Postupci žarenja Flashcards Preview

Materijali 2, 1 kol > Postupci žarenja > Flashcards

Flashcards in Postupci žarenja Deck (20)
Loading flashcards...
1

Zašto se čelik podvrgava postupcima žarenja?

ako iz nekih razloga strukturu čelika treba približiti strukturi Fe-Fe3C dij za metastabilnu kristalizaciju

2

Koji su to postupci žarenja prve vrste?

oni koji se provode pri temp ispod A1:
žarenje za redukciju zaostalih naprezanja
rekristalizacijsko žarenje
ne dolazi do prekristalizacije mikrostrukture, nema strukturnih promjena ili ne dolaze do izražaja

3

Koji su to postupci žarenja druge vrste?

oni koji se provode na temp oko ili iznad A1
sferoidizacijsko žarenje ( meko žarenje)
normalizacijsko žarenje
žarenje na grubo zrno (visokotemperaturno)
hmogenizacijsko žarenje (difuzijsko)
kod ovih postupaka dolazi do prekristalizacije mirkostrukture, strukturne promjene igraju odlucuju ulogu

4

Opiši postupak žarenja za reudkciju zaostalih naprezanja.

izvodi se na temp od 400 do 650 u svrhu razgradnje zaostalih naprezanja nastalih tokom deformiranja ili obradbi odvajanjem čestica ili prebrzom ohlađivanju nakon žarenja, zavarivanja
ne dolazi do bitnih promjena meh svojstava
pri temp ž se drži dva ili nekoliko sati, a ohlađuje se vrlo sporo kako ne bi došlo do novih napr
zaostala naprezanja mogu prouzročiti štetne posljedice za izradak i zato ih je potrebno reducirati

5

Kad provodimo postupak žarenja za rekristalizacijsko žarenje.

Provodi se nakon hladnog oblikovanja (valjanja) tijekom kojeg se tekstura materijala promjenila ( kristalna zrna su se spljoštila i izduljila u jednom smjeru) i nastupilo je očvršćenje

6

Koja je svrha postupka žarenja za rekristalizacijsko žarenje.

svrha je postignuće ponovnih poligonalnih kristalnih zrna

7

Koja je posljedica rekristalizacijskog žarenja i pri kojim temp se odvija?

vraća duktilnost koja se pri hladnom deformiranju smanjila
izvodi se pri različitim temp 500-650

8

Što je sferoidizacijsko žarenje?

Postupak ugrijavanja čelika na neku temp oko A1, duljeg držanja na toj temp te vrlo sporog ohlađivanja ( u pravilu u peći) u svrhu prevođenja lameralnih (eutektoidnih) i mrežastih (sekundarnih) karbida u kuglasti oblik

9

Koja je posljedica sferoidizacijskog žarenja?

snizuje se tvrdoća i poboljšavaju svojstva obradljivosti (deform, obrada odvajanjem čestica itd)
to je međustanje i nakon odgovarajuce meh obradbe potrebno je čelik vratiti u željeno strukturno stanje radi dostizanja zahtjevnijih eksp. svojstava

10

Koja vrsta čelika se najčešće podvrgava sferoidizacijskom žarenju?

nadeutektoidni čelik

11

Koja je fizikalna osnova procesa sferoidizacije?

fizikalna osnova procesa je djelovanje površinskih napetosti u smislu globularizacije
(sferoidizacije)

12

Što je to normalizacijsko žarenje?

Ugrijavanje čelika:
podeutektoidnih do A3 + (30...70)C
nadeutektoidnih do A1 + (50...70)C
ili otapanje karbidne mreže do Acm +(10...20)C
te podkritičnog ohlađivanja tj sporije od donje kritične brzine ohlađivanja ( zrak ) s glavnom svrhom postignuća sitnozrnate i jednolične mikrostrukture

13

Kada se primjenjuje normalizacijsko žarenje?

ako bilo kada u postupcima preradbe (toplog kovanja ili valjanja) ili u postupcima toplinske obradbe i zavarivanja pogrubi kristalno zrno zbog pregrijavanja čelika čime bi se snizila žilavost (usitnjenjem zrna žilavost se povećava)

14

Koja je fizikalna osnova normalizacijskog žarenja?

Fizikalna osnova usitnjenja zrna pri normalizacijskom žarenju jest prekristalizacija pri dvostrukom prijelazu temp pretvorbe A3

15

Opiši postupak žarenja na grubo zrno,visokotemperaturnog žarenja .

izvodi se pri temp znatno iznad A3 u svrhu postizanja grubog zrna niskougljučnih čelika koji su u tom stanju lakše obradivi odvajanjem čestica
međustanje, treba ga vratiti u prikladno stanje obradbe

16

Kako se postiže povoljna mirkostruktura nakon visokotemperaturnog žarenja?

sko se nakon toga provede izotermička pretvorba Ap u F i P

17

Opiši postupak homogenizacijskog žarenja (difuzijskog)

pri temp malo ispod odg temp solidusa sa svrhom omogucavanja lokalne homogenizacije sastava (eliminiranja kristalnih segregacija) a time i izjednacenje svojstava u masi čelika
dugotrajna ( po nekoliko dana)

18

Kod kojih čelika se primjenjuje homogenizacijsko ž i gdje se izvodi?

za legure drugih metala, a izvodi se u metalurškim pogonima

19

Kako je zrno nakon homogenizacijskog ž?

Grubo, pa ga se mora usitniti normalizacijom

20

Zašto se radi hogoenizacijsko žarenje, glede kem sastava?

tijekom skrućivanja čelika u primarnoj i sekundranoj kristalizaciji segregiraju neki prateći ilegirajuci elementi
neujednačen kemijski sastav ima za posljedicu razliku u svojstvima mikrostrukture i potrebno je ujednačiti kem sastav homogenizcaijskim žarenjem