Pohjoismaat Flashcards Preview

Maantieto > Pohjoismaat > Flashcards

Flashcards in Pohjoismaat Deck (19):
1

Hyvinvointivaltio

Valtio tukee verovaroin kansalaisten peruselintasoa riippumatta siitä kuinka paljon muuta ketäkin tienaa.

2

Liikakalastus

Jotakin kalakantaa kalastetaan niin paljon ettei se ehdi lisääntyä

3

Mitkä valtiot kuuluvat Pohjoismaihin?

Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Islanti

4

Pohjoismaan toinen nimitys

Pohjola

5

Miten suomen kieli eroaa muista pohjoismaisista kielistä?

Suomen-kieli kuuluu suomalais-ugrilaisiin kieliin

6

Miksi ruotsia opiskellaan Suomen kouluissa?

Ruotsin kielen taitaminen tukee Pohjoismaiden yhtenäisyyttä

7

Mikä mahdollistaa, että Pohjoismaissa voidaan asua jopa tiheästi?

Golfvirta

8

Mikä valtio hyödyntää geotermista energiaa?

Islanti

9

Geoterminen energia

Maan sisältä saatava energia

10

Missä sijaitsevat Pohjoismaiden korkeimmat huiput?

Skandeilla (2111m)

11

Mitkä ovat tärkeimmät kalalajit?

Turska, villakuore ja silli

12

Mikä on jokaisen Pohjoismaan haaste nuorten parissa?

Houkutella nuoria vähemmän koulutusta vaativille aloille

13

Mitkä valtiot ovat monarkioita?

Ruotsi, Norja ja Tanska

14

Mitä etuja pohjoismaalaisella kansalaisella on Pohjoismaiden neuvoston sopimuksen mukaan?

Kansalaiset voivat liikkua ilman passia valtiosta toiseen ja työskennellä ilman työlupaa muissa Pohjoismaissa

15

Miksi viljely Islannissa ei ole kannattavaa?

Islannin maaperä on karua laavakenttää jolla eivät edes puut kasva.

16

Millaista Norjan topografia on?

Vuonoista

17

Mitä luonnonvaroja Norjalla on?

Pohjanmeren öljyvarat ja vesivoimaa vuoristossa

18

Mikä Pohjoismaiden neuvosto on?

Pohjoismaiden yhteistyöelin

19

Mitkä meret ympäröivät Pohjoismaita?

Itämeri, Pohjanmeri, Norjan-meri ja Jäämeri