Prepositions and no prepositions Flashcards Preview

бЪлгарски / English (US) > Prepositions and no prepositions > Flashcards

Flashcards in Prepositions and no prepositions Deck (24)
Loading flashcards...
1

заповядаите

Here you are.

2

Yesterday

вчèра

3

Preposition ON
On Tuesday
On the Farm
Prepositions of place and Time (p.80,82)

във / в
в вторник
в фермата

4

Tomorrow

утре

5

Днес

Today

6

Every + (day, week, month, summer)
Every Child
no preposition added

всеки Ден
всяка седмица
всеки месец
всяко лято
всички деца

7

Миналата седмица,
Миналият месец
Миналият понеделник,
Миналата Година
Миналото лято
Миналите дни

Last (week, month, Monday, year, summer, days)

8

next (week, month, summer, people)

следващата седмица
следващият месец
следващото лято
следяащтите хора

9

This week/month

Тази седмица
Този Месец

10

This Summer

Това лято

11

Preposition IN
In Sofia
In Petrich
At home
In the room
In Varna
Answers the question Where?

в/във
в софия
в(f) Петрич
вкъщи
в старта
във варна
Къде?

12

Prepositions about time - AT
I go to work AT 9 o.clock

в / във
Аз отивам на работа в 9 часа

13

Prepositions of continuation of time
From 1 o.clock to 2 o.clock
From January to April
From Monday to Friday
From Petrich to Sofia
From Bulgaria to USA

ОТ... ДО...
От един часа до два часа
От януари до април
От понеделник до петък
От петрич до софия
От българия до сащ

14

През

Preposition DURING/in

15

During January, March
During Winter
During Spring
During Summer
During Autumn
In 2016
In the 20th Century
During the weekend/week

През януари, март
През зимата
През пролетТà
През лятото
През есентà
През 2016 година
През двадесети век
През уикенда/седмицата

16

Preposition for going THROUGH
I go through the tunnel
I go through the door

ПРЕЗ
минавам ПРЕЗ тунела
минaваm ПРЕЗ вратата

17

НА
Отивам НА работа
Отивам НА работа всеки ден
Отивам на училище
Отивам на мач

Preposition TO (AN EVENT)
I'm going to work
I go to work every day
I'm going to study
I'm going to a match

18

Preposition TO (A PLACE)
I'm going to the library

в/във
Отивам в библиотеката

19

Preposition
ON (with Dates)
ТО (an event)
AT (address)
ON (a floor - етаж)

На

20

Preposition
ON (Days of the week)
IN/INTO/TO (Locations and Places)
AT (Time)

в/във

21

Preposition
DURING - Duration of time
ТHROUGH Going Through (a store/city)

През

22

Preposition
FROM ... TO...
TO (a place) Sandanski

от .... до ....
до сандански

23

Preposition
FOR (leaving for - headed for)

за

24

Към

Towards