propedeutyka rozwój fizyczny dziecka Flashcards Preview

medicine > propedeutyka rozwój fizyczny dziecka > Flashcards

Flashcards in propedeutyka rozwój fizyczny dziecka Deck (42)
1

O ile wzrasta dł. ciała dziecka w pierwszym roku życia

o połowę wartości urodzeniowej

2

ile wynosi przyrost dł. w I kwartale?

3cm/miesiąc

3

przyrost dł. w II kwartale

2cm/miesiąc

4

w III kwartale przyrost dł

1,5cm/miesiąc

5

w IV kwartale

1cm/miesiac

6

przyrost dł . w 2.roku życia

ok.10-12 cm

7

3-4 r.ż

ok.6-8 cm roczny przyrost

8

przyrost wysokości w okresie skoku pokwitaniowego

10-13cm/rok

9

podwojenie masy urodzeniowej w...miesiacu życia

w 4tym miesiącu

10

potrojenie masy urodzeniowej

w 10 tym miesiącu

11

przyrosty masy ciała miesięczne

w pierwszym półroczu 600-700g
w drugim 500g

12

2kg/rok

okres przedszkolny

13

3kg/rok

okres szkolny

14

5kg/rok

skok pokwitaniowy

15

jak długo mierzymy ob. głowy i klp

do 3 r.ż

16

obwód głowy w wieku niemowlęcym wzrasta o..

12cm

17

w 2 roku życia przyrost obwodu gł o

2cm

18

kiedy zrównanie obwodu glowy i klp

ok 3.miesiąca

19

u dziecka 12-14 miesięcznego kręgosłup ma już charakterystyczne

esowate wygięcie

20

fizjologiczną:
-koślawość kolan
-pogłebiona lordoza lędźwiowa( bo miednica wysunięta do przodu)
-płaskostopie

stwierdza się do ...r.ż

4-6 r.ż

21

kiedy następuje ostateczne zamkniecie szwów czaszkowych?

ok. 6 miesiąca

22

kiedy zarasta ciemię przednie

między 4 a 15 miesiącem

23

kiedy zarasta ciemię tylne

do 6 tyg.życia

24

opóźnione zarastanie ciemienia

krzywica

25

zapadnięte ciemię

odwodnienie

26

ciemię uwypuklone

wzrost ciśnienia śródczaszkowego

27

fizjologiczne różnice między wiekiem metrykalnym a szkieletowym wynoszą

- dla niemowląt 3 miesiące
- 6 miesięcy dla dzieci do 7 r.ż
- 12 mcy w wieku szkolnym

28

wiek kostny w niedoczynności tarczycy

OPÓŹNIONY

29

wiek kostny w przedwczesnym dojrzewaniu

przyspieszony

30

co może oznaczać niski wzrost i opóźniony wiek szkieletowy

genetycznie oóźnione pokwitanie i szansę na prawidłowy wzrost

31

kiedy wyrzynają się pierwsze zęby mleczne?

- między 6a 8 miesiącem życia

32

kolejność wyrzynających się zębów

najpierw dolne siekacze, potem górne przyśrodkowe, następnie boczne siekacze górne i dolne, kolejno zęby przedtrzonowe, kły i trzonowe

33

ile zębów ma dziecko w 12 miesiącu ż.

zwykle 6

34

pełne uzębienie mleczne 20 zębów kiedy

wiek 30 miesięcy ( 2, 5 roku)

35

przedwczesne dojrzewanie u dziewczynki granica wieku

<8 r.ż

36

przedwczesne dojrzewanie u chłopca

pojawienie się jakiejkolwiek cechy dojrzewania płciowego przed 10 rokiem życia

37

ilu stopniowa skala Tunnera

5cio

38

co ocenia skala Tunnera

- stadia rozwoju piersi u dziewcząt (M1-M5)
- stadia rozwoju owłosienia łonowego u obu płci(P1-P5)
-stadia rozwoju narządów płciowych u chłopców(G1-G5)

39

przez pierwsze 2 lata krwawienia miesięczne mogą być nieregularne

nie wymagają leczenia

40

co oznacza ,że wartość wzrostu dziecka jest na poziomie 50 percentyla

to znaczy że w danym wieku metrykalnym 50%rówieśników jest od niego wyższych i 50% nizszych

41

kiedy stosunek wzrostu do masy dziecka jest prawidłowy

jeżeli leżą one w tym samym kanale lub sąsiadujących kanałach

42

dysproporcja wagowo-wzrostowa

róznica między masą a wzrostem w centylach wynosi 2 lub więcej kanały centylowe

Decks in medicine Class (107):