Psychoanalytische benaderingen van persoonlijkheid (Week6) Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Psychoanalytische benaderingen van persoonlijkheid (Week6) > Flashcards

Flashcards in Psychoanalytische benaderingen van persoonlijkheid (Week6) Deck (27):
1

Freud: 2 instincten die voor alle energie in het psychische systeem zorgen

1. libido - seksueel instinct, elk behoeftebevredigende of pleziergeorienteerde drift

2. thanatos - dood instinct, agressie tegen zelf oder anderen

2

freud: drie onderdele psyche

1. bewustzijn - alle gedachtes, gevoelens en waarnemingen die op dit moment bewust zijn

2.prebewustzijn - alles was momenteel niet bewust is maar wel altijd opgehaald kan worden in het bewustzijn

3.onderbewustzijn - onacceptable informatie, onmogelijk te verplaatsen naar het (pre)bewustzijn, want het te angstopwekkend is

3

uitleg: psychisch determinisme

alles wat mensen doen, denken, zeggen en voelen is uitdrukking van de drie onderdelen van de psyche

niets gebeurt toevallig 

4

uitleg: id

kern voor alle driften en verlangens

handelt naar plezierprincipe - het streven naar onmiddelijke bevrediging

betrokken bij primair procesdenken - gedachtes zijn niet logisch georganiseerd (dromen/fantasieen)

 

5

uitleg: ego

handelt naar realiteitsprincipe

houdt rekening met de realiteit, houdt dus het id in de gaten

betrokken bij secundair procesdenken - probleemoplossende strategieen om behoeftes van id te vervullen 

6

uitleg: superego

hier zijn ideale waardes en manieren van samenleving opgeslagen

schuldig voelen als iets "fout" gedaan wordt

trots voelen as iets "goed" gedaan wordt 

ouders spelen een grote rol bij het ontwikkelen van het superego

maar, superego niet realistisch -> ideaal

7

freud: 3 soorten angst

1. objectieve angst - realistische, externe bedreiging

2.neurotische angst - ego dreigt de controle te verliezen over het id

3.morele angst - conflict tussen ego en superego, krachtig superego = hoge mate morele angst

8

6 verdedigingsmechanismes om ego te beschermen tegen angst en stress

1.onderdrukking 

2.ontkenning

3.projectie

4.sublimatie

5.verplaatsing

6.rationalisatie

voor morgaine: OOPS, VR(eud)

 

 

9

hoe werkt onderdrukking?

onacceptable gedachtes gevoelens of driften bereiken niet het bewustzijn

10

hoe werkt ontkenning?

feiten niet accepteren

bv. fundamentele attributiefout (fout bij omgeving zoeken en niet bij zelf/succes wel an zelf)

11

hoe werkt verplaatsing?

onbewust proces: verplaatsen van onacceptable gevoelens van eigenlijke bron op iets/iemand anders

12

hoe werkt rationalisatie?

vinden van een rationale verklaring die makkelijker te accepteren is dan de oorspronkelijke

13

hoe werkt projectie?

projecteren van eigen onacceptabele kwaliteiten op anderen

foutieve consensus effect: denken dat andere mensen dezelfde eigenschappen hebben als men zelf

14

hoe werkt sublimatie?

Freud's favoriet

het omzetten van onacceptabele instincten in sociaal wenselijke activiteiten

15

wanneer wordt een verdedigingsmechanisme een probleem?

als het verminderde productiviteit ter volge heeft

of 

als men geen relaties meer kan hebben

16

psycholseksuele ontwikkelingsfasen

uitleg: fixatie

kind in bepaalde ontwikkelingsfase kan conflict niet oplossen en blijft in die fase hangen

17

5 psychoseksuele fasen

1. orale fase

2.anale fase

3.fallische fase

4.latente fase

5.genitale fase

 

 

18

uitleg: orale fase

eerste fase, 0-1 jaar

focus: mond, tong, lippen

conflict: het stoppen van borstvoeding

fixatie als volwassene: afhankelijkheid, roken, overmatig eten

19

uitleg: anale fase

jaar 1 - 3

focus: genieten van poepen

conflict: zelfcontrole en macht

fixatie als volwassene: extreem netjes en dwangmatig

20

uitleg: fallische fase

jaar 3-6

focus: genitalien

conflict: oedipus - castratieangst/electra complex - penisnijd

oplossing: oedipus - proces van identifikatie met vader

electra - wordt niet echt opgelost -> vrouwen moralisch zwakker dan mannen (veel kritiek op dit)

 

21

uitleg: latente fase

jaar 6 tot puberteit

fase van psychologische rust

gebeurt niet veel 

22

uitleg: genitale fase

vanaf einde puberteit

het ontwikkelen van een volwassene seksualiteit

23

uitleg: oedipus/electra complex

oedipus: moeder niet met vader willen delen -> vader willen uitschakelen

+ castratieangst: bang zijn dat vader de penis zal afsnijden om moeder niet te moeten delen

electra: seksuele verlangen naar vader + penisnijd, moeder schuld geven dat ze geen penis hebben

maar: niet bang zijn voor moeder, seksuele verlangen naar vader blijft bestaan en wordt niet opgelost

24

psychoanalyse:

3 technieken om het onderbewuste naar boven te brengen

 

1. vrije associatie - alles zeggen wat opkomt 

2.droomanalyse - inhoud van dromen interpreteren

3. projectieve technieken - interpretatie van ambigue stimulus zegd iets over persoonlijkheid

25

uitleg: droomanalyse

onderscheid tussen

1. manifeste droominhoud - feitelijke inhoud

2. latente droominhoud - psychologische betekenis van de droominhoud aan hand van symbolen

26

3 stappen in het proces van psychoanalyse

1. psychoanalyst vertelt interpretaties resultaten aan patient, onderbewuste komt langzaam in het bewuste

2.fase van verzet - patient probeert verdere analyse te vermijden

3. transference - behandelen van psychoanalyst als een belangrijke interpersoonlijke figuur (vader, moeder etc), kan positief en negatief zijn

 

27

wat gebeurt er als de psychoanalyse/behandeling succesvol is?

geen energie meer steken in onderdrukken van problemen 

-> energie kan gebruikt worden voor liefde en werk

 

volgens freud de belangrijkste onderdelen van persoonlijkheidsontwikkeling van volwassenen