polish 8 Flashcards Preview

Polish > polish 8 > Flashcards

Flashcards in polish 8 Deck (100):
1

przsłowie

proverb

2

rzeczpospolita polska

Polish Republic

3

słyszeć

hear

4

młody

young

5

zasada

principle

6

funkcjonowanie

functioning

7

instytucja

institution

8

dyplomacja

diplomacy

9

tak zwane

so called

10

ścieżka

path

11

tematyka

topics

12

lekcja

lesson

13

historia

history

14

wiedza

knowledge

15

społeczeństwo

society

16

znany

known

17

poznać

get to know

18

około

about

19

stale

constantly

20

wrzastać

increase

21

szerzyć

disseminate

22

obowiązujacy

valid

23

podróżowanie

travellin

24

osiedlenie

settlement

25

podejmowanie

making

26

oznaczać

mean

27

mobilny

mobile

28

wykształcony

educated

29

wzajemne

mutual

30

uznawanie

recognition

31

dyplom

diploma

32

nastąpić

occur

33

akcesja

accession

34

ułatwić

facilitate

35

znalezienie

find

36

pozwolić

let

37

kontynuować

continue

38

nauka

science

39

współpracować

cooperate

40

wystąpić

appear

41

przelotny opad

fleeting precipitation

42

wiać

blow

43

paskudnie

badly

44

ponuro

gloomily

45

szaro

gray

46

niepodległość

independence

47

boże narodzenie

Christmas

48

w drodze

en route

49

nadal

still

50

in America

w ameryce

51

in italy

we Włoszech

52

w moim ogrodzie

in my garden

53

in january

w styczniu

54

in february

w lutym

55

in march

w marcu

56

w kwietniu

in april

57

in june

w czwercu

58

in july

w lipcu

59

in august

w sierpniu

60

in september

we wrześniu

61

in october

w pażdzierniku

62

in november

w listopadzie

63

in december

w grudniu

64

wiosna

spring

65

lato

summer

66

jesień

autumn

67

zima

winter

68

wszędzie

everywhere

69

zachwycać się

delight

70

szczególnie

especially

71

trzydziesty

thirtieth

72

tłum

crowd

73

zdąży

have time

74

na chodniku

on the sidewalk

75

cudowny

wonderful

76

opuścić

leave

77

otaczać

surround

78

rozprzestrzeniać się

spread

79

zabronić

prohibit

80

wyśmiewać

laugh

81

złudzenie

illusion

82

niespotykany

unparalleled

83

zamykać

close

84

lśniąca

shining

85

chwila

moment

86

obawa

anxiety

87

zmienić się

change

88

skońnzyć się

end up

89

strata

loss

90

cierpieć

suffer

91

patrzeć

look

92

wciąż

constantly

93

kłamstwo

lie

94

cofniesz

step back

95

pożegnać się

give up

96

odzyskasz

recover

97

gdzieś

somewhere

98

właściwy

appropriate

99

Dunaj

Danube

100

przyczynić się

contribute