Płuca (IX) Flashcards Preview

Patomorfologia egzamin > Płuca (IX) > Flashcards

Flashcards in Płuca (IX) Deck (81):
1

Najczęstszy rak wśród mężczyzn w Polsce

rak płuca

2

Przerzuty raka płuca

 • nadnercza
 • wątroba
 • mózg
 • kości

 

3

Kobieta, nie pali, w RTG mleczna szyba z rozedmą - fałszem jest

włóknienie następuje przed produkcją PGE2 i IFn

4

Histiocytoza X

 • najczęstsza w płucach,
 • związana z palenie​m

5

Objawy większości zatorów płucnych

 • bezobjawowe
 • mogą być przeoczone

6

Sekcja martwego  (a to można robić sekcję żywego?) noworodka, płyn owodniowy w pęcherzykach płucnych

zmarło w mechanizmie śmierci wewnątrzmacicnznej, niedotlenienie

7

Zator tłuszczowy

90% przyczyn to rozległe złamania kości

8

Najgorszy rak płuca to

rak anaplastyczny drobnokomókowy

9

Rak we wnęce płuca, wczesny rozsiew, nieoperacyjny

rak anaplastyczny drobnokomórkowy

10

Co najczęsciej wystęuje w infekcjach ropnych płuc?

streptococcus

11

Gdzie występuje rak drobnokomórkowy płuca?

we wnęce

12

Histiocytoza X to

gwiaździste nacieki z komórek Langerhansa

13

Materiał zatorowy to głównie

skrzepliny

14

Przyczyny włóknikowego zapalenia opłucnej

 • zapalenie płątowe płuca
 • zawał krwotoczny płuca
 • SLE
 • mocznica
 • rozedma

 

15

Jakie zróżnicowanie ma rak anaplastyczny drobnokomórkowy

zróżnicowanie neuroendokrynne (wywodzi się  z komórek Kulczyckiego)

16

Co zasiedla jamy pogruźlicze?

aspergillus

17

Hamartoma

najczęstszy nowotwór łągodny płuca

18

Gdzie najczęściej zespól paraneoplastyczny?

w raku płuca (drobnokomórkowym)

 • ADH
 • ACTH
 • pararak płaskonabłonkowy
 • parathormon
 • kalcytonina
 • bombezyna
 • 5-HT
 • gonadotropiny

 

19

Palenie, azbest - wzrost ryzyka czego?

raka płuca

20

Mesothelioma to

pierwotny nowotwór opłucnej

21

mesothelioma z czym związana

 azbest

22

Złośliwy nowotwór płuc, niezależny od palenia

rak gruczołowy płuc

23

Rak gruczołowy płuc u kogo częściej

kobiety

24

Martwica skrzepowa w płucach

ziarniniak Wegenera

25

Rak gruczołowy - gdzie często daje przerzuty

często daje przerzuty do naczyń (przez "korzystne" położenie obwodowe)

26

Atelectasis to

niedodma (bezpowietrzność miąższu płucnego)

27

Pylica węglowa

skąpe objawy - najczęsciej u górników

28

Objawy raka płuca (oskrzela)

 • zapalenie skórnomięsniowe
 • zespół Cushinga (paraneoplastyczny)
 • miastenia
 • zapalenie wielomięśniowe
 • rogowacenie czarne
 • palce pałeczkowate
 • odczyny białaczkowe
 • obwodowe neuropatie

 

29

Przeciwciałą przeciw GM-CSF w czym

proteinoza płucna

30

Neutrofile w świetle pęcherzyków - o czym to świadczy

płatowe zapalenie płuc

31

Rodzaje zatorów

 • prosty
 • skrzyżowany
 • opadowy
 • typowy
 • nietypowy

 

32

Materiał zatorowy

 • skrzeplina
 • nowotwór
 • hepatocyty w gestozie (zatruciu ciążowym)
 • tłuszczowe
 • wody płodowe
 • powietrze
 • azot
 • (ze szpitku nieistotny klinicznie)

 

33

Jaki typ rozedmy płuc u palaczy?

typ centrotubularny (najczęstszy)

34

Czy zapalenie oskrzeli może być powikłaniem zapalenia płuc

nie

35

Co w hamartomie

w płucach

 • chrząstka
 • tkanka tłuszczowa
 • struktury kostne
 • mięsniowe
 • tkanka spręzysta

 

36

Przeciwciałą w zespole Goodpasteura

przeciwciała przeciwko kolagenowi IV (jego podjednostce alfa 3)

37

Zespół Goodpasteura to

rzadka choroba autoimmunizacyjna spowodowana przeciwciałami przeciwko niekolagenowej domenie łańcucha alfa-3 kolagenu IV, które inicjują zapalne niszczenie błon podstawnych w kłębuszkach nerkowych i pęcherzykach płucnych – proliferacyjne zwykle gwałtownie postępujące zapalenie kłębuszkowe nerek oraz martwiczo-krwotoczne śródmiąższowe zapalenie płuc

38

Rak Pancoasta 

 • w szczycie płuca
 • nacieka sploty szyjne ⇒ powoduje objawy zespołu Hornera

 

39

Za zapalenie płuc u alkoholików odpowiedzialny jest

Klebsiella pneumoniae

40

Pneumocystis jiroveci powoduje

śródmiąższowe zapalenie płuc

41

Choroba Abta-Letterera-Siwego

stra złośliwa postać histiocytozy z komórek Langerhansa, występuje u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

42

Nowotwó płuc, poperacyjny, we wnęce płuca

płaskokomórkowy

43

Przyczyny obrzęku płuc

 • zespół nerczycowy
 • niewydolność lewokomorowa
 • mocznica
 • wady serca

 

44

Który zator nie ma konsekwencji klinicznych?

szpikowy

45

Kiedy zazwyczaj wykrywany jest raka anaplastyczny drobnokomórkowy płuca

w stadium zaawansowanym

46

U kogo występuje hamartoma płuc?

u dorosłych

47

Rak płąskonabłonkowy płuca

 • najczęstszy pierwotny rak płuca
 • głóównie duże oskrzela
 • związek z paleniem
 • operacyjny

 

48

Najczęstszy pierwotny rak płuca

rak płąskonabłonkowy

49

Co jest najczęsciej źródłem przerzutu do mózgu?

rak oskrzela (płuc)

50

CO to RDS?

zespół zaburzeń oddychania [Respiratory Distress Syndrome]

51

Wzrost szan na RDS u ciężarnej

 • glikokortykosteroidy i T4 pomagają
 • insulina szkodzi

52

W jakiej pylicy ziarniniaki w zrębie płuca?

w berylozie

53

Co należy ustalić przed rozpoczęciem leczenia guza oskrzela?

typ histologiczny (drobno/niedrobnokomórkowy)

54

Czego następstwem jest cor pulmonale (serce płucne)

rozedmy płucnej

55

Powikłania płatowego zapalenia płuc:

 • Abscessus pulmonum (ropień płuca)
 • Carnificatio pulmonis (zmięsowacenie płuca)
 • Empyema pleurale (ropniak opłucnej)
 • Pneumonia migrans (wędrujące zapalenie płuc)

 

ACEP

56

Typowe dla RDS

wysięk włoknikowy na obrzeżach pęcherzyków

57

Do zespołu rakowiaka należą:

 • obwodowymi zaburzeniami naczyniowymi w obrębie skóry twarzy - napadowe przekrwienie skóry przechodzące w sinicę, połączone z kołataniem serca i potami, tzw. flushing; u 90% chorych, często sprowokowane stresem, posiłkiem, lekami (np. inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny) lub spożyciem alkoholu
 • teleangiektazjami
 • kolkowymi bólami brzucha (spowodowane częściową, zwalniającą niedrożnością jelit; u 50% chorych)
 • znacznym pobudzeniem motoryki przewodu pokarmowego, prowadzącym do biegunek (w 75% przypadków)
 • podobnymi do astmatycznych napadami skurczu oskrzelowego (ok. 33% chorych)[potrzebny przypis];
 • zaburzeniami pracy serca (tachykardia, kołatanie serca);
 • zwłóknieniem wsierdzia prawej połowy serca oraz deformacjami zastawek, zwłaszcza niedomykalnością zastawki trójdzielnej i zwężeniem pnia płucnego (ok. 50% chorych) [potrzebny przypis] – sercowe objawy zespołu rakowiaka określa się czasem jako zespół Hedingera;
 • obrzękami, rumieniami obrzękowymi skóry (spowodowane niedoborem tryptofanu, przypominają objawy pelagry);
 • powiększeniem wątroby, palpacyjnie wyczuwalnym guzem wątroby;
 • zespółem Cushinga spowodowany ektopowym wydzielaniem ACTH.

58

Do zespołu rakowiaka NIE należy

przerost gruczołó śluzowych oskrzela

59

Komórki neuroendokrynne w oskrzelu - co to

rakowiak

60

Rozszerzenie oskrzeli - kiedy

 • mukowiscydoza
 • zapalenie oskrzeli

 

61

Histiocytoza z kom. Langerhansa

 • palaze
 • najczęstsza histiocytoza

 

62

Z czym związek ma rak anaplastyczny drobnokomórkowy

63

Histologia ARDS

 • błony szkliste
 • wynaczynianie do pęcherzyków

 

64

Płuca są pierwotnym miejscem rozwoju chorby w 

ziarniniaku Wegenera (martwica skrzepowa)

65

Kiedy możemy oczekiwać pleuritis fibrinosa (włóknikowe zapalenie opłucnej)?

nad zawałem płuca

66

Międzybłoniak opłucnej jest ściśle związany z ekspozycją na

międzybłoniak = mesothelioma

 

na AZBEST

67

Krupowe zapalenie płuc to

włóknikowe zapalenie płuc

68

Obrzęk neurogenny płuca

w wyniku uwolnienia z uszkodzonego mózgu substancji adrenergicznych

69

Rak anaplastyczny drobnokomórkowy - leczenie i rokowanie

 • wrażliwy na chemio-i radioterapię
 • złe rokowanie, bo często nawraca

70

Drobne zakrzepy w obwodowych tętnicach płucnych

mogą nie dawać objawów - pozostają niezauważone

71

Zakażenie Aspergillus

 • eozynofilia
 • krwotok
 • nadwrażliwość

 

72

Najczęstsza istotna klinicznie rozedma

środkowej części zrazika (centrilotubulare) - u palaczy

73

Nawracające odoskrzelowe zapalenie płuc - wskazanie do badań w kierunku

raka oskrzela

74

Ryzyko raka w pylicy berylowej

 • wzrost ryzyka raka oskrzela
 • powoduje powstawanie ziarniniaków

75

CO może wywołać pylica węglowa?

zespół Caplana

 • pylicy towarzyszy RZS
 • zmiany w płucach rozwijają się gwałtownie
 • guzy w płucach ulegają martwicy

 

 

76

Co może powodować zespół Caplana

 • pylica węglowa
 • azbestoza
 • krzemica

 

77

Zapalenie skórno-mięsniowe - z czym się wiążę

 • z reakcją humoralną
 • występuje jako zespół paraneoplastyczny w raku drobnokomókowym płuca

78

W mukowiscydozie

często zapalenia płuc wywołane oportunistycznymi zakażeniami

(Pseudomonas aeruginosa i (lub) Staphylococcus aureus)

79

Przyczyna rozstrzeni oskrzelowej

mukowiscydoza

80

4 letnie dziecko, nawracające zakażenia dróg oddechowych, polipy w nosie z dużą ilością kom. jedno jądrzastych, w pościelisku torbiele i wydzielina, co robić?

diagnozować w kierunku mukowiscydozy

81

Przeciwciała w zespole Goodpasteura

przeciwciała przeciwko niekolagenowej domenie łańcucha alfa-3 kolagenu IV, które inicjują zapalne niszczenie błon podstawnych w kłębuszkach nerkowych i pęcherzykach płucnych