PHRASAL VERBS Flashcards Preview

English > PHRASAL VERBS > Flashcards

Flashcards in PHRASAL VERBS Deck (35):
1

make up

uydurmak

2

put down

isyanı bastırmak

3

break down

bozulmak

4

come up with

çözüm üretmek

5

take over

ele geçirmek

6

take up

yer,zaman almak

7

make up for

telafi etmek

8

pull through

iyileşmek

9

turn down

reddetmek

10

put out

söndürmek

11

deal with

baş etmek

12

bring about

sebep olmak

13

sakinleşmek

settle down

14

kurmak

set up

15

bulmak

find out

16

tahammül etmek

put up with

17

çocuk büyütmek

bring up

18

araçtan inmek

get off

19

ayak uydurmak

keep up with

20

telefon bağlamak

put through

21

carry out

gerçekleştirmek

22

geciktirmek

hold up

23

karşı karşıya gelmek

come across

24

vazgeçmek

give up

25

fark etmek

make out

26

set out

yola çıkmak

27

put off

ertelemek

28

keep up

devam etmek

29

break into

zorla girmek

30

sınıflandırmak

sort out

31

take after

benzemek

32

turn out

katılmak

33

tersini çevirmek

turn over

34

birikmek

build up

35

açıklamak

account for