 

9

uitleg: theoretische benadering

reeds bestaande theorien worden gebruikt om persoonlijkheidstrekken te vinden

 

VB: socioseksuele orientatie: 2 strategieen

1. monogame relatie kiezen en in kinderen investeren

2. veel van partner wisselen en niet in kinderen investeren

10

uitleg: taxonomieen van persoonlijkheid

hierarchisch opgebouwd systeem om objectklassen (persoonlijkheidstrekken in dit geval) te defineren en de onderline relaties te bepalen

11

3 hoofdtrekken van Hans Eysenck

1. Extraversie - Introversie

2. Neuroticisme - Emotionele stabiliteit

3. Psychotisme

 

4 lagen in totaal

12

Jerry Wiggins: circumplexe taxonomieen van persoonlijkheid

2 sleuteldimensies

3 soorten relaties

focus op interpersoonlijke persoonlijkheidstrekken

sleuteldimensies: status (dominantie) en liefde (verdraagzaamheid)

relaties: aangrenzendheid - hoe dicht trekken bij elkaar liggen in het model

bipolariteit - trekken tegenovergesteld aan elkaar (negatieve correlatie)

loodrechtheid - trekken in een hoek van 90 graden (geen correlatie)

13

kritiek aan het vijffactoren model (big five)

Het model is niet goed om psychologische processen te begrijpen of te verklaren.