Polacy podczas II wojny światowej Flashcards Preview

Historia > Polacy podczas II wojny światowej > Flashcards

Flashcards in Polacy podczas II wojny światowej Deck (37):
1

układ o granicach i przyjaźni

28.09.1939r - III Rzesza i ZSRR

2

układ o granicach i przyjaźni - postanowienia

-przesunięcie na wschód linii granicznej między dwoma krajami (korekta Ribbentrop-Mołotow)
-żadna ze stron nie utworzy polski
-Niemcy 49% (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, Suwalszczyzna, ziemia łódzka, Górny Śląsk, Mazowsze)
-Generalne Gubernatorstwo (w III Rzeszy)
-ZSRR 51% (wybory do zgromadzeń narodowych)
-zwalczanie polskiej konspiracji
-wymiana ludności (do ZSRR Białorus i Ukrai)

3

Generalne Gubernatorstwo

-stolica w Krakowie
-gubernator Hans Frank
-4 dystrykty

4

GG - dystrykty

-warszawski
-krakowski
-lubelski
-radomski
+Galicja

5

GG - policja

Polska Policja Generalnego Gubernatorstwa "granatowa policja"

6

GG - polityka i kultura

-język polski
-likwidacja polskich organizacji politycznych
-edukacja tylko na poz pods i zawodowym
--Czerwony Krzyż
-propaganda
-kontrola prasy
-wymiana waluty

7

GG - hasło propagandy antyniemieckiej

"Tylko świnie siedzą w kinie"

8

GG - prasa polskojęzyczna

"gadzinówka"

9

Orwa i Spisz

1939r - Słowakom

10

włączenie Galicji

1941

11

Grodno i Białystok

do Niemiec

12

Kresy Wschodnie

Białoruś i Ukraina

13

Wilenszczyzna

do Litwy

14

Polityka III Rzeszy

-polityka narodowościowa (wysiedlenia)
--osiedlanie kolonistów niemieckich
-likwidacja szkolnictwa
--Akcja Specjalna "Kraków"
-Volkslista

15

Sonderaktion Krakau

Akcja Specjalna "Kraków" - aresztowanie i zesłanie do obozu profesorów krakowskich uczelni

16

Volkslista

1 - Niemcy zaangażowani w politykę
2 - zwykli Niemcy
3, 4 - Polacy mający szansę na germanizację
Volksdeutsche - osoby znajdujące się na liście
przez polaków uważani za zdrajców narodu

17

Akcja AB

05-06.1940 - wytępienie polskiej inteligencji (Niemcy ft Rosjanie)
w 1941 na kresach wschodnich (Boy-Żeleński)

18

polityka ZSRR

-nacjonalizacja gospodarki i własności prywatnej
-samosądy Białorus i Ukra na Polakach
-kolektywizacja wsi
-paszportyzacja
-sowietyzacja (Wanda Wasilewska i lewica)
-wymiana waluty (zł na ruble)
-represje Kościoła

19

zaprzysiężenie nowego prezydenta

09.1939 - Władysław Raczkiewicz

20

rząd emigracyjny

gen. Władysław Sikorski

21

prezydent < premier

10.1939

22

Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polski

12.1939 (parlament) - Ignacy Jan Padererewski

23

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych

Władysław Sikorski

24

SZP

Służba Zwycięstwu Polski - gen Karaszewicz-Tokarzewski

25

SZP --> ZWZ

Związek Walki Zbrojnej - Komendant Główny Kazimierz Sosnowski i płk. Stefan Grot-Rowecki

26

ZWZ --> AK

Armia Krajowa 02.1942

27

BIP

Biuro Informacji i Propagandy

28

ZO

1940 Związek Odwetu

29

Wachlarz

organizacja dywersyjna

30

Wachlarz + Związek Odwetu = Kedyw

Kierownictwo Dywersji

31

Kedyw zastrzela dowódcę SS

1944

32

aresztowanie Komendanta Głównego AK

06.1943 - Tadeusz Bór-Komorowski

33

"Kwadrat"

Stronnictwo Narodowe

34

"Trójkąt"

Stronnictwo Ludowe

35

"Koło"

Polska Partia Socjalistyczna

36

"Prostokąt"

Stronnictwo Demokratyczne X

37

PKP

Polityczny Komitet Porozumiewawczy ■ ● |>