pp_prednaska_9_mpi Flashcards Preview

PARALELPR > pp_prednaska_9_mpi > Flashcards

Flashcards in pp_prednaska_9_mpi Deck (1):
1

Základné MPI funkcie

MPI_Init Inicializácia MPI
MPI_Finalize Ukončenie MPI
MPI_Comm_size Zistenie počtu procesov
MPI_Comm_rank Číslo MPI procesu
MPI_Send Odoslanie správy
MPI_Recv Prijatie správy