PMR i płyny w jamach ciała Flashcards Preview

Diagno > PMR i płyny w jamach ciała > Flashcards

Flashcards in PMR i płyny w jamach ciała Deck (14)
Loading flashcards...
1

Na co wskazuje ksantochromia w PMR

- krwawienie podpajęczynówkowe;
- żółtaczki ze stężeniem bilirubiny w surowicy > 15 mg/dl;
- białko w stężeniu przekraczającym 150 mg/dl;
- zdrowy noworodek

2

Skład płynu mózgowo-rdzeniowego

Cytoza ≤ 5, <30 komórek/μl u noworodków
limfocyty 60-70%
monocyty 30-50%
neutrofile <10%
Białko: 0.15-0.45 g/L
Glukoza: 60-75 % sur
Mleczany < 2.1 mmol/L

3

Przyczyną wysięku jest:

nowotwór
Ogólnie:
 Wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych;
 Zmniejszone wchłanianie przez układ chłonny.

4

Nieprawidłowy transport płynu mózgowo- rdzeniowego:

spada ilość bakterii, spada cytoza

5

Jaki test zeby sprawdzic barierę krew mózg:

albumina w surowicy i w PMR

6

Ocenić które to przesięk

żółty
przejrzysty
ciężar wł. <1,016
białko całkowite <3,0g/dl
Q<0,5

7

Limfocytemia płynu mózgowo-rdzeniowego może świadczyć o:

Zakażeniu wirusowym

8

Do zaburzeń o charakterze przesięków predysponuje:

 Wzrost ciśnienia hydrostatycznego
 Obniżenie ciśnienia onkotycznego
 Zmiany nie mają charakteru zapalnego.

9

Krwawienie podczas nakłucia lędźwiowego przy pobieraniu PMR powoduje:

wzrost stężenia białek w próbce

10

Różnicowanie przesięku od wysięku opiera się na:

badaniu ilości albuminy w płynie i w surowicy

11

O czym świadczy obecność komórek żernych pożerających erytrocyty w PMR

o krwawieniu podpajęczynówkowym
Erytrofagi obecne w PMR przez 4-8 tygodni.

12

Elektroforeza, prążki tylko w PMR, w surowicy brak, o czym to świadczy?

zakażenie OUN, synteza wewnątrzoponowa

13

Jak na podstawie parametrów biochemicznych odróżnić przesięk od wysięku?

wysięk - ciemnożółty, brunatny, mętny, więcej białka, więcej LDH, Q>0,5

14

4. Która substancja w stanie fizjologicznym nie przenika przez bariera krew-mózg?

fibrynogen
(przenika glukoza, tlen, albumina)