Principles of diagnostic imaging Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Principles of diagnostic imaging > Flashcards

Flashcards in Principles of diagnostic imaging Deck (23):
1

Hvad anvendes røntgen til? (hvilke "organsystemer")

Skeletsystemet, thorax og abdomen

2

Nævn de 5 densiteter ved røntgen fra højeste radiografiske densitet til laveste densitet (densitet = sværtningsgrad)

Luft - fedt - vand - knogle - metal

3

Hvad er forskellen på penetration og attenuation ifb røntgen?

Penetration = hvordan stråler absorberes
Attenuation = hvordan stråler trænger ign. (svækkelse af stråler)

4

Hvad afhænger penetration/attenuation af?

Elektrontæthed

5

Hvorfor kan organer i et nyfødt dyr ikke erkendes ved røntgen?

Der er intet abdominal fedt i nyfødt dyr og dermed intet til at udgøre kontrast ift organerne.

6

Hvad anvendes flouroscopi til?

Symptomer på eosophagus lidelse (regurgitation)

7

Hvad anvendes ultralydskanning primært til? (3)

Abdominalscanning (ultrasonografi)
Hjertescanning (ekkocardiografi)
Doppler (blodgennemstrømning)

8

Hvilke 2 typer af informationer fås ved ultralydsscanning?

Morfologiske og fysiologiske i.e. hvordan organ er opbygger og hvordan organ fungerer

9

Hvad er indenfor ultralyds-scanning ækvivalent til sværtningsgrad ved røntgen?

Ekkogenicitet.

10

Hvilke 3 ekkogeniciteter ses ved ultralyds-scanning og hvilken farve/nuance har de hver især?

An-ekkogen (væske - sort)
Hypo-ekkogen (mørkegrå)
Hyper-ekkogen (lysegrå)

11

Nævn 2 årsager til at røntgen og ultralyd supplerer hinanden?

1) Røntgen ser knoglevæv og luft men ikke væske og bløddele - omvendt for ultralyd.
2) Røntgen giver oversigtsbillede hvorimod ultralyd giver morfologisk og fysiologisk information.

12

Hvad anvendes CT scanning primært til?

Cranium
Sinus nasalis/frontalis
Thorax
Columna
Regio lumbosacralis
Ekstremiteter
Abdomen

13

Hvad står CT for?

Computer tomography

14

Hvad anvendes MRI scanning primært til?

Hjerne
Rygmarv
L-S instabilitet m.m.
Ekstremiteter

15

Hvilken fordel har MRI over røntgen ift. ekstremiteter?

Man kan se brusk ved MRI

16

Hvilken type atom er MRI scanning 'bygget på'?

Brint-atomer

17

Hvad vil Scintigrafi sige?

Billeddannelse af radioaktive isotopers fordeling i kroppen

18

Nævn eksempler på anvendelse af Scintigrafi

Knoglebrud, knoglekræft el. betændelse.

19

Hvor mange planer skal man tage ved røntgen standard optagelser?

2 stk. (røntgen er en 2D fremstilling af et 3D objekt)

20

Hvilke strålegang benyttes ved standard optagelser? (vertikal el. horisontal)

Vertikal (=lodret)

21

Hvad vil nativoptagelse sige? (røntgen)

Uden brug af kontraststof

22

Giv eksempel på hvornår horisontal strålegang anvendes? (røntgen)

Ved optagelser af hest (ekstremiteter - optages stående)

23

Beskriv standardiseringern af korrekt "ophænging" af røntgenoptagelser for hhv. laterale røntgenoptagelser og DV/VD, CC/CC og DPa/DPl røntgenoptagelser?

1) Laterale: "går" altid mod venstre
2) Rostral/cranial del hænges opad og patientens højre side hænges til betragterens venstre side (således at det svarer til dyret ligger foran en...)