Psykiatrisk undersøkelse Flashcards Preview

MED4500 > Psykiatrisk undersøkelse > Flashcards

Flashcards in Psykiatrisk undersøkelse Deck (52):
1

Tre overordnede deler av psykundersøkelsen

Livshistorie, sykehistorie og status presens

2

Viktige forhold ved livshistorien

Barndom/familie, skole/utdanning/jobb, relasjoner, funksjon, utdanning, sosialt (bosted, økonomi), nettverk, interesser.

3

Viktige forhold ved sykehistorie

Tidligere psykiske lidelser og forløp, rus, kriminalitet, somatisk helse, personlighet (beskrive seg selv), tidligere behandling.

4

1. Alder, utseende og stell

Utseende svarende til alder, personlig hygiene, vekt osv.

5

2. Bevissthetsnivå

Kvalitativt og kvanitativt (våken, somnolent, sløret (soporøs), stuporøs (nesten bevisstløs), bevisstløs (komtøs).

6

Stuporøs

Nedsatt bevisstløshet, liten eller ingen reaksjon til omgivelsene eller ved smertestimuli, bevarte reflekser ved lyd og lys

7

Psykogen stupor

Tilsvarende som vanlig stupor, men med bevart bevissthet. Reaksjonsløs, stum, men følger med på omgivelsene.

8

Depressiv stupor

psykogen stupor uten indre anspenthet eller katalepsi

9

Kataton stupor

Intens opplevelse av omgivelser, katalepsi, indre anspenthet.

10

Katalepsi

Katatoni i hele kroppen, stivnet i ubehagelig/ukomfortabel stilling.

11

3. Orientering

Tid, sted, person, situasjon

12

4. Oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse

Oppmerksomhet: svekket, innsnevret, fokus på indre vs ytre hendelser
Konsentrasjon: flyt i samtalen, oppgaver, beskjeder
Hukommelse: kort og lang. Amnesi, lagringssvikt, manglende fremkalling, innlæring.
7-prøven (fra 100 ned med 7)

13

5. Kontaktevne

Formell og emosjonell kontakt

14

Formell kontakt

Blikkontakt, håndhilsning, samarbeid under us,

15

Emosjonell kontakt

Stoler på pas, samsvar mellom affekt og ord, dybde vs på overflaten

16

6. Tale og språk

Tempo
Innhold
Presist?
Toneleie
Repeterende
Omstendig
Ordforåd
Latens

17

Latens

Stopp i tale som ikke er naturlig (tenke seg om for eksempel)

18

7. Psykomotorisk aktivitet

Kroppsspårk, non-verbal atferd.
Agitasjon/rastløs = økt
retardasjon = senket, tunge og trege bevegelser
Gjentagende bevegelser, tics
Bivirkninger

19

Mannerismer

Rare, oppstykede bevegelser, ser frivillige ut.

20

8. Stemningsleie

Hevet, normalt, senket. Opplevelse av tomhet (ikke samme som depressivt)

21

Depressivt stemningsleie

Preget av tristhet, initiativløshet, mangel på energi, oppgitt. Irritabel. Ofte nedsatt psykomotorisk aktivitet.

22

Hevet stemningsleie

Mani og hypomani vs lett hevet.

23

9. Affekter

Hvordan følelser gir uttrykk.

24

Innskrenkende affekter

Reduksjon av spontanitet og intensitet i følelsene

25

Avflatede affekter

Alvorlig, mangel på intensitet i følelser

26

Upassende affekter

Affekts temmer ikke overens med tema eller situasjon

27

Labile effekter

Raske, brå og hurtige skiftninger i følelser.

28

10. Tankeinnhold og abstrakt tenkning

Ulogisk, overdreven, abstrakt, konkret

29

Neologismer

Nye eller forvridde ord, utenfor subkultur

30

11. Formelle tankeforstyrrelser

Hvordan tankene henger sammen

31

Tankeblokk

Avbrutt tale før et resonnement er fullført

32

Tankekontroll

Følelse av å kunne styre egne tanker, vrangforestilling?

33

Løse assosiasjoner

Manglende sammenheng, tankeflyt

34

Inkoherens

Talen er uforståelig basert på sammensetning og ordbruk

35

Tankekaos

Mange tanker presser på samtidig

36

12. Vrangforestillinger

Uriktige eller urimillige forestillinger om den ytre verden. Tillegges absolutt sannhetsverdi, vanskelig å korrigere. Gir funksjonsfall

37

Bisarre vrangforestillinger

Åpenbare umuligheter. jeg er et tre. Schizofreni

38

Paranoide/persikutoriske

Forfulgt, angrepet, overvåkning

39

Grandiose

Spesielle evner, gudommelig, makt.

40

Selvhenførende

Ser koder, beskjeder fra TV

41

Somatiske

Noe er galt med kroppen, hjertet sluttet å slå

42

Tankekontroll

Tanketyveri, tankepåvirkning (tankene blir plassert, influens), tankekringkasting

43

Overflødige ideer

Også idemessige kjepphester, alle kvinner med gule skjerf vil ha sex

44

13. Hallusinose

Viktig i vite hva de sier, snill/slem, hvor mange, hvor ofte, konverserende, befalende
Auditive
visuelle
Somatiske: fysiske, tarmene holder på å rotne
Olfaktoriske

45

Depersonalisasjon

Endring i hvordan man ser seg selv, for eksempel at et bein har blitt større, ser seg selv på avstand

46

Derealisasjon

Omgivelser og personer rundt har endret seg.

47

14. Agressivitet/impulskontroll

Skal vurderes. Spørre om impulskontroll, viktig ifht vold og selvmord

48

15. Innsikt

Sier seg selv

49

Jeg-syntone symptomer

Positivt for pasienten

50

Jeg-dystone symptomer

Negativt for pasienten

51

16. Suicidalitet

Tanker, planer, konkret, tidligere forsøk, noe som holder deg tilbake, nettverk, avskjedsbrev, hvorfor?

52

Risikofaktorer for selvmord

Psykisk lidelse: depresjon, angst, psykose, PF
Tidligere forsøk
Nylig skrevet ut fra behandling
Belastende livshendelse eller somatisk sykdom
Rus
Nettverk/isolasjon
Alder: unge og eldre
Kjønn: menn vs kvinner