PREPOSITIONS, PREPOSITIONAL PHRASES Flashcards Preview

YDS > PREPOSITIONS, PREPOSITIONAL PHRASES > Flashcards

Flashcards in PREPOSITIONS, PREPOSITIONAL PHRASES Deck (22):
1

According to


İn accordance with
İn agreement with

...e göre

2

Along with


Together with
İn company with

İle birlikte

3

Apart from

İn addition to (+)

Except for (+)

...nın yanı sıra(+)

... nın dışında (-)


4

As a result of

İn consequence of
Because of
Due to

...nın sonucunda
...den dolayı

5

As regards


Corcerning
Regarding
With regard to
With reference to

İlgili
Bakımından

6

As to


About
As regards

İlgili
Hakkında

7

As well as


İn addition to

...nın yanı sıra

8

Below

Under
Beneath
Lower than

Altında

9

Besides


İn addition to

.. ek olarak
...nın yanı sıra
...den başka

10

Beyond


Further than
Past

Ötesinde

11

Recognition

...mayacak ölçüde

12

But


Except

...nın dışında

13

By means of


Through

Vasıtasıyla

14

Concerning


About
Regarding

İlgili

15

Contrary to


İn opposition to

Tersine
Aksine

16

Despite


İn spite of

Rağmen

17

Due toBecause of
Owing to
On account of

...den dolayı

18

Given


Considering
Taking into account

Göz önüne alınırsa
Göz önüne alındığında

19

İn contrast to


Unlike
As opposed to

...nın tersine
...den farklı olarak

20

İn exchange of


İn return for

Karşılığında

21

İn excess of


More than
Over and above

...den fazla
...nin üstünde

22

İn favor of


İn support of

Lehinde