Proteiner Flashcards Preview

Naturfag Prøve 2019 > Proteiner > Flashcards

Flashcards in Proteiner Deck (9):
1

Hva er proteiner?

Proteiner er store molekyler som består av lange kjeder av aminosyrer.
Finnes i alle levende organismer.
Utgjør en stor del av det byggematerialet som cellene i organismene er bygget opp av

2

Hva skjer når vi spiser proteiner?

Brytes bindingene mellom aminosyrene. Aminosyrene blir brukt til å bygge opp nye proteiner

3

Grunnstoffene i proteiner ?

Karbon (C), hydrogen (H), oksygen (O) og nitrogen (N)

4

Tegn en aminosyre, og vis hvordan vi kan se at dette er en aminosyre?

H H
\ | = O
N - C - C
/ | |
H H OH

|——|————|
^ ^
| |
Amino- Syregruppe
Gruppe

5

Tegn en peptidbinding

Se i skriveboka

6

Hva bestemmer egenskapene til proteiner ?

Dt er bestemt av hvor mange aminosyrer det inneholder, og i hvilken rekkefølge aminosyrene er koblet sammen som f.eks det minste proteinmolekylet insulin består av ca 50 aminosyrer

7

Hvilke atomgruppe er felles for alle organiske syrer?

COOH-gruppen

8

Hvilke matvarer er rike på proteiner?

Kjøtt, fisk, meieriprodukter og egg

9

Hva kan påvirke/ødelegge strukturen til proteiner?

Når de blir varmet opp blir strukturen og formen brettet ut. Dt samme skjer når proteiner kommer i kontakt med sterk syre som gjør at proteinet blir denaturert.