Profesiones Flashcards Preview

Spanish > Profesiones > Flashcards

Flashcards in Profesiones Deck (41):
1

Zamyslieť sa nad tým,čo chcem robiť v budúcnosti

Reflexionar sobre lo que quisiero hacer en el futuro

2

Vybrať si profesiu

Decidirse por una profesión

3

Hrať (mať) dôležitú rolu v ľudskom živote

Jugar (tener) un papel importante en vida humana

4

Realizovať sa

Realizarse

5

Cítiť sa užitočný

Sentirse útil

6

Využiť zručnosti a vedomosti

Aprovechar sus capacidades y conicimientos

7

Vykonávať profesiu

Ejercer una profesión

8

Hľadať/nájsť zamestnanie

Buscar/encontrar empleo

9

Vzrušujúci

Apasionante

10

Nebezpečný

Peligroso

11

Vyžadovať fyzickú prácu / zručnosti

Requerir fuerza física / habilidad

12

Plat

El sueldo

13

Zvážiť niekoľko aspektov

Considerar varios aspectos

14

Obedňajšia prestávka

Descanso a mediodía

15

Pracovný čas bez prestávky

Horario continuo

16

Zamestnať

Contratar

17

Pozerať reklamy s ponukami na zamestnanie

Mirar los anuncios con ofertas de empleo

18

Byť nezamestnaný

Estar en el paro

19

Byť unavený z hľadania zamestnania

Estar cansado de buscar empleo

20

Rozmýšľať nad odchodom do zahranicia za pracou

Pensar a irse a trabajar al extranjero

21

Dobre / zle platená práca

Bien / mal pagado

22

Part-time job

Trabajo a tiempo parcial

23

Preukázať vzdelanie / iniciatívu / kreativitu

Demostrar educacion / iniciatíva / creatividad

24

Ísť do dôchodku (vo veku medzi...)

Jubilarse (a una edad entre...)

25

Poberať dôchodok

Cobrar una pension

26

Dream job

Trabajo / profesión soñado

27

Prečo by ste tu chceli pracovať?

¿Por qué te gustaria trabajar aquí?

28

Pracovné podmienky

Condiciones laborales

29

Vziať si platenú dovolenku

Coger un vacacion pagado

30

Abogado

Právnik (defiende,representa o acusa a una persona en un juicio)

31

Navrhovať budovy a domy

Diseñar edificios y casas

32

Poštár

Cartera (lleva las cartas hasta tu casa)

33

Mäsiar

Carnicero

34

Tesár

Carpintero

35

Vyrábať nábytok

Crear muebles

36

Kaderník

Peluquero/estilista

37

Salón krásy

Salón de belleza

38

Kaderníctvo

Peluquería

39

Sudca

Juez(a) (decide si el acusado es culpable o inocente)

40

Prekladateľ

Traductor

41

Predavač

Vendedor