Pindol (XI) Flashcards Preview

Patomorfologia egzamin > Pindol (XI) > Flashcards

Flashcards in Pindol (XI) Deck (61):
1

Najczęstszy łagodny nowotwór prącia

brodawczak płaskonabłonkowy

2

Kiedy stwardnienie ściany zatok jamistych prącia

choroba Peyroniego (stwardnienie plastyczne)

3

Kiedy endarteritis obliterans prącia

kiła trzeciorzędowa

4

Papulosis bowenoides

 • ulega regresji
 • wieloogniskowe

 

5

Rak prącia - z czym związany

HPV 16 i 18

6

Enderatitis obliterans (kiła) w prąciu w przebiegu

ulcus Hunteri (wrzodu Huntera)

7

Choroba Peyronie a rak

NIE JEST PREKURSOREM RAKA

8

Chłoniak, nasieniak spermatocytarny

niebolesne powiększenie jądra starszego pana

9

Obojnactwo męskie rzekome - czym spowodowana

niedoczynność komórek Leydiga

10

Nowotwór zarodkowy (germinalny) u faceta i u babeczki

u faceta - nasieniak

u kobiet - dysgerminoma

11

Pan z powiększonymi węzłami pachowymi i guzem jądra

guz piersi i przerzuty

12

najczęstszy nowotwór najądrza

adenomatoid tumor

13

Kiła pierwotna w 

jądrze

14

Gdzie najpierw gruźlica - w jądrze czy najądrzu?

najpierw w najądrzu

15

Ziarniniak (zapalenie ziarniniakowe jądra) jądra - jaki jest

jest prawdopodobnie autoimmunologiczny

16

Nasieniak

 • lepsze rokowanie niż inne nowotwory germinalny jądra
 • rozwija się w 4 dekadzie życoa
 • główny objaw to powiększenie niebolesne jądra
 • daje przerzuty do zaotrzewnowych węzłów okołoaortalnych (nie do pachwinowych!)

 

17

Do jakich węzłów daje przerzuty nasieniak

do zaotrzewnowych węzłów okołoaortalnych

 

(a nie do pachwinowych!)

18

Gdzie adenomatoid tumor

 • jądro
 • najądrze
 • macica
 • jajowód

 

19

Co to androblastoma?

guz z komórek sertolego

 

nie jest pierwotnym, germinalnym nowotworem jądra

20

Wnętrostwo

u małych chłopców jądra mogąsię chować w kanale pachwinowym

21

Gruźlica u mężczyzn najczęściej obejmuje

gruczoł krokowy

22

Skręt jądra

 • częściej gdy jądra niezstąpione,
 • silny ból, obrzęk,
 • pierwsze zaciskają się naczynia żylne powrózka
 • zawał krwotoczny

23

Nowotwór germinalny niezwiązany z IGCN

 • nasieniak spermatocytowy
 • yst (yolk sack tumor) u dzieci
 • teratoma u dzieci

 

24

Najczęstszy nowotwór jądra po 60 r.ż.

chłoniak złośliwy

25

Co nie jest guzem germinalnym jądra chłopców

cystic dermoidalis (torbiel skórzasta) - jest częsciej w jajniku

26

Typowy nowotwór jądra dla małych chłopców, postać czysta

YST (yolk sack tumor)

27

Odpowiednikiem nasieniaka u kobiet jest

rozrodczak (germinoma)

28

Ginekomastia, powiększone węzły okołoaortalne, AFP

guz germinalny mieszany

29

Prawda o nowotworach germinalnych

seminoma spermatocyticum częściej u starszych niż seminoma

30

Najczęstszy nowotwó jądra

seminoma (nasieniak)

31

Gość z guzkiem na prąciu i ginekomastią

rak z komórek Leydiga (a moze bardziej prawdopodobny nabłoniak kosmówkowy)

32

Adenomatoid tumor - jaka to zmiana

zmiana łągodna

33

Zabieg wnętrostwa, chłopiec 14 lat - płodność

jest już bezpłodny, możemy wykonać tylko w celach kosmeptycznych

34

Rozrost guzkowy prostaty

 • nie niesie ryzyka rozwoju gruczolaka
 • może powodować wodonercze

35

Wzrost PSA, 67 lat, guz o średnicy 2 cm, Gleason 9

nowotwór wysoko agresywny

36

Zaawansowany rak stercza - przerzuty

 • kości (kręgosłup lędzwiowy)
 • węzły chłonne miednicy mniejszej

37

Skala Gleasona

zróżnicowanie TYLKO raków gruczołowych prostaty, nie wszystkich.

Ważne też, że zarówno tych wyciętych chirurgicznie jak i z biopsji

 

im mniej⇒tym bardziej zróżnicowany⇒lepsze rokowanie

 

min. 2
max. 10

38

Skala Whitemore'a - co to + punkty

skala zaawansowania raka stercza

A-zmiana mikroskopowa w sterczu
B-guz palpacyjnie wyczuwalny
C-guz nacieka torebke i tkanki otaczające
D-przerzuty

A,B - bezobjawowo
C,D - problem z oddawaniem moczu

39

Biopsja cienkowigłowa BAC w raku stercza

stosowana jedynie przy diagnostyce przerzutów i wznowy lokalnej

40

Biopsja cienkoigłowa BAC i gruboigłowa stercza

 • cienkoigłowa - guz nieoperacyjny
 • gruboigłowa - operacyjny

41

rak prostaty

 • późno daje objawy w postaci problemów z oddawaniem moczu

42

Przerzuty raka prostaty gruczołowatego do kości to przerzuty głównie (i jakie to zmiany):

do odcinka lędzwiowego kręgosłupa

są to zmiany osteosclerotyczne (osteoblastyczne)

43

Zapalenie ziarniniakowe stercza

 • może być podniesiony PSA (symulacja raka)
 • rozrost od centrum na obwód

44

Najczęstszy rak stercza

gruczolakorak

45

Rak prostaty

 • najczęściej rozwija się w obwodowej częsci gruczołu
 • przerzuty do kości - odcinek lędzwiowy w grzuczołowatym ma charakter osteoblastyczny
 • nie ma podwyższonego AFP
 • trzeci co do częstości rak u mężczyzn
 • podwyższony PSA

46

Rak prostaty skala Gleeasona 9 (4+5)

rak niskozróżnicowany, zaawansowany

47

Pierwszym objawem raka prostaty są objawy

objawy dysuretyczne 

(bóle kości?)

48

Gleason 3

rak dobrze zróżnicowany

49

PIN to 

wewnątrznabłonkowa neoplazja sterczowa

 • komórki z neoplazją otaczane są przez komórki podstawne
 • nie przekracza błony podstawnej, błona ta jest nieuszkodzona
 • wzrost PSA

 

50

Kilkuletni chłopiec zaczyna dojrzewać płciowo

leydigoma

51

zapalna choroba miednicy - jest zwykle powodowana przez mieszaną

florę bakteryjną

52

Czerwon, tarczkowate zmiany na żołędzi prącia, lśniące

choroba Queyrati

53

Od najczęstszego do najrzadzszego

seminoma, teratoma, gonadoblastoma

seminoma, teratoma, gonadoblastoma

54

mogą powodować defeminizację i maskulinizację

guz z komórek Sertolego i Leydiga

55

wzrost BHCG u 30l M każe zbadać w I rzędzie:

jądro w kierunku nowotworu złośliwego

56

70l M, prostata niepowiekszona, PSA>30 (rok temu było ok.15), biopsja

rak gruczołowy

57

24l M, w trakcie leczenia ostrego, a aktualnie przewlekłęgo zapalenia żołędzi prącia; skutkiem przewlekłego zapapelnia ż.p

stulejka

58

63l M, guzkowy rozrost prostaty, nawracające zapalenia pęcherza, gorączka i boleność worka mosznowego, w worku jest guzek; przyczyna jest

zapalenie najądrza

59

9l M, niebolesne powekszenie prawego jądra, guzek nieprzezierny

mature teratoma

60

36l M, powiekszone sutki, nie ma w nich guzków, lewe jądra 2x wieksze od prawego, w USG 3cm guzek, dużo estrogeny, kryształki Reinkego

Leydig cell tumor

61

2 letni synek, guzek w mosznie, wycieto: rozrost gromerulodialnych struktur, widać ciałka Schiller-Duvala; marker dobry do monitorowanie ew. nawrotów choroby

AFP