PREGUNTAS (pytania) Flashcards Preview

Spanish > PREGUNTAS (pytania) > Flashcards

Flashcards in PREGUNTAS (pytania) Deck (28):
1

Jak się pisze ...?

Cómo se escribe ...?

2

Co znaczy ?

Qué significa?

3

Kto pracuje w ...?

Quien trabaja en ...?

4

Gdzie pracujesz ?

Dónde trabajas?

5

Jakie masz hobby ?

Qué aficiones tienes?

6

Kim jesteś z zawodu ?

A qué te dedicas?

7

Masz e-mail ?

Tienes correo electrónico?

8

Jak sie nazywasz?

Cómo te llamas?

9

Kto to jest ?

Quién es?

10

Jak sie masz ?

Qué tal?

11

Gdzie mieszkasz ?

Dónde vives?

12

Skąd jesteś ?

De dónde eres?

13

Jakiej jesteś narodowości ?

De qué nacionalidad eres?

14

W jakim języku mówisz ?

Qué idioma hablas?

15

Ile jest...?

Cuánto es...?

16

Jaki jest twoj numer telefonu (komórki)?

Cuál es tu numero de télefono (de movil)?

17

Jaki jest twoj zawód ?

Qué haces?

18

W jakim mieście mieszkasz ?

En qué Ciudad vives?

19

Gdzie sie uczysz?

Dónde estudias?

20

Czy potrafisz...?

Tu sabes...?

21

Jakie szczęście wiedziec ?

Qué suerte?

22

Dlaczego ?

Por qué?

23

Jak sie nazywa twoja ulica ?

Cómo se llama tu calle?

24

Na jakiej ulicy mieszkasz ?

En qué calle vives?

25

Ile masz lat ?

Cuántos ańos tienes ?

26

Kiedy masz urodziny ?

Cuándo es tu cumpleaños?

27

Co chciałbyś robić ?

Qué quieres hacer?

28

Co znaczy .... po ...?

Cómo se dice ... en ...?