przepukliny Flashcards Preview

UM > przepukliny > Flashcards

Flashcards in przepukliny Deck (10):
1

POCHEWKA MIĘŚNIA PROSTEGO BRZUCHA
zawartość

• mięsień prosty brzucha i mięsień piramidowy
• tętnice i żyły nabrzuszne górne i dolne
• naczynia chłonne
• końcowe części gałęzi skórnych przednich nerwów międzyżebrowych (części brzuszne gałęzi przednich nerwów rdzeniowych T7-T12)

2

OGRANICZENIA KANAŁU PACHWINOWEGO

Ściana przednia - Rozcięgno m. skośnego zewnętrznego brzucha, jej boczną część
wzmacniają włókna mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha
Ściana tylna - Powięź poprzeczna, której część przyśrodkową wzmacniają przyczepy łonowe
rozcięgien mięśni: skośnego wewnętrznego brzucha i poprzecznego brzucha, które często
łączą się w zmiennym stopniu, tworząc wspólne ścięgno tzw. ścięgno łączące i więzadło
zagięte.
Dno - Więzadło pachwinowe (włókniste zgrubienie stanowiące najniższą część rozcięgna m.
skośnego zewnętrznego brzucha)
Strop - Dolne brzegi mięśnia skośnego wewnętrznego i poprzecznego brzucha

3

TRÓJKĄT PACHWINOWY HESSELBACHA

boczny brzeg pochewki m. prostego brzucha naczynia nabrzuszne dolne
więzadło pachwinowe

4

TRÓJKĄT ZAGROŻEŃ
OGRANICZENIA

 bocznie: nasieniowód
 przyśrodkowo: naczynia gonadalne
 z tyłu: brzeg otrzewnej

5

TRÓJKĄT ZAGROŻEŃ
ZAWARTOŚĆ

 naczynia biodrowe zewnętrzne
 żyła okalająca biodro głęboka
 nerw udowy
 gałąź płciowa n. płciowo-udowego

6

TRÓJKĄT BÓLU NERWY

n. skórny boczny uda
gałąź udowa n. płciowoudowego
n. udowy

7

Przepuklina Richtera

przepuklina, w przypadku której uwięźnięciu ulega fragment ściany jelita

8

Przepuklina Littrego

przepuklina pachwinowa, której zawartością jest uchyłek Meckela

9

Przepuklina Amyanda

przepuklina pachwinowa, której zawartością jest wyrostek robaczkowy

10

Przepuklina de Garangeota

przepuklina udowa, której zawartością jest wyrostek robaczkowy