Pozostałe Flashcards Preview

Aneks anatomia > Pozostałe > Flashcards

Flashcards in Pozostałe Deck (16):
1

Dół kulszowo-odbytowy - ograniczenia

 1. Kształt klina zwróconego podstawą do dołu
 2. Od góry i przyśrodkowo - dolna pow. przepony miednicznej
 3. Przyśrodkowo - m. zwieracz zewn. odbytu
 4. Bocznie - pow. przyśr. guza kulszowego i gałęzi kości kulszowej oraz powięź zasłonowa
 5. Od przodu - m. poprzeczny powierzchowny krocza (zachyłek łonowy do spojenia łonowego)
 6. Od tyłu - więzadło odbytowo-guziczne
 7. Od dołu - skóra krocza 

2

Dół kulszowo-odbytowy - zawartość i komunikacja

 1. Otwór kulszowy mniejszy - przestrzeń podpośladkowa
 2. Połączenia między sobą, częściowo ograniczone przez więzadło odbytowo-guziczne
 3. Wypełniony tkanką łączną i tłuszczową
 4. Na bocznej ścianie kanał sromowy Alcocka z naczyniami sromowymi wewn., naczyniami chłonnymi i n. sromowym
 5. Kanał odgraniczony od dołu przez wyrostek sierpowaty więzadła krzyżowo-guzowego

3

Przestrzeń przygardłowa - ograniczenia

 1. Od przodu - mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
 2. Od tyłu - powięź przedkręgowa
 3. Przyśrodkowo - boczna ściana gardła
 4. Bocznie - torebka ślinianki przyusznej
 5. Ku dołowi - przechodzi w trójkąt t. szyjnej
 6. Ku górze - sięga do podstawy czaszki (dół podskroniowy i zażuchwowy)

 

4

Przestrzeń przygardłowa - zawartość

 1. Pęczek Riolana
 2. T. szyjna wewn.
 3. T. gardłowa wstępująca
 4. Ż. szyjna wewn.
 5. Węzły chłonne szyjne głębokie
 6. N. czaszkowe IX, X, XI, XII
 7. N. krtaniowy górny
 8. Pień współczulny - odcinek szyjny

5

Przestrzeń zaotrzewnowa - ograniczenia

 1. Od przodu - otrzewna ścienna
 2. Od tyłu - przednia pow. tylnej ściany brzucha
 3. Ku górze - dochodzi do przepony
 4. Od boków - boczne brzegi okrężnicy wstępującej i zstępującej
 5. Ku dołowi - łączy się z przestrzenią podotrzewnową

6

Przestrzeń zaotrzewnowa - zawartość

 1. Narządy pierwotnie zaotrzewnowe (nerki, nadnercza, brzuszne odcinki moczowodów)
 2. Narządy wtórnie zaotrzewnowe (cz. zstępująca, pozioma i wstępująca dwunastnicy, trzustka, okrężnica wstępująca i zstępująca, kątnica przytwierdzona, odcinek trzustkowy przewodu żółciowego wspólnego)
 3. Aorta brzuszna
 4. Ż. główna dolna
 5. Ż. lędźwiowe wstępujące
 6. Początkowy odcinek ż. wrotnej
 7. Naczynia i węzły chłonne przyaortalne
 8. Zbiornik mleczu i brzuszny odcinek przewodu piersiowego
 9. Brzuszne odcinki pni sympatycznych
 10. Splot trzewny, międzykrezkowy, krezkowy dolny, podbrzuszny górny
 11. N. wychodzące ze splotów lędźwiowych
 12. N. podżebrowe
 13. Ciała przyzwojowe sympatogenne i Zuckerlandla

 

7

Przedziały prostowników

I - ścięgna odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka

II - ścięgna prostowników promieniowych nadgarstka długiego i krótkiego

III - ścięgno prostownika długiego kciuka

IV - ścięgna prostownika palców i prostownika wskaziciela

V - ścięgno prostownika palca małego

VI - ścięgno prostownika łokciowego nadgarstka

8

Rozstęp naczyń

1. Ograniczenia:

 • od góry i przodu - więzadło pachwinowe
 • od dołu i tyłu - gałąż górna k. łonowej
 • bocznie - łuk biodrowo-grzebieniowy
 • przyśrodkowo - więzadło rozstępowe

2. Zawartość:

 • t. biodrowa zewn. -> t. udowa
 • ż. udowa -> ż. biodrową zewn.
 • naczynia chłonne głębokie
 • gałąź udowa n. płciowo-udowego

9

Rozstęp mięśni

1. Ograniczenia:

 • z przodu i góry - więzadło pachwinowe
 • z tyłu i dołu - brzeg przedni talerza k. biodrowej
 • przyśrodkowo - łuk biodrowo-grzebieniowy

2. Zawartość:

 • m. biodrowo-lędźwiowy
 • n. udowy
 • n. skórny uda boczny

10

Węzły chłonne dołu pachowego

1. Węzły chłonne pachowe boczne (strona promieniowa dłoni, przedramienia i przednio-boczna pow. ramienia)

2. Węzły chłonne pachowe piersiowe (boczna pow. sutka i przednio-boczna klatka piersiowa do pępka)

3. Węzły chłonne podłopatkowe (grzbiet do wysokości grzebienia łopatki)

4. Węzły chłonne pachowe środkowe (z poprzednich węzłów)

5. Węzły chłonne pachowe szczytowe (z pozostałych, żyły odpromieniowej i górnej cz. sutka)

11

Splot ramienny - budowa

 1. Wymieszanie gałęzi przednich n. rdzeniowych C5-Th1 po jednej stronie
 2. Pnie:
 • górny (C5 i C6)
 • środkowy (C7)
 • dolny (C8 i Th1)

3. Pęczki:

 • tylny (cz. tylne wszystkich pni)
 • boczny (cz. przednie pnia górnego i środkowego)
 • przyśrodkowy (cz. przednia pnia dolnego)

4. Część nadobojczykowa (trójkąt boczny szyi) - gałęzie przednie przechodzą przez szczelinę tylną mięśni pochyłych

5. Część podobojczykowa - trzy pęczki wzfłuż przebiegu t. pachowej

12

Splot ramienny - nerwy

1. Część nadobojczykowa:

 • n. grzbietowy łopatki
 • n. piersiowy długi
 • n. podobojczykowy
 • n. nadłopatkowy

2. Część podobojczykowa:

 • n. piersiowe przednie
 • n. podłopatkowe
 • n. piersiowo-grzbietowy

3. Pęczek boczny:

 • n. mięśniowo-skórny
 • korzeń boczny n. pośrodkowego

4. Pęczek przyśrodkowy:

 • korzeń przyśrodkowy n. pośrodkowego
 • n. łokciowy
 • n. skórny ramienia przyśrodkowy
 • n. skórny przedramienia przyśrodkowy

5. Pęczek tylny:

 • n. pachowy
 • n. promieniowy

13

Splot lędźwiowy - budowa

 1. Wymieszanie gałęzi przednich n. rdzeniowych L1-L3 po jednej stronie
 2. W jamie brzusznej do przodu od wyrostków żebrowych kręgów lędźwiowych między wartstwą powierzchowną i głęboką m. lędźwiowego większego

14

Splot lędźwiowy - nerwy

1. N. krótkie (unerwiające):

 • m. lędźwiowy większy i mniejszy
 • m. czworoboczny lędźwi
 • m. międzypoprzeczne

2. N. długie:

 • n. biodrowo-podbrzuszny
 • n. biodrowo-pachwinowy
 • n. skórny uda boczny
 • n. udowy
 • n. zasłonowy
 • n. płciowo-udowy

15

Połączenia długie kręgosłupa

1. Więzadło podłużne przednie

 • guzek gardłowy k. potylicznej
 • guzek przedni C1
 • przednie pow. trzonów kręgów i krążków międzykręgowych
 • kończy się na pow. miednicznej k. krzyżowej

2. Więzadło podłużne tylne:

 • stok k. potylicznej
 • przedni brzeg otworu potylicznego
 • tylne pow. trzonów kręgów i krążków międzykręgowych
 • kończy się w górnym odcinku kanału krzyżowego

3. Więzadło nadkolcowe:

 • łączy wyrostki kolczyste od C7 do grzebienia krzyżowego pośrodkowego

4. Więzadło karkowe:

 • grzebień potyliczny zewn.
 • guzek tylny C1 i wierzchołki wyrostków kolczystych C2-C7

16

Połączenia krótkie kręgosłupa

 1. Połączenia międzykręgowe - wyrostki stawowe górne i dolne (23 par)
 2. Więzadła żółte - łuki kręgów
 3. Więzadła międzypoprzeczne - wyrostki poprzeczne
 4. Więzadła międzykolcowe - wyrostki kolczyste
 5. Krążki międzykręgowe - trzony kręgów